combine_images_980.jpg

Судско-медицински и судско-психијатријски одбор

Штампа

 

Судско-медицински, односно Судско-психијатријски одбор je стручнo тело Факултета које обавља послове судско-медицинске, односно судско-психијатријске еспертизе у кривичним и грађанским поступцима и предметима по захтевима судова и физичких лица.

Рад Судско-медицинског одбора регулише се Правилником о раду Судско-медицинског одбора, док се рад Судско-психијатриског одбора регулише Правилником о раду Судско-психијатријсог одбора Медицинског факултета Универзитета у Нишу.

Избор председника, заменика председника и чланова Судско-медицинског и чланова Судско-психијатријског одбора врши Наставно-научно веће на период од три године.

Одлуком Наставно-научног већа од 7.10.2021. године за чланове СУДСКО-МЕДИЦИНСКОГ ОДБОРА  Медицинског факултета у Нишу,  изабрани су:


Чланови Судско-медицинског одбора

 • Проф. др Радован Караџић, специјалиста судске медицине, председник
 • Проф. др Горан Илић, специјалиста судске медицине, члан и заменик председника
 • Доц. др Александра Антовић, специјалиста судске медицине, заменик члана
 • Проф. др Миодраг Здравковић, специјалиста судске медицине, члан
 • Проф. др Лидија Костић Бановић, специјалиста судске медицине, заменик члана
 • Проф. др Мирослав Стојановић, специјалиста опште хирургије, члан
 • Проф. др Милан Радојковић, специјалиста опште хирургије, заменик члана
 • Проф. др Зоран Перишић, специјалиста интерне медицине, члан
 • Проф. др Иван Тасић, специјалиста интерне медицине, заменик члана
 • Доц. др Гордана Николић, специјалиста психијатрије, члан
 • Проф. др Сузана Тошић Голубовић, специјалиста психијатрије, заменик члана
 • Проф. др Радмила Величковић-Радовановић, специјалиста фармакотоксикологије, члан
 • Доц. др Драгана Стокановић, специјалиста клиничке фармакологије, заменик члана

 

Одлуком Наставно-научног већа од 30.11.2022. године за чланове СУДСКО-ПСИХИЈАТРИЈСКОГ ОДБОРА  Медицинског факултета у Нишу, изабрани су: 


Чланови Судско-психијатријског одбора

 • Проф. др Сузана Тошић Голубовић, специјалиста психијатрије, председник
 • Доц. др Гордана Николић, специјалиста неуропсихијатрије, члан и заменик председника
 • Проф.др Оливера Жикић, специјалиста психијатрије, члан
 • Проф. др Миодраг Станковић, специјалиста дечје и адолесцентне психијатрије, члан
 • Проф. др Горан Илић, специјалиста судске медицине, члан

 Заменици чланова Судско-психијатријског одбора:

 • Проф. др Владимир Ђорђевић, специјалиста психијатрије
 • Доц. др Маја Симоновић, специјалиста психијатрије
 • Доц. др Јелена Костић, специјалиста психијатрије
 • Проф. др Радован Караџић, специјалиста судске медицине

 

Судско-медицински и Судско-психијатријски одбор могу, по потреби, ангажовати и друге наставнике Факултета и формирати посебне комисије.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42