combine_images_980.jpg

Судско-медицински и судско-психијатријски одбор

Штампа

 

Судско-медицински, односно Судско-психијатријски одбор je стручнo тело Факултета које обавља послове судско-медицинске, односно судско-психијатријске еспертизе у кривичним и грађанским поступцима и предметима по захтевима судова и физичких лица.

Рад Судско-медицинског одбора регулише се Правилником о раду Судско-медицинског одбора, док се рад Судско-психијатриског одбора регулише Правилником о раду Судско-психијатријсог одбора Медицинског факултета Универзитета у Нишу.

Избор председника, заменика председника и чланова Судско-медицинског и чланова Судско-психијатријског одбора врши Наставно-научно веће на период од три године.

Одлуком Наставно-научног већа од 7.10.2021. године за чланове Судско-медицинског одбора Медицинског факултета у Нишу, и чланове Судско-психијатријског одбора Медицинског факултета у Нишу, изабрани су:


Чланови Судско-медицинског одбора

 • Проф. др Радован Караџић, специјалиста судске медицине, председник
 • Проф. др Горан Илић, специјалиста судске медицине, члан и заменик председника
 • Доц. др Александра Антовић, специјалиста судске медицине, заменик члана
 • Проф. др Миодраг Здравковић, специјалиста судске медицине, члан
 • Проф. др Лидија Костић Бановић, специјалиста судске медицине, заменик члана
 • Проф. др Небојша Ђорђевић, специјалиста опште хирургије, члан
 • Проф. др Мирослав Стојановић, специјалиста опште хирургије, заменик члана
 • Проф. др Милан Павловић, специјалиста интерне медицине, члан
 • Проф. др Слободан Антић, специјалиста интерне медицине, заменик члана
 • Доц. др Гордана Николић, специјалиста психијатрије, члан
 • Доц. др Сузана Тошић Голубовић, специјалиста психијатрије, заменик члана
 • Проф. др Радмила Величковић-Радовановић, специјалиста фармакотоксикологије, члан
 • Проф. др Срђан Пешић, заменик члана

 


Чланови Судско-психијатријског одбора

1. Доц. др Сузана Тошић Голубовић, специјалиста психијатрије, председник

2. Доц. др Гордана Николић, специјалиста психијатрије, члан и заменик председника

3. Доц.др Оливера Жикић, специјалиста психијатрије, члан
Доц. др Маја Симоновић, специјалиста психијатрије, заменик члана

4. Доц. др Маја Симоновић, специјалиста психијатрије, члан
Доц. др Миодраг Станковић, специјалиста дечје психијатрије, заменик члана

5. Проф. др Горан Илић, специјалиста судске медицине, члан
Проф. др Радован Караџић, специјалиста судске медицине, заменик члана

 

Судско-медицински и Судско-психијатријски одбор могу, по потреби, ангажовати и друге наставнике Факултета и формирати посебне комисије.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42