combine_images_980.jpg

Документа за попуњавање

Штампа

 

ЗА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ И НАСТАВУ


 

 

ИЗБОРИ У ЗВАЊА


 
ПРИЈАВЕ
 
 

1word

ПРИЈАВА на конкурс-избор у звање-редовни професор

1word

ПРИЈАВА на конкурс-избор у звање-ванредни професор

1word

ПРИЈАВА на конкурс-избор у звање-доцент

1word

ПРИЈАВА на конкурс-избор у звање-наставник страног језика

1word

ПРИЈАВА на конкурс-избор у звање-предавач/виши предавач/професор струковних студија

1word

ПРИЈАВА на конкурс-избор у звање-асистент са докторатом

1word

ПРИЈАВА на конкурс-избор у звање-асистент

1word

ПРИЈАВА на конкурс-избор у звање-сарадник у настави

1word

ПРИЈАВА на конкурс-избор у звање-клинички асистент

1word

ПРИЈАВА на конкурс-избор у звање-сарадник ван радног односа-демонстратор

 
 
 
ФОРМУЛАРИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
 
НАСТАВНИЦИ
 
 
 
1. ИЗВЕШТАЈ О КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА (06.03.2023.)    
(Извештај сачините пратећи упутство писано црвеним словима, које након попуњавања извештаја треба обрисати)
 
 

2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА УЧЕСНИКА КОНКУРСА  ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА

 
  •  ПОЉЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
доцент  1word предавач 1word 
ванредни професор 1word виши предавач 1word
редовни професор 1word професор струковних студија 1word
 
 
  • ПОЉЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
доцент 1word
ванредни професор 1word
редовни професор 1word
 
 
  • ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
наставник страног језика 1word
доцент 1word
ванредни професор 1word
редовни професор 1word
 

 
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
 
Предлог одлуке о избору наставника - научно поље медицинских наука  1word
Предлог одлуке о избору наставника - научно поље природно-математичких наука  1word
Предлог одлуке о избору наставника - научно поље друштвено-хуманистичких наука  1word
 

 
4. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ОДРЖАНОМ ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ
 
 
Образац Извештаја комисије за приступно предавање 1word
 

 
САРАДНИЦИ
 
1. ИЗВЕШТАЈ О КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА
(Извештај сачините пратећи упутство писано црвеним словима, које након попуњавања извештаја треба обрисати)
 
2. ИЗВЕШТАЈ О КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА - ДЕМОНСТРАТОРА
(Извештај сачините пратећи упутство писано црвеним словима, које након попуњавања извештаја треба обрисати)
 
1pdf   НПАО - Наставнички портал академског особља Универзитета у Нишу - УПУТСТВО за коришћење алата , март 2015.

 

ЗА НАСТАВНИКЕ И САРАДНИКЕ


 

 

 ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ


 

 

АНКЕТЕ


 

 

ОПШТЕ


 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42