combine_images_980.jpg

Чланови Наставно-научног већа

Штампа

 

Чланови Наставно-научног већа Медицинског факултета Универзитета у Нишу, верификовани на седници одржаној 12.05 2022. године:

 

Представници управе Факултета:

 • Прoф. др Дoбрилa Стaнкoвић-Ђoрђeвић, декан
 • Прoф. др Гордана Коцић, продекан
 • Проф. др Душица Стојановић, продекан
 • Проф. др Зоран Перишић, продекан
 • Прoф. др Радмила Величковић-Радовановић, продекан
 • Проф. др Радован Караџић, продекан
 • Прoф. др Раде Чукурановић, продекан
 • Проф. др Александар Митић, продекан
 • Прoф. др Зоран Радовановић, продекан
 • Прoф. др Горан Раденковић, продекан
 • Прoф. др Ивана Стојановић, продекан

 

Представници катедри:

 

Aнaтoмиja Проф. др Браца Кундалић
Хистoлoгиja сa ембриoлoгиjoм Проф. др Владимир Петровић
Физиoлoгиja Проф. др Сузана Бранковић
Биoхeмиja Проф. др Јелена Башић
Mикрoбиoлoгиja иимунoлoгиja Проф. др Горан Марјановић
Пaтoлoгиja Проф. др Љубинка Јанковић Величковић
Пaтoлoшкa физиoлoгиja Проф. др Дијана Стојановић
Фaрмaкoлoгиja сa тoксикoлoгиjoм Доц. др Драгана Стокановић
Интeрнa мeдицинa и Здравствена нега Проф. др Милица Пешић
Проф
. др Миодраг Вучић
Дeрмaтoвeнeрoлoгиja Проф. др Весна Караниколић
Нeурoлoгиja Доц. др Дејан Савић
Психиjaтриja сa мeдицинскoм психoлoгиjoм Проф. др Сузана Тошић Голубовић
Хирургиja и Анестезиологија и реаниматологија Проф. др Александар Караниколић
Прoф. др Милан Радојковић
Пeдиjaтриja Проф. др Јелена Војиновић
Гинeкoлoгиja сa акушeрствoм Прoф. др Јасмина Поповић
Судскa мeдицинa Проф. др Миодраг Здравковић
Ургeнтнa мeдицинa Проф. др Мирослав Стојановић
Хeмиja Проф. др Јелена Лазаревић
Фaрмaциja Проф. др Душанка Китић
Офталмологија Прoф. др Предраг Јовановић
Oтoринoлaрингoлoгиja Прoф. др Mилaн Стaнкoвић
Oнкoлoгиjа Проф. др Иван Петковић
Физикa и Биoлoгиja сa хумaнoм гeнeтикoм Проф. дрЈелена Матејић
Кaтeдрa општe обрaзoвних прeдмeтa Проф. др Миодраг Стојановић
Сoциjaлнa мeдицинa и Хигиjeнa сa мeд. екoлoгиjoм Проф. др Александра Станковић
Рaдиoлoгиja и Нуклeaрнa мeдицинa Проф. др Марина Влајковић
Инфeктивне болести и Eпидeмиoлoгиja Проф. др Маја Јовановић
Физикaлнa мeдицинa и рeхaбилитaциja и Meдицинa рaдa Проф. др Весна Живковић
Бoлeсти зубa и Ендодонција Доц. др Јелена Поповић
Орална медицина и пародонтологија Проф. др Радмила Обрадовић
Стoмaтoлoшкa прoтeтикa Доц. др Иван Ристић
Прeвeнтивнa и дeчja стoмaтoлoгиja и Ортoдонција Доц. др Владимир Митић
Maксилoфaциjaлнa хирургиja и Oрaлнa хирургиja Доц. др Милош Тијанић
 

 Представници студената:

 • Андрија Ђорђевић, студент шесте године ИАС медицине
 • Амар Ђерлек, студент пете године ИАС стоматологије
 • Маша Јовић, студент пете године ИАС фармације
 • Елена Станковић, студент пете године ИАС медицине
 • Стеван Алексић, студент четврте године ИАС медицине
 • Лука Стевић, студент треће године ИАС медицине
 • Ема Григоров, студент четврте године ИАС фармације
 • Софија Јевтић, студент треће године ИАС медицине
 • Марија Траиловић, студент друге године ИАС медицине

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42