combine_images_980.jpg
Катедра Анатомија
Катедра Хистологија и ембриологија
Катедра Физиологија
Катедра Биохемија
Катедра Микробиологија и имунологија
Катедра Патологија
Катедра Патолошка физиологија
Катедра Фармакологија са токсикологијом
Катедра Интерна медицина и здравствена нега
Катедра Дерматовенерологија
Катедра Неурологија
Катедра Психијатрија са медицинском психологијом
Катедра Хирургија и Анестезиологија са реаниматологијом
Катедра Ургентна медицина
Катедра Педијатрија
Катедра Гинекологија са акушерством
Катедра Судска медицина
Катедра Оториноларингологија
Катедра Офталмологија
Катедра Онкологија
Катедра Болести зуба и ендодонција
Катедра Стоматолошка протетика
Катедра Орална медицина и пародонтологија
Катедра Хемија
Катедра Фармација
УНО Биологија са хуманом генетиком
УНО Физика
УНО Медицина и друштво
УНО Медицинска статистика и информатика
УНО Енглески језик
УНО Физичко васпитање
УНО Математика и информатика
УНО Социјална медицина
УНО Хигијена са медицинском екологијом
УНО Радиологија
УНО Нуклеарна медицина
УНО Инфектологија
УНО Епидемиологија
УНО Физикална медицина и рехабилитација
УНО Медицина рада
УНО Превентивна и дечја стоматологија
УНО Ортопедија вилица
УНО Орална хирургија
УНО Максилофацијална хирургија

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42