combine_images_980.jpg

Регистроване студентске организације

Штампа

 

Ради активног остваривања заједничких интереса студентима је гарантовано право на самоорганизовање (чл. 37 ст. 4 Статута Правног факултета). Студенти аутономно оснивају студентске организације, бирају органе управљања, планирају програме рада, реализују пројекте и друге активности, остварују сарадњу са студентским и другим организацијама  у земљи и иностранству.

Факултет пружа пуну подршку у раду Студентског парламента и студентских организација кроз обезбеђење адекватног простора и опреме, финансирање едукативних, културних, спортских и осталих активности студената, пројеката и манифестација.

 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕШЕЊЕ О УПИСУ У АПР СТАТУТ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТАТУСА СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ СТАТУСА СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
         
Студентска унија Медицинског факултета у Нишу  1pdf  1pdf  1pdf  1pdf

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42