combine_images_980.jpg

Интерни пројекти факултета

 

Интерни пројекти Медицинског факултета значајно доприносе унапређењу науке са аспекта броја радова објављених у часописима на SCI листи и докторских дисертација које су проистичу из ових пројеката.

 

ИНТЕРНИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ (2020-2023.)


 
Бр.пројекта Назив пројекта Руководилац пројекта
38. Анализа морфолошке дистрибуције молекуларних показатеља регенеративних потенцијала различитих диферона човека и експерименталних животиња др Горан Раденковић, редовни професор
39. Испитивање протективних ефеката различитих антиоксиданаса енкапсулисаних у нанолипозоме у in vitro и in vivo експерименталним моделима др Ненад Стојиљковић, ванредни професор
40. Синтеза и биолошка евалуација нових инхибитора медицински значајних оксидоредуктаза и хидролаза др Јелена Лазаревић, ванредни професор
41. Позитиван ХПВ тест са грлића материце – значај и даљи поступак др Радомир, Живадиновић редовни професор
42. Утицај имуномодулацијских и фармакокинетичких својстава фентанила и алфентанила на варијабилност терапијског одговора у постоперативном периоду код педијатријских пацијената др Горан Марјановић, редовни професор
43. Анализа цревне микробиоте код оболелих од шећерне болести тип 2 – опсервациона студија др Данијела Радојковић, ванредни професор
44. Значај нових биомаркера неуроинфламације у раној дијагностици и предикцији клиничког тока Алцхајмерове болести др Јелена Башић, ванредни професор
45. Нео-епитопи и њихова улога у хроничној инфламацији, канцерогенези и фибрози. Протективни ефекат полифенолних једињења др Андреј Вељковић, ванредни професор
46. Анализа циркулишућих биомаркера и њихов прогностички значај у праћењу кардиоваскуларног и општег морталитета код пацијената са хроничном срчаном слабошћу др Дијана Стојановић, доцент
47. Клиничка и базична истраживања орофацијалне регије и дентоалвеоларног комплекса др Радмила Обрадовић, ванредни професор
48. Биолошки маркери инфламације код хоспитализованих, претходно нетретираних пацијената са првом психотичном епизодом са схизофреном симптоматологијом др Оливера Жикић, ванредни професор
49. Анализа гена повезаних са неуродегенерацијом у схизофренији др Владимир Ђорђевић доцент
50. Прогностичка вредност клиничких, нуклеарно морфометеријских, имунохистохемијских и молекуларних карактеристика карцинома коже периорбиталне регије др Предраг Ковачевић, редовни професор
51. Молекуларни механизми исхемијско-реперфузионог оштећења током ресекције јетре др Мирослав Стојановић, редовни професор
52. Процена потенцијала одабраних синтетских и биљних лековитих супстанци за локалну оff label примену на кожи др Драгана Р. Павловић, ванредни професор
53. Биомаркери фиброзе миокарда, некрозе миокарда, хемодинамског стреса и инфламације код болесника који се подвргавају хируршкој реваскуларизацији миокарда др Милан Павловић, редовни професор
54. Предиктивни значај маркера фиброзе, ангиогенезе, инфламације и ендотелне дисфункције за ремоделовање миокарда код пацијената са трансплантацијом бубрега др Бранка Митић, доцент
55. Примена савремених технологија у дијагностици протозоалне инфекције узроковане врстом Гиардиа ламблиа и дистрибуција утврђених генотипова др Наташа Миладиновић-Тасић, ванредни професор
56. Утицај генских полиморфизама ангиогенетских и хемостатских регулатора на ендометријалну рецептивност др Маја Милојковић, редовни професор
57. Анализа биокомпатибилности и остеоинтеног потеграционцијала титанијумских импланата са коштаним стуктурама на анималним моделима др Небојша Стојановић, редовни професор
58. Анализа ефикасности и безбедности примене методе негативног притиска у лечењу компликованих рана код деце др Драгољуб Живановић, доцент
59. Клиничко-епидемиолошко испитивање неуродегенеративних оптикопатија др Предраг Јовановић, редовни професор
60. Морфолошки и функционални неурорадиолошки биомаркери у дијагностици деменција др Драган Стојанов, редовни професор
61. Утицај параметара хемостазе на исходе лечења код болесника на дијализи др Зорица Димитријевић, доцент
62. Компаративна анализа налаза ехосонографије, комјутеризоване томографије, нуклеарне магнетне резонанце, сцинтиграфије и термалног инфрацрвеног дијагностичког система са патохистолошким налазима код инфламаторних и туморских лезија главе и врата др Драган Красић, редовни професор
63. Утицај параметара хроничне инфламације и оксидативног стреса на ток и прогнозу хроничних болести др Христина Стаменковић, ванредни професор
64. Тотална артропластика кука након ранијег прелома ацетабулума др Саша Миленковић, редовни професор
65. Преваленца и инциденца хипервирулентних сојева Clostridium difficile у Србији др Предраг Стојановић, ванредни професор
66. Утицај епидемиолошких, клиничких и морфолошких карактеристика цирозе јетре на ток и прогнозу болести др Горан Бјелаковић, редовни професор
67. Квалитативна и квантитативна анализа, фармаколошка испитивања биоактивних једињења и развој формулација фармацеутских производа др Јелена В. Живковић, ванредни професор
68. Фитохемијска и фармаколошка испитивања одабраних лековитих биљних врста фамилија Lamiacea-e, Rosacea-e и Apiacea-e
др Бојана Миладиновић, доцент
69. Компликације у лечењу отворених прелома потколенице др Зоран Голубовић, редовни професор
70. Развој и дизајн нових терапеутика применом in silico метода др Александар Веселиновић, ванредни професор

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42