combine_images_980.jpg

Општи распоред полагања испита

Штампа

 

Испитни рокови, дефинисани Статутом Медицинског факултета, су: јануарски, априлски, јунски, августовски, септембарски и октобарски. Октобарски испитни рок организује се, по правилу, пре почетка наставе у наредној школској години и завршава се до 10.октобра.

Календар испита објављује се почетком сваке школске године и саставни је део плана извођења наставе. Распоред полагања тестова и писмених делова испита за поједине предмете свих студијских програма обухвата сталне термине (недеља и дан испитног рока). Време и место одржавања тестова и писмених делова испита за сваки испитни рок благовремено се објављује на сајту Факултета пре почетка испитног рока, а у складу са дефинисаним распоредом полагања по недељама и данима.

На испит може изаћи студент који је задовољио све прописане предиспитне обавезе.

Испити су јавни. Јавност испита обезбеђује испитивач путем присуства испиту најмање два лица из редова наставног особља односно студената.

Испити се полажу пред испитивачем-предметним наставником или пред испитном комисијом у просторијама Медицинског факултета или наставних база, према унапред утврђеном распореду који се благовремено објављује.

 

Општи паспоред полагања испита за студијски програм:

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42