combine_images_980.jpg

Испитни рок

Штампа

ЈУН :  03-14.06.2024.

Распоред тестова и писмених делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак израде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.

    А0 Свечани амфитеатар у анексу

ВС

Велика сала

А1

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМФ

Амфитеатар факултета

А2

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМП

Амфитеатар Института за патологију

С1

Слушаоница у анексу на 1. спрату

АМС

Амфитеатар Стоматолошке клинике

С2

Слушаоница у анексу на 2. спрату

АИЈЗ

Амфитеатар Института за јавно здравље

С3

Слушаоница у анексу на 2. спрату

Сала 58

Сала на 1. спрату код фармакологије

ПОТ. СУД.

Сала у поткровљу судске медицине

Сала 68

Сала на 1. спрату код патофизиологије

ССМ

Сала судске медицине

ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ.СУД.МУ. Мала учионица на судској медицини

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
03.06.2024. Болести зуба претклиника ОП С 3 09,00-10,00 А0
03.06.2024. Анестезија у стоматологији ОП С 3 08,00-09,00 ВС
03.06.2024. Орална хирургија ОП С 4 08,00-09,00 ВС
03.06.2024. Клиничка ендодонција ОП С 5 10,30-11,30 А0
03.06.2024. Математика ОП Ф 1 13,00-16,00 ССМ
03.06.2024. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 09,00-12,00 ВС
03.06.2024. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 09,00-12,00 ВС
03.06.2024. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 09,00-12,00 ВС
03.06.2024. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 09,00-12,00 ВС
03.06.2024. Козметологија ОП Ф 4 08,00-10,00 ССМ
03.06.2024. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 08,00-10,00 ПОТ. СУД.
03.06.2024. Анатомија и хистологија ОП ОСС-СМСТ 1 12,00-14,00 ВС, АМФ
03.06.2024. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 12,00-14,00 ВС, АМФ
03.06.2024. Организација стоматолошке службе ОП ОСС-ЗП 2 10,00-12,00 АМС
03.06.2024. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 12,00-14,00 ВС, АМФ
03.06.2024. Општа епидемиологија ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
03.06.2024. Специјална епидемиологија ОП ОСС-СЕИ 2 08,00-10,00 С3
03.06.2024. Санитарна техника ОП ОСС-СЕИ 3 10.00-11.30 С3
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
04.06.2024. Молекуларна и хумана генетика ОП М 1 09,00-11,00 ВС
04.06.2024. Психијатрија са медицинском психологијом ОП М 4 12,00-13,00 ВС, АМФ
04.06.2024. Социјална медицина ОП М 5 09,00-10,30 А1
04.06.2024. Молекуларна и хумана генетика ОП С 1 09,00-11,00 ВС
04.06.2024. Микробиологија и имунологија ОП С 2 11.00-12.00 АМФ ИЗЈЗ
04.06.2024. Претклиничка ендодонција ОП С 4 09,00-10,00 АМФ
04.06.2024. Болести ризика у стоматолошкој пракси ИП С 4 14,00-15,00 АМС
04.06.2024. Имплантологија ИП С 6 14,00-15,00 АМС
04.06.2024. Педодонција ОП С 6 12,00-13,00 АМС
04.06.2024. Општа и неорганска хемија ОП Ф 1 13,00-17,00 ВС
04.06.2024. Општа хемија-стари програм ОП Ф 1 13,00-17,00 ВС
04.06.2024. Биологија са хуманом генетиком ОП Ф 1 09,00-11,00 ВС
04.06.2024. Броматологија ОП Ф 2 10,00-11,00 АМФ
04.06.2024. Фармацеутска хемија 3 ОП Ф 3 13,00-16,00 А0, АМФ
04.06.2024. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 13,00-16,00 А0, АМФ
04.06.2024. Анализа фен. једињења у прир. производима ИП Ф 4 13,00-16,00 А0, АМФ
04.06.2024. Фармакокинетика ОП Ф 4 08,00-09,30 А0
04.06.2024. Клиничка фармација ОП Ф 5 08,00-09,30 А0
04.06.2024. Микробиологија и имунологија ОП ОСС-СМСТ 1 08,00-09,00 ВС
04.06.2024. Медицина рада ИП ОСС-СМСТ 2 16,00-17,30 А0, АМФ
04.06.2024. Медицина рада ОП ОСС-СЕИ 2 16,00-17,30 А0, АМФ
04.06.2024. Микробиологија са паразитологијом ОП ОСС-СЕИ 2 08,00-09,00 ВС
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
05.06.2024. Хемија у медицини 1 ИП М 1 09,00-11,00 А0
05.06.2024. Основи хистолошких техника у биомедицини ИП М 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
05.06.2024. Педијатрија ОП М 5 12,00-13,00 ВС, АМФ, А1
05.06.2024. Социјална медицина са епид. и хигијеном ОП С 1 13.00-14,30 АМФ
05.06.2024. Стоматолошки материјали ИП С 3 14,00-15,00 АМС
05.06.2024. Рестауративна одонтологија ОП С 4 08,00-09,00 A0
05.06.2024. Пародонтологија ОП С 5 13,00-14,00 АМС
05.06.2024. Хистологија и ембриологија ОП Ф 1 08,00-10,00 АМФ
05.06.2024. Физика ОП Ф 1 09,00-12,00 А2
05.06.2024. Фармакогнозија 1 ОП Ф 2 08,00-12,00 ВС
05.06.2024. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 08,00-12,00 ВС
05.06.2024. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 10,00-12,30 АМФ
05.06.2024. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 13,00-17,00 ВС, АМФ, А1, А2
05.06.2024. Дијететика ОП ОСС-СМСТ 2 17,00-19,00 ВС, АМФ
05.06.2024. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 13,00-17,00 ВС, АМФ, А1, А2
05.06.2024. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 13,00-17,00 ВС, АМФ, А1, А2
05.06.2024. Епидемиологија полно преносивих болести ИП ОСС-СЕИ 3 08,00-09,00 С1
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
06.06.2024. Медицина и друштво ОП М 1 10,00-12,00 ВС, АМФ
06.06.2024. Хемија у медицини 2 ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
06.06.2024. Патофиз. исхране и психоф. спрем. спортиста ИП М 4 08,00-10,00 АМФ
06.06.2024. Медицина и друштво ОП С 1 10,00-12,00 ВС, АМФ
06.06.2024. Штетни ефекти лекова ИП С 3 09,00-10,30 С1
06.06.2024. Гнатологија ОП С 4 09,00-10,00 АМС
06.06.2024. Ласеротерапија у стоматологији ИП С 5 10,00-12,00 АМС
06.06.2024. Органска хемија 1 ОП Ф 1 12,30-15,30 ВС, АМФ
06.06.2024. Органска хемија 2 ОП Ф 2 12,30-15,30 ВС, АМФ
06.06.2024. Информатика ИП Ф 3 13,00-14,00 ССМ
06.06.2024. Штетни ефекти лекова ИП Ф 5 09,00-10,30 С1
06.06.2024. Лекови и трудноћа ИП Ф 5 09,00-10,30 С1
06.06.2024. Увод у клиничку медицину ИП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
06.06.2024. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СМСТ 1 10,00-12,00 A0
06.06.2024. Гнатологија ОП ОСС-ЗП 1 13.00-14.00 АМС
06.06.2024. Социјална медицина и хигијена ИП ОСС-ЗП 2 12,00-13,00 АМС
06.06.2024. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 12,30-15,30 ВС, АМФ
06.06.2024. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 12,30-14,30 ВС, АМФ
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
07.06.2024. Енглески језик ИП М 1 09,00-10.30 ВС, АМФ, A0
07.06.2024. Енглески језик у медицини ОП М 2 09,00-10.30 ВС, АМФ, A0
07.06.2024. Клиничка микробиологија ОП М 4 11,00 - 12,00 ВС, АМФ
07.06.2024. Енглески језик у стоматологији ОП С 2 09,00-10.30 ВС, АМФ, A0
07.06.2024. Орална медицина ОП С 4 12,00-13,00 АМС
07.06.2024. Орална хигијена ОП С 5 11.00-12.00 АМС
07.06.2024. Енглески језик ОП Ф 1 09,00-10.30 ВС, АМФ, A0
07.06.2024. Анатомија ОП Ф 1 10,00-11,30 С2
07.06.2024. Фармакотерапија ОП Ф 4 10,30-12,00 А0
07.06.2024. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 10,30-12,00 А0
07.06.2024. Медицина и друштво ОП ОСС-СМСТ 1 12,00-14,00 ВС
07.06.2024. Медицина и друштво ОП ОСС-ЗП 1 12,00-14,00 ВС
07.06.2024. Ургентна стоматологија ОП ОСС-ЗП 2 09,00-11,00 АМС
07.06.2024. Медицина и друштво ОП ОСС-СЕИ 1 12,00-14,00 ВС
07.06.2024. Општа токсикологија ОП ОСС-СЕИ 3 09,00-10,00 ССМ
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
10.06.2024. Биологија ћелије ИП М 2 10.00-11.00 С2
10.06.2024. Физиологија напора ИП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.06.2024. Клиничка фармакологија ОП М 5 08,30-10,00 ВС, АМФ, A0
10.06.2024. Максилофацијална хирургија ОП М 6 10,30-11,30 ВС, АМФ
10.06.2024. Максилофацијална хирургија ОП С 6 10,30-11,30 ВС, АМФ
10.06.2024. Неорганска хемија ОП Ф 1 12,00-14,30 ВС
10.06.2024. Микробиологија и основи имунологије ОП Ф 2 09,00-10,00 АИЈЗ
10.06.2024. Аналитика лекова ОП Ф 4 11,00-14,00 С1
10.06.2024. Фармацеутска пракса ОП Ф 5 11,00-13,00 А1
10.06.2024. Фармакологија са токсикологијом ОП ОСС-СМСТ 1 08,30-10,00 ВС, АМФ, A0
10.06.2024. Геријатрија са негом ОП ОСС-СМСТ 2 10,00-13,00 A0, А2
10.06.2024. Здравствено васпитање ОП ОСС-ЗП 1 09,00-11,00 ССМ
10.06.2024. Пародонтологија ОП ОСС-ЗП 2 09,00-10,00 АМС
10.06.2024. Биологија ОП ОСС-СЕИ 1 09,00-11,00 ПОТ. СУД.
10.06.2024. Микробиологија воде и намирница ОП ОСС-СЕИ 2 09,00-10,00 АИЈЗ
10.06.2024. Заштита на раду ОП ОСС-СЕИ 3 11,00-13,00 ПОТ. СУД.
10.06.2024. Здравствено васпитање и промоција здравља ОП ОСС-СЕИ 3 09,00-11,00 ССМ
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
11.06.2024. Увод у клиничку праксу ОП М 1 12,00-13,00 ВС, АМФ, А1
11.06.2024. Хомеостаза воде и електролита ИП М 3 09,00-11,00 А2
11.06.2024. Неуронауке ИП М 3 09,00-11,00 А2
11.06.2024. Интерна медицина ОП М 4 09,00-10,00 ВС, АМФ, А1
11.06.2024. Судска медицина ОП М 6 10,00-11,00 ВС
11.06.2024. Стоматолошка протетика претклиника ОП С 2 10,00-11,00 АМФ
11.06.2024. Страх од стоматолога ИП С 4 12,00-13,00 АМС
11.06.2024. Судска медицина ОП С 6 10,00-11,00 ВС
11.06.2024. Физичка хемија ОП Ф 1 08,00-11,00 A0
11.06.2024. Увод у фармацију ОП Ф 1 10,00-11,30 А1
11.06.2024. Токсикологија ОП Ф 5 11,00-14,00 A0
11.06.2024. Патофизиологија и патологија ОП ОСС-СМСТ 1 13,00-17,00 ВС, АМФ
11.06.2024. Медицинско законодавство ИП ОСС-СМСТ 1 11,00-12,00 АМФ
11.06.2024. Стоматолошки материјали ОП ОСС-ЗП 1 13,00-14,00 АМС
11.06.2024. Болести зуба ОП ОСС-ЗП 2 09,00-10,00 АМС
11.06.2024. Орална медицина ОП ОСС-ЗП 3 10,00-11,30 АМС
11.06.2024. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 13,00-15,00 ВС, АМФ
11.06.2024. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СЕИ 2 11.00-12.00 С2
11.06.2024. Медицинско законодавство ОП ОСС-СЕИ 3 11,00-12,00 АМФ
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
12.06.2024. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 08,00-10,00 ВС, A0, А1
12.06.2024. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 10,00-12,00 ВС, АМФ
12.06.2024. Клиничка биохемија ОП М 4 10,00-12,00 A0
12.06.2024. Породична медицина ОП М 6 09,00-10,00 ССМ
12.06.2024. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 08,00-10,00 ВС, A0, А1
12.06.2024. Принципи и етика НИР-а ИП С 2 10,00-12,00 ВС, АМФ
12.06.2024. Геростоматологија ИП С 4 10,00-11,00 АМС
12.06.2024. Епидемиологија обољења парадонцијума ИП С 5 11,00-12,00 АМС
12.06.2024. Рестауративна стоматологија ОП С 6 13,00-14,00 АМС
12.06.2024. Статистика у фармацији ОП Ф 3 08,00-10,00 ВС, A0, А1
12.06.2024. Фитотерапија ОП Ф 4 10,00-11,00 А1
12.06.2024. Фармацеутско законодавство и етика ОП Ф 5 12,30-15,00 A0
12.06.2024. Основи фармацеутског менаџмента ИП Ф 5 12,30-15,00 A0
12.06.2024. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СМСТ 1 12,30-14,30 АМФ
12.06.2024. Здравствена статистика ИП ОСС-СМСТ 3 08,00-10,00 ВС, A0, А1
12.06.2024. Зуботехнички апарати и инструменти ОП ОСС-ЗП 1 12,00-13,00 АМС
12.06.2024. Медицинска статистика ОП ОСС-СЕИ 1 08,00-10,00 ВС, A0, А1
12.06.2024. ДДД и контрола вектора ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
13.06.2024. Анесатезиологија са реаниматологијом ИП М 5 12,00-13,00 ВС, АМФ, А0
13.06.2024. Морфологија зуба ОП С 1 15,00-16,00 АМФ
13.06.2024. Дијететика ИП С 3 09,00-11,00 ССМ
13.06.2024. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 09,00-12,00 ВС, АМФ
13.06.2024. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 09,00-12,00 ВС, АМФ
13.06.2024. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 13,00-16,00 ВС, А0
13.06.2024. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 13,00-16,00 ВС, А0
13.06.2024. Биофармација ОП Ф 5 13,00-16,00 ВС, А0
13.06.2024. Енглески језик ИП ОСС-СМСТ 1 13,00-14,30 АМФ
13.06.2024. Организација здравствене заштите ОП ОСС-СМСТ 2 08,00-09,00 ВС
13.06.2024. Енглески језик ИП ОСС-ЗП 1 13,00-14,30 АМФ
13.06.2024. Орална хигијена ИП ОСС-ЗП 1 09,00-11,00 АМС
13.06.2024. Болести ризика у стоматолошкој пракси ИП ОСС-ЗП 2 12,00-14,00 АМС
13.06.2024. Имплантологија ИП ОСС-ЗП 3 12,00-14,00 АМС
13.06.2024. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 09,00-12,00 ВС, АМФ
13.06.2024. Енглески језик ИП ОСС-СЕИ 1 13,00-14,30 АМФ
13.06.2024. Ментална хигијена ИП ОСС-СЕИ 2 08,00-09,00 С2
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
14.06.2024. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 09,00-10,30 ВС, АМФ
14.06.2024. Медицинска генетика ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.06.2024. Вештина комуникација ИП М 3 14,00-15,00 ВС, АМФ
14.06.2024. Физичке методе у стоматологији ИП С 2 09,00-10,30 ВС, АМФ
14.06.2024. Ургентна стоматологија ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.06.2024. Одабрана поглавља фитотерапије ИМ С 4 09.00-10.00 С2
14.06.2024. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 08,00-11,00 С1
14.06.2024. Радиофармација ИП Ф 3 09,00-10,30 ВС, АМФ
14.06.2024. Вештина комуникација ИП Ф 3 14,00-15,00 ВС, АМФ
14.06.2024. Савремене инструменталне методе у фармацији ИП Ф 4 08,00-11,00 С1
14.06.2024. Основи фармакогенетике и персонализоване медицине ИП Ф 4 11,00-12,00 С1
14.06.2024. Маркетинг у фармацији ИП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.06.2024. Здравствена нега ОП ОСС-СМСТ 1 12,00-14,00 ВС
14.06.2024. Епидемиологија ОП ОСС-СМСТ 1 12,00-13,00 АМФ
14.06.2024. Вештина комуникација ИП ОСС-СМСТ 2 14,00-15,00 ВС, АМФ
14.06.2024. Дијететика и орално здравље ИП ОСС-ЗП 1 08,00-09,00 A1
14.06.2024. Превентивна и дечја стоматологија ИП ОСС-ЗП 1 10,00-11,00 АМС
14.06.2024. Вештина комуникација ИП ОСС-ЗП 2 14,00-15,00 ВС, АМФ
14.06.2024. Ургентна стоматологија ОП ОСС-ЗП 2 09.00-10.00 АМС
14.06.2024. Физика ОП ОСС-СЕИ 1 09,00-12,00 ВС, АМФ
14.06.2024. Вештина комуникација ОП ОСС-СЕИ 1 14,00-15,00 ВС, АМФ
14.06.2024. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 08,00-11,00 С1

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42