combine_images_980.jpg

Организација факултета

Штампа

 

У зависности од врсте послова, међусобне сродности и функционалне повезаности, сви послови на Медицинском факултету обављају се у оквиру организационих јединица и то:

 

  • НАСТАВНО-ОБРАЗОВНУ ОРГАНИЗАЦИОНУ ЈЕДИНИЦУ чине наставници, сарадници и остали запослени, који учествују у обављању послова који су непосредно повезани са наставно-образовним радом. Наставно-образовна организациона јединица своје послове остварује преко катедри, Већа катедри и Већа ужих научних области.

 

 

  • У OРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ обављају се: административно-правни, финансијски, административно-технички, библиотечки, издавачки, послови јавних набавки, интерне ревизије, обезбеђења и одржавања, информационо-рачунарски и други послови који су од заједничког интереса за обављање делатности Факултета.

 

sema 2020

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42