combine_images_980.jpg

Испитни рок

Штампа

АПРИЛ:  04-15.04.2022.

Распоред тестова и писмених делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак израде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.

    А0 Свечани амфитеатар у анексу

ВС

Велика сала

А1

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМФ

Амфитеатар факултета

А2

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМП

Амфитеатар Института за патологију

С1

Слушаоница у анексу на 1. спрату

АМС

Амфитеатар Стоматолошке клинике

С2

Слушаоница у анексу на 2. спрату

АИЈЗ

Амфитеатар Института за јавно здравље

С3

Слушаоница у анексу на 2. спрату

Сала 58

Сала на 1. спрату код фармакологије

ПОТ. СУД.

Сала у поткровљу судске медицине

Сала 68

Сала на 1. спрату код патофизиологије

ССМ

Сала судске медицине

ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ.СУД.МУ. Мала учионица на судској медицини

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
04.04.2022. Математика ОП Ф 1 08.00-11.00 ПОТ. СУД.
04.04.2022. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 08.00-11.00 С2
04.04.2022. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 11.00-14.00 А0
04.04.2022. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 11.00-14.00 А0
04.04.2022. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 11.00-14.00 А0
04.04.2022. Козметологија ОП Ф 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
04.04.2022. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 14.00-16.00 АМФ
04.04.2022. Анатомија и хистологија ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-11.30 ВС, А0
04.04.2022. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 09.00-11.30 ВС, А0
04.04.2022. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-11.30 ВС, А0
04.04.2022. Општа епидемиологија ОП ОСС-СЕИ 2 09.00-10.00 С3
04.04.2022. Санитарна техника ОП ОСС-СЕИ 3 10.00-11.30 С3
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
05.04.2022. Социјална медицина ОП М 5 09.00-10.30 АМФ
05.04.2022. Општа и неорганска хемија ОП Ф 1 13.00-17.00 АМФ
05.04.2022. Општа хемија-стари програм ОП Ф 1 13.00-17.00 АМФ
05.04.2022. Фармакокинетика ОП Ф 4 12.00-13.30 A1
05.04.2022. Клиничка фармација ОП Ф 5 12.00-13.30 A1
05.04.2022. Микробиологија и имунологија ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-10.00 А1
05.04.2022. Микробиологија са паразитологијом ОП ОСС-СЕИ 2 09.00-10.00 А1
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
06.04.2022. Хемија у медицини 1 ИП М 1 11.00-13.00 С2
06.04.2022. Основи хистолошких техника у биомедицини ИП М 4 09.00-11.00 С2
06.04.2022. Стоматолошки материјали ИП С 3 09.00-10.00 АСК
06.04.2022. Хистологија и ембриологија ОП Ф 1 09.00-11.00 С2
06.04.2022. Физика ОП Ф 1 09.00-12.00 А0
06.04.2022. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 08.00-11.00 ВС
06.04.2022. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 13.00-15.30 С2
06.04.2022. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-13.00 АМФ А1
06.04.2022. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 09.00-13.00 АМФ А1
06.04.2022. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-13.00 АМФ А1
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
07.04.2022. Медицина и друштво ОП М 1 09.00-11.00 АМФ
07.04.2022. Хемија у медицини 2 ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
07.04.2022. Патофиз. исхране и психоф. спрем. спортиста ИП М 4 13.00-15.00 С2
07.04.2022. Медицина и друштво ОП С 1 09.00-11.00 АМФ
07.04.2022. Штетни ефекти лекова ИП С 3 11.00-12.30 АМФ
07.04.2022. Гнатологија ОП С 4 09.00-10.00 АСК
07.04.2022. Ласеротерапија у стоматологији ИП С 5 10.00-12.00 АСК
07.04.2022. Органска хемија 1 ОП Ф 1 13.00-16.00 ВС
07.04.2022. Органска хемија 2 ОП Ф 2 13.00-16.00 ВС
07.04.2022. Штетни ефекти лекова ИП Ф 5 11.00-12.30 АМФ
07.04.2022. Лекови и трудноћа ИП Ф 5 11.00-12.30 АМФ
07.04.2022. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СМСТ 1 13.00-15.00 АМФ
07.04.2022. Гнатологија ОП ОСС-ЗП 1 09.00-10.00 АСК
07.04.2022. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 13.00-16.00 ВС
07.04.2022. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 13.00-16.00 ВС
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
08.04.2022. Увод у клиничку праксу ОП М 1 09.00-10.00 С2
08.04.2022. Анатомија ОП Ф 1 11.30-13.00 АМФ
08.04.2022. Фармакотерапија ОП Ф 4 09.00-10.30 С1
08.04.2022. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 09.00-10.30 С1
08.04.2022. Медицина и друштво ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-11.00 АМФ
08.04.2022. Медицина и друштво ОП ОСС-ЗП 1 09.00-11.00 АМФ
08.04.2022. Медицина и друштво ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-11.00 АМФ
08.04.2022. Општа токсикологија ОП ОСС-СЕИ 3 11.00-12.00 С1
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
11.04.2022. Физиологија напора ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.04.2022. Клиничка фармакологија ОП М 5 13.00-15.00 ВС А0
11.04.2022. Неорганска хемија ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.04.2022. Аналитика лекова ОП Ф 4 09.00-12.00 С1
11.04.2022. Фармацеутска пракса ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.04.2022. Фармакологија са токсикологијом ОП ОСС-СМСТ 1 13.00-15.00 ВС А0
11.04.2022. Здравствено васпитање ОП ОСС-ЗП 1 08.00-10.00 А2
11.04.2022. Биологија ОП ОСС-СЕИ 1 10.00-12.00 А2
11.04.2022. Заштита на раду ОП ОСС-СЕИ 3 11.00-12.00 С2
11.04.2022. Здравствено васпитање и промоција здравља ОП ОСС-СЕИ 3 09.00-11.00 С2
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
12.04.2022. Хомеостаза воде и електролита ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.04.2022. Неуронауке ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.04.2022. Физичка хемија ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.04.2022. Токсикологија ОП Ф 5 08.00-11.00 С1
12.04.2022. Патофизиологија и патологија ОП ОСС-СМСТ 1 12.00-16.00 АМФ
12.04.2022. Медицинско законодавство ИП ОСС-СМСТ 1 09.00-10.00 АМФ
12.04.2022. Болести зуба ОП ОСС-ЗП 2 09.00-10.00 АСК
12.04.2022. Орална медицина ОП ОСС-ЗП 3 10.00-11.00 AСК
12.04.2022. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 12.00-14.00 АМФ
12.04.2022. Микробиологија воде и намирница ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.04.2022. Медицинско законодавство ОП ОСС-СЕИ 3 09.00-10.00 АМФ
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
13.04.2022. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 08.00-10.00 ВС АМФ А0
13.04.2022. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 10.00-12.00 АМФ А0 А1 А2
13.04.2022. Клиничка биохемија ОП М 4 10.00-12.00 АМФ А0 А1 А2
13.04.2022. Породична медицина ОП М 6 12.00-13.00 АМФ
13.04.2022. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 08.00-10.00 ВС АМФ А0
13.04.2022. Принципи и етика НИР-а ИП С 2 10.00-12.00 АМФ А0 А1 А2
13.04.2022. Гератостоматологија ИП С 4 09.00-10.00 АСК
13.04.2022. Статистика у фармацији ОП Ф 3 08.00-10.00 ВС АМФ А0
13.04.2022. Фармацеутско законодавство и етика ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.04.2022. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СМСТ 1 15.00-17.00 АМФ
13.04.2022. Медицинска статистика ОП ОСС-СЕИ 1 08.00-10.00 ВС АМФ А0
13.04.2022. ДДД и контрола вектора ОП ОСС-СЕИ 3 09.00-10.00 С1
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
14.04.2022. Енглески језик ИП М 1 09.00-10.30 АМФ
14.04.2022. Анесатезиологија са реаниматологијом ИП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.04.2022. Морфологија зуба ОП С 1 09.00-10.00 АСК
14.04.2022. Енглески језик ИП С 1 09.00-10.30 АМФ
14.04.2022. Дијететика ИП С 3 11.00-13.00 АМФ
14.04.2022. Болести ризика у стоматолошкој пракси ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.04.2022. Имплантологија ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.04.2022. Енглески језик ОП Ф 1 09.00-10.30 АМФ
14.04.2022. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 13.00-16.00 ВС
14.04.2022. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 13.00-16.00 ВС
14.04.2022. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 09.00-12.00 С1
14.04.2022. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 09.00-12.00 С1
14.04.2022. Биофармација ОП Ф 5 14.00-17.00 АМФ
14.04.2022. Енглески језик ИП ОСС-СМСТ 1 09.00-10.30 АМФ
14.04.2022. Енглески језик ИП ОСС-ЗП 1 09.00-10.30 АМФ
14.04.2022. Болести ризика у стоматолошкој пракси ИП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.04.2022. Имплантологија ИП ОСС-ЗП 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.04.2022. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 13.00-16.00 ВС
14.04.2022. Енглески језик ИП ОСС-СЕИ 1 09.00-10.30 АМФ
14.04.2022. Енглески језик ОП ССС-СМСТ 1 09.00-10.30 АМФ
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
15.04.2022. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 13.00-14.30 ВС
15.04.2022. Медицинска генетика ИП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
15.04.2022. Физичке методе у стоматологији ИП С 2 13.00-14.30 ВС
15.04.2022. Ургентна стоматологија ИП С 4 10.00-12.00 АСК
15.04.2022. Одабрана поглавља фитотерапије ИМ С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
15.04.2022. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 08.00-11.00 ВС
15.04.2022. Радиофармација ИП Ф 3 13.00-14.30 ВС
15.04.2022. Вештина комуникација ИП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
15.04.2022. Здравствена нега ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-11.00 АМФ
15.04.2022. Епидемиологија ОП ОСС-СМСТ 1 11.00-12.00 АМФ
15.04.2022. Вештина комуникација ИП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
15.04.2022. Дијететика и орално здравље ИП ОСС-ЗП 1 10.00-11.00 ПОТ. СУД.
15.04.2022. Физика ОП ОСС-СЕИ 1 13.00-16.00 ВС
15.04.2022. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 08.00-11.00 ВС

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42