combine_images_980.jpg

Наставно-научно веће

Штампа

 

Наставно-научно веће представља стручни орган Медицинског факултета.  СТАТУТОМ ФАКУЛТЕТА  дефинисане су све компентенције Наставно-научног већа. Неке од њих су:

 • утврђује предлог Статута Факултета;
 • утврђује предлог кандидата за избор декана Факултета;
 • бира чланове Савета Факултета из реда представника Факултета;
 • бира представнике Факултета у органима Универзитета;
 • предлаже кандидата за ректора Универзитета;
 • предлаже годишњи програм рада Факултета;
 • предлаже студијске програме за све врсте и нивое студија;
 • утврђује уже научне области;

Наставно-научно већe чине представници Управе факултета, представници катедри факултета и представници студената. Сваку катедру представља по један члан, осим Катедре интерне медицине и Катедре хирургије које представљају по два члана.

На седници Наставно-научног већа, одржаној 12.05.2022. године, верификовани су мандати следећих ЧЛАНОВА.


 

Наставно-научно веће именује ОДБОРЕ чији је задатак да Наставно-научном већу припреми и предложи компетентне предлоге из области своје надлежности. Именују се чланови следећих одбора

 • Одбор за основну наставу
 • Одбор за последипломске академске студије
 • Одбор за специјалистичке студије
 • Одбор за научноистраживачки рад
 • Одбор за здравствену делатност
 • Одбор за издавачку делатност
 • Одбор за нормативну делатност и
 • Библиотечки одбор.

На седници Наставно-научног већа, одржаној 12.05.2022. године, именовани су ЧЛАНОВИ ОДБОРА.


Информација декана о динамици одржавања седница НН већа

Штампа

У циљу боље организације рада Наставно-научног већа, на Деканском колегијуму донета је Одлука да се седнице Наставно-научног већа одржавају сваке среде у четвртој, а Одбори Наставно-научног већа у трећој недељи у месецу. 

 

Сходно томе, све молбе упућене Одборима и Наставно-научном већу морају бити достављене до краја друге недеље у текућем месецу, а оне које буду достављене након тог периода биће разматране на Одборима и седницама Наставно-научног већа у наредном месецу.

Декан Медицинског факултета у Нишу
Проф. др Добрила Станковић Ђорђевић

За чланове НН већа

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42