combine_images_980.jpg

Испитни рок

Штампа

ОКТОБАР:  26.09. - 07.10.2022.

Распоред тестова и писмених делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак израде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.

    А0 Свечани амфитеатар у анексу

ВС

Велика сала

А1

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМФ

Амфитеатар факултета

А2

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМП

Амфитеатар Института за патологију

С1

Слушаоница у анексу на 1. спрату

АМС

Амфитеатар Стоматолошке клинике

С2

Слушаоница у анексу на 2. спрату

АИЈЗ

Амфитеатар Института за јавно здравље

С3

Слушаоница у анексу на 2. спрату

Сала 58

Сала на 1. спрату код фармакологије

ПОТ. СУД.

Сала у поткровљу судске медицине

Сала 68

Сала на 1. спрату код патофизиологије

ССМ

Сала судске медицине

ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ.СУД.МУ. Мала учионица на судској медицини

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
26.09.2022. Математика ОП Ф 1 13,00-16,00 ССМ
26.09.2022. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 09,00-12,00 ВС
26.09.2022. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 09,00-12,00 ВС
26.09.2022. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 09,00-12,00 ВС
26.09.2022. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 09,00-12,00 ВС
26.09.2022. Козметологија ОП Ф 4 08,00-10,00 С2
26.09.2022. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 08,00-10,00 ПОТ. СУД.
26.09.2022. Анатомија и хистологија ОП ОСС-СМСТ 1 12,00-14,00 ВС, АМФ
26.09.2022. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 12,00-14,00 ВС, АМФ
26.09.2022. Организација стоматолошке службе ОП ОСС-ЗП 2 10,00-12,00 АМС
26.09.2022. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 12,00-14,00 ВС, АМФ
26.09.2022. Општа епидемиологија ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
26.09.2022. Специјална епидемиологија ОП ОСС-СЕИ 2 08,00-10,00 С3
26.09.2022. Санитарна техника ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
27.09.2022. Социјална медицина ОП М 5 08,00-09,30 С1
27.09.2022. Општа и неорганска хемија ОП Ф 1 09,00-13,00 ВС
27.09.2022. Општа хемија-стари програм ОП Ф 1 09,00-13,00 ВС
27.09.2022. Фармацеутска хемија 3 ОП Ф 3 10,00-13,00 АМФ
27.09.2022. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 10,00-13,00 АМФ
27.09.2022. Анализа фен. једињења у прир. производима ИП Ф 4 10,00-13,00 АМФ
27.09.2022. Фармакокинетика ОП Ф 4 08,00-09,30 АМФ
27.09.2022. Клиничка фармација ОП Ф 5 08,00-09,30 АМФ
27.09.2022. Микробиологија и имунологија ОП ОСС-СМСТ 1 08,00-09,00 ВС
27.09.2022. Медицина рада ИП ОСС-СМСТ 2 08,00-09,30 А2
27.09.2022. Медицина рада ОП ОСС-СЕИ 2 08,00-09,30 А2
27.09.2022. Микробиологија са паразитологијом ОП ОСС-СЕИ 2 08,00-09,00 ВС
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
28.09.2022. Хемија у медицини 1 ИП М 1 12,00-14,00 А2
28.09.2022. Основи хистолошких техника у биомедицини ИП М 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
28.09.2022. Социјална медицина са епид. и хигијеном ОП С 1 09.00-10,30 АМС
28.09.2022. Стоматолошки материјали ИП С 3 14,00-15,00 АМС
28.09.2022. Хистологија и ембриологија ОП Ф 1 08,00-10,00 АМФ
28.09.2022. Физика ОП Ф 1 09,00-12,00 А2
28.09.2022. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 08,00-12,00 ВС
28.09.2022. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 10,00-12,30 АМФ
28.09.2022. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 13,00-17,00 ВС, АМФ
28.09.2022. Дијететика ОП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
28.09.2022. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 13,00-17,00 ВС, АМФ
28.09.2022. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 13,00-17,00 ВС, АМФ
28.09.2022. Епидемиологија полно преносивих болести ИП ОСС-СЕИ 3 08,00-09,00 С1
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
29.09.2022. Медицина и друштво ОП М 1 09,00-11,00 ВС, АМФ
29.09.2022. Патофиз. исхране и психоф. спрем. спортиста ИП М 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
29.09.2022. Медицина и друштво ОП С 1 09,00-11,00 ВС, АМФ
29.09.2022. Штетни ефекти лекова ИП С 3 09,00-10,30 С1
29.09.2022. Гнатологија ОП С 4 09,00-10,00 АМС
29.09.2022. Ласеротерапија у стоматологији ИП С 5 10,00-12,00 АМС
29.09.2022. Органска хемија 1 ОП Ф 1 15,00-18,00 ВС, АМФ
29.09.2022. Органска хемија 2 ОП Ф 2 15,00-18,00 ВС, АМФ
29.09.2022. Информатика ИП Ф 3 13,00-14,00 ССМ
29.09.2022. Штетни ефекти лекова ИП Ф 5 09,00-10,30 С1
29.09.2022. Лекови и трудноћа ИП Ф 5 09,00-10,30 С1
29.09.2022. Увод у клиничку медицину ИП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
29.09.2022. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СМСТ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
29.09.2022. Социјална медицина и хигијена ИП ОСС-ЗП 2 12,00-13,00 АМС
29.09.2022. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 15,00-18,00 ВС, АМФ
29.09.2022. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 15,00-18,00 ВС, АМФ
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
30.09.2022. Увод у клиничку праксу ОП М 1 08,00-09,00 ВС, АМФ
30.09.2022. Клиничка микробиологија ОП М 4 11,00 - 12,00 ВС, АМФ
30.09.2022. Анатомија ОП Ф 1 10,00-11,30 С2
30.09.2022. Фармакотерапија ОП Ф 4 09,00-10,30 АМФ
30.09.2022. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 09,00-10,30 АМФ
30.09.2022. Медицина и друштво ОП ОСС-СМСТ 1 09,00-11,00 ВС
30.09.2022. Медицина и друштво ОП ОСС-ЗП 1 09,00-11,00 ВС
30.09.2022. Ургентна стоматологија ОП ОСС-ЗП 2 09,00-11,00 АМС
30.09.2022. Медицина и друштво ОП ОСС-СЕИ 1 09,00-11,00 ВС
30.09.2022. Општа токсикологија ОП ОСС-СЕИ 3 09,00-10,00 ССМ
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
03.10.2022. Физиологија напора ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
03.10.2022. Клиничка фармакологија ОП М 5 10,00-12,00 ВС, A0
03.10.2022. Неорганска хемија ОП Ф 1 09,00-11,30 С2
03.10.2022. Аналитика лекова ОП Ф 4 13,00-16,00 С1
03.10.2022. Фармацеутска пракса ОП Ф 5 11,00-13,00 А2
03.10.2022. Фармакологија са токсикологијом ОП ОСС-СМСТ 1 10,00-12,00 ВС, A0
03.10.2022. Геријатрија са негом ОП ОСС-СМСТ 2 12,00-15,00 ВС
03.10.2022. Здравствено васпитање ОП ОСС-ЗП 1 09,00-11,00 ССМ
03.10.2022. Пародонтологија ОП ОСС-ЗП 2 09,00-10,00 АМС
03.10.2022. Биологија ОП ОСС-СЕИ 1 09,00-11,00 ПОТ. СУД.
03.10.2022. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СЕИ 2 11,00-13,00 С1
03.10.2022. Заштита на раду ОП ОСС-СЕИ 3 11,00-13,00 ПОТ. СУД.
03.10.2022. Здравствено васпитање и промоција здравља ОП ОСС-СЕИ 3 09,00-11,00 ССМ
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
04.10.2022. Хомеостаза воде и електролита ИП М 3 08,00-10,00 ВС
04.10.2022. Неуронауке ИП М 3 08,00-10,00 С2
04.10.2022. Физичка хемија ОП Ф 1 08,00-11,00 A0
04.10.2022. Токсикологија ОП Ф 5 11,00-14,00 С1
04.10.2022. Патофизиологија и патологија ОП ОСС-СМСТ 1 10,00-14,00 ВС
04.10.2022. Медицинско законодавство ИП ОСС-СМСТ 1 14,00-15,00 ВС
04.10.2022. Стоматолошки материјали ОП ОСС-ЗП 1 12.00-14.00 АМС
04.10.2022. Болести зуба ОП ОСС-ЗП 2 09,00-10,00 АМС
04.10.2022. Орална медицина ОП ОСС-ЗП 3 10,00-11,30 АМС
04.10.2022. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 10,00-12,00 ВС
04.10.2022. Микробиологија воде и намирница ОП ОСС-СЕИ 2 09,00-11,00 ССМ
04.10.2022. Медицинско законодавство ОП ОСС-СЕИ 3 14,00-15,00 ВС
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
05.10.2022. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 08,00-10,00 ВС, A0
05.10.2022. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 10,00-12,00 ВС
05.10.2022. Клиничка биохемија ОП М 4 10,00-12,00 A0
05.10.2022. Породична медицина ОП М 6 09,00-10,00 ССМ
05.10.2022. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 08,00-10,00 ВС, A0
05.10.2022. Принципи и етика НИР-а ИП С 2 10,00-12,00 ВС
05.10.2022. Статистика у фармацији ОП Ф 3 08,00-10,00 ВС, A0
05.10.2022. Фармацеутско законодавство и етика ОП Ф 5 12,30-15,00 A0
05.10.2022. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СМСТ 1 12,00-14,00 ВС
05.10.2022. Здравствена статистика ИП ОСС-СМСТ 3 08,00-10,00 ВС, A0
05.10.2022. Медицинска статистика ОП ОСС-СЕИ 1 08,00-10,00 ВС, A0
05.10.2022. ДДД и контрола вектора ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
06.10.2022. Енглески језик ИП М 1 08,00-09,00 ВС
06.10.2022. Анесатезиологија са реаниматологијом ИП М 5 13,00-14,00 С1
06.10.2022. Морфологија зуба ОП С 1 08,00-09,00 АМФ
06.10.2022. Енглески језик ИП С 1 08,00-09,30 ВС
06.10.2022. Дијететика ИП С 3 09,00-11,00 ССМ
06.10.2022. Болести ризика у стоматолошкој пракси ИП С 4 12,00-14,00 АМС
06.10.2022. Имплантологија ИП С 4 12,00-14,00 АМС
06.10.2022. Енглески језик ОП Ф 1 08,00-09,30 A0
06.10.2022. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 10,00-13,00 ВС
06.10.2022. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 10,00-13,00 ВС
06.10.2022. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 13,00-16,00 A0
06.10.2022. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 13,00-16,00 A0
06.10.2022. Биофармација ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
06.10.2022. Енглески језик ИП ОСС-СМСТ 1 08,00-09,30 A0
06.10.2022. Организација здравствене заштите ОП ОСС-СМСТ 2 10,00-11,00 С3
06.10.2022. Енглески језик ИП ОСС-ЗП 1 08,00-09,30 A0
06.10.2022. Орална хигијена ИП ОСС-ЗП 1 09,00-11,00 АМС
06.10.2022. Болести ризика у стоматолошкој пракси ИП ОСС-ЗП 2 12,00-14,00 АМС
06.10.2022. Имплантологија ИП ОСС-ЗП 3 12,00-14,00 АМС
06.10.2022. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 10,00-13,00 ВС
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
07.10.2022. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 09,00-10,30 ВС
07.10.2022. Медицинска генетика ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
07.10.2022. Физичке методе у стоматологији ИП С 2 09,00-10,30 ВС
07.10.2022. Ургентна стоматологија ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
07.10.2022. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 08,00-11,00 А2
07.10.2022. Радиофармација ИП Ф 3 09,00-10,30 ВС
07.10.2022. Здравствена нега ОП ОСС-СМСТ 1 12,00-14,00 ВС
07.10.2022. Епидемиологија ОП ОСС-СМСТ 1 12,00-13,00 С1
07.10.2022. Вештина комуникација ИП ОСС-СМСТ 2 14,00-15,00 ВС
07.10.2022. Дијететика и орално здравље ИП ОСС-ЗП 1 08,00-09,00 A1
07.10.2022. Вештина комуникација ИП ОСС-ЗП 2 14,00-15,00 ВС
07.10.2022. Физика ОП ОСС-СЕИ 1 09,00-12,00 ВС
07.10.2022. Вештина комуникација ОП ОСС-СЕИ 1 14,00-15,00 ВС
07.10.2022. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 08,00-11,00 А2

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42