combine_images_980.jpg

Испитни рок

Штампа

ЈАНУАР:  18.01.2021-29.01.2021.

Распоред тестова и писмених делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак израде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.

    А0 Свечани амфитеатар у анексу

ВС

Велика сала

А1

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМФ

Амфитеатар факултета

А2

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМП

Амфитеатар Института за патологију

С1

Слушаоница у анексу на 1. спрату

АМС

Амфитеатар Стоматолошке клинике

С2

Слушаоница у анексу на 2. спрату

АИЈЗ

Амфитеатар Института за јавно здравље

С3

Слушаоница у анексу на 2. спрату

Сала 58

Сала на 1. спрату код фармакологије

ПОТ. СУД.

Сала у поткровљу судске медицине

Сала 68

Сала на 1. спрату код патофизиологије

ССМ

Сала судске медицине

ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ.СУД.МУ. Мала учионица на судској медицини

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
18.01.2021. Математика ОП Ф 1 09.00-12.00 С1
18.01.2021. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 11.00-14.00 ВС
18.01.2021. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 11.00-14.00 ВС
18.01.2021. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 11.00-14.00 ВС
18.01.2021. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 11.00-14.00 ВС
18.01.2021. Козметологија ОП Ф 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.01.2021. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 11.00-13.00 А0
18.01.2021. Анатомија и хистологија ОП ОСС-СМСТ 1 08.00-10.30 ВС, АМФ, А0
18.01.2021. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 08.00-10.30 ВС, АМФ, А0
18.01.2021. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 08.00-10.30 ВС, АМФ, А0
18.01.2021. Општа епидемиологија ОП ОСС-СЕИ 2 09.00-10.00 С2
18.01.2021. Санитарна техника ОП ОСС-СЕИ 3 10.00-11.30 С2
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
19.01.2021. Социјална медицина ОП М 5 10.00-13.30 ВС, АМФ
19.01.2021. Општа и неорганска хемија ОП Ф 1 09.00-13.00 А2
19.01.2021. Општа хемија-стари програм ОП Ф 1 09.00-13.00 А2
19.01.2021. Микробиологија и имунологија ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-10.00 А1
19.01.2021. Микробиологија са паразитологијом ОП ОСС-СЕИ 2 09.00-10.00 А1
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
20.01.2021. Хемија у медицини 1 ИП М 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.01.2021. Основи хистолошких техника у биомедицини ИП М 4 09.00-11.00 С2
20.01.2021. Стоматолошки материјали ИП С 3 09.00-10.00 ВС
20.01.2021. Хистологија и ембриологија ОП Ф 1 09.00-11.00 С2
20.01.2021. Физика ОП Ф 1 09.00-12.00 С1
20.01.2021. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 10.00-14.00 ВС
20.01.2021. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 09.00-11.30 С3
20.01.2021. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-13.00 АМФ, А1
20.01.2021. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 09.00-13.00 АМФ, А1
20.01.2021. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-13.00 АМФ, А1
20.01.2021. Епидемиологија полно преносивих болести ИП ОСС-СЕИ 3 09.00-10.00 А2
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
21.01.2021. Медицина и друштво ОП М 1 09.00-11.00 ВС
21.01.2021. Патофиз. исхране и психоф. спрем. спортиста ИП М 4 11.00-13.00 ВС, АМФ, А0
21.01.2021. Медицина и друштво ОП С 1 09.00-11.00 ВС
21.01.2021. Штетни ефекти лекова ИП С 3 15.00-16.30 ВС
21.01.2021. Гнатологија ОП С 4 09.00-10.00 АМФ, А0
21.01.2021. Ласеротерапија у стоматологији ИП С 5 13.00-15.00 АМФ, А0
21.01.2021. Органска хемија 1 ОП Ф 1 15.00-18.00 АМФ, А0
21.01.2021. Органска хемија 2 ОП Ф 2 15.00-18.00 АМФ, А0
21.01.2021. Штетни ефекти лекова ИП Ф 5 15.00-16.30 ВС
21.01.2021. Лекови и трудноћа ИП Ф 5 12.00-13.30 ССМ
21.01.2021. Увод у клиничку медицину ИП Ф 5 09.00-10.00 ПОТ.СУД.МУ.
21.01.2021. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СМСТ 1 13.00-15.00 ВС, А1, А2
21.01.2021. Гнатологија ОП ОСС-ЗП 1 09.00-10.00 АМФ, А0
21.01.2021. Организација стоматолошке службе ОП ОСС-ЗП 2 09.00-11.00 АМС
21.01.2021. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 15.00-18.00 АМФ, А0
21.01.2021. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 15.00-18.00 АМФ, А0
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
22.01.2021. Увод у клиничку праксу ОП М 1 09.00-10.00 С2
22.01.2021. Анатомија ОП Ф 1 08.00-10.00 ВС, АМФ, А0
22.01.2021. Фармакотерапија ОП Ф 4 09.00-10.30 С3
22.01.2021. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 09.00-10.30 С3
22.01.2021. Медицина и друштво ОП ОСС-СМСТ 1 10.00-12.00 ВС
22.01.2021. Медицина и друштво ОП ОСС-ЗП 1 10.00-12.00 ВС
22.01.2021. Ургентна стоматологија ОП ОСС-ЗП 2 09.00-11.00 АМС
22.01.2021. Медицина и друштво ОП ОСС-СЕИ 1 10.00-12.00 ВС
22.01.2021. Општа токсикологија ОП ОСС-СЕИ 3 09.00-10.00 С1
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
25.01.2021. Физиологија напора ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
25.01.2021. Клиничка фармакологија ОП М 5 11.00-13.00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
25.01.2021. Неорганска хемија ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
25.01.2021. Аналитика лекова ОП Ф 4 09.00-12.00 С1
25.01.2021. Фармакологија са токсикологијом ОП ОСС-СМСТ 1 11.00-13.00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
25.01.2021. Здравствено васпитање ОП ОСС-ЗП 1 09.00-11.00 А1
25.01.2021. Биологија ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-11.00 А2
25.01.2021. Заштита на раду ОП ОСС-СЕИ 3 12.00-13.00 С1
25.01.2021. Здравствено васпитање и промоција здравља ОП ОСС-СЕИ 3 09.00-11.00 А1
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
26.01.2021. Хомеостаза воде и електролита ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
26.01.2021. Физичка хемија ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
26.01.2021. Токсикологија ОП Ф 5 09.00-12.00 С1
26.01.2021. Медицинско законодавство ИП ОСС-СМСТ 1 09.00-10.00 ВС, АМФ
26.01.2021. Орална медицина ОП ОСС-ЗП 3 10.30-12.00 АМС
26.01.2021. Болести зуба ОП ОСС-ЗП 2 09.00-10.00 AМС
26.01.2021. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 10.00-12.00 АМФ
26.01.2021. Микробиологија воде и намирница ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
26.01.2021. Медицинско законодавство ОП ОСС-СЕИ 3 09.00-10.00 ВС, АМФ
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
27.01.2021. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 09.00-11.00 ВС, АМФ, А0
27.01.2021. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 13.00-15.00 ВС, АМФ, А0
27.01.2021. Клиничка биохемија ОП М 4 15.00-17.00 ВС, АМФ, А0
27.01.2021. Породична медицина ОП М 6 17.00-18.00 ВС, АМФ, А0
27.01.2021. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 11.00-13.00 ВС, АМФ, А0
27.01.2021. Принципи и етика НИР-а ИП С 2 13.00-15.00 ВС, АМФ, А0
27.01.2021. Статистика у фармацији ОП Ф 3 11.00-13.00 ВС, АМФ, А0
27.01.2021. Фармацеутско законодавство и етика ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
27.01.2021. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СМСТ 1 18.00-20.00 ВС, АМФ
27.01.2021. Медицинска статистика ОП ОСС-СЕИ 1 11.00-13.00 ВС, АМФ, А0
27.01.2021. ДДД и контрола вектора ОП ОСС-СЕИ 3 09.00-10.00 С1
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
28.01.2021. Енглески језик ИП М 1 09.00-10.30 А0
28.01.2021. Морфологија зуба ОП С 1 09.00-10.00 АМС
28.01.2021. Енглески језик ИП С 1 09.00-10.30 А0
28.01.2021. Дијететика ИП С 3 12.00-14.00 АМФ
28.01.2021. Енглески језик ОП Ф 1 09.00-10.30 А0
28.01.2021. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 09.00-12.00 ВС, АМФ
28.01.2021. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 09.00-12.00 ВС, АМФ
28.01.2021. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 09.00-12.00 С2
28.01.2021. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 09.00-12.00 С2
28.01.2021. Биофармација ОП Ф 5 11.00-14.00 А0
28.01.2021. Енглески језик ИП ОСС-СМСТ 1 09.00-10.30 А0
28.01.2021. Енглески језик ИП ОСС-ЗП 1 09.00-10.30 А0
28.01.2021. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-12.00 ВС, АМФ
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
29.01.2021. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 09.00-10.30 ВС, С1
29.01.2021. Медицинска генетика ИП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
29.01.2021. Физичке методе у стоматологији ИП С 2 09.00-10.30 ВС, С1
29.01.2021. Ургентна стоматологија ИП С 4 11.00-13.00 ВС
29.01.2021. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 09.00-12.00 А0
29.01.2021. Радиофармација ИП Ф 3 09.00-10.30 ВС, С1
29.01.2021. Фармакокинетика ОП Ф 4 09.00-10.30 АМФ
29.01.2021. Клиничка фармација ОП Ф 5 09.00-10.30 АМФ
29.01.2021. Здравствена нега ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-11.00 С2
29.01.2021. Епидемиологија ОП ОСС-СМСТ 1 08.00-09.00 ВС, АМФ, А1
29.01.2021. Дијететика и орално здравље ИП ОСС-ЗП 1 11.00-12.00 АМФ
29.01.2021. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 09.00-12.00 А0
29.01.2021. Енглески језик ОП ССС-СМСТ 1 11.00-12.00 С2

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42