combine_images_980.jpg

Испитни рок

Штампа

ЈУН:   22.06.2020-04.07.2020.

Распоред тестова и писмених делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак израде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.

    А0 Свечани амфитеатар у анексу

ВС

Велика сала

А1

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМФ

Амфитеатар факултета

А2

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМП

Амфитеатар Института за патологију

С1

Слушаоница у анексу на 1. спрату

АМС

Амфитеатар Стоматолошке клинике

С2

Слушаоница у анексу на 2. спрату

АИЈЗ

Амфитеатар Института за јавно здравље

С3

Слушаоница у анексу на 2. спрату

Сала 58

Сала на 1. спрату код фармакологије

ПОТ. СУД.

Сала у поткровљу судске медицине

Сала 68

Сала на 1. спрату код патофизиологије

ССМ

Сала судске медицине

ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ.СУД.МУ. Мала учионица на судској медицини

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
22.06.2020. Математика ОП Ф 1 13.00-16.00 ССМ
22.06.2020. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 08.00-11.00 А0
22.06.2020. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 08.00-11.00 А0
22.06.2020. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 08.00-11.00 А0
22.06.2020. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 08.00-11.00 А0
22.06.2020. Козметологија ОП Ф 4 08.00-10.00 ССМ
22.06.2020. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 08.00-10.00 ССМ
22.06.2020. Анатомија и хистологија ОП ОСС-СМСТ 1 12.30-14.30 ВС, АМФ
22.06.2020. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 12.30-14.30 ВС, АМФ
02.07.2020. Мобилна тотална протеза 2 ОП ОСС-ЗП 3 16.00-17.00 АМФ
22.06.2020. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 12.30-14.30 ВС, АМФ
22.06.2020. Специјална епидемиологија ОП ОСС-СЕИ 2 08.30-10.00 С1
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
23.06.2020. Социјална медицина ОП М 5 08.30-10.00 С1
23.06.2020. Општа и неорганска хемија ОП Ф 1 08.00-12.00 А1
23.06.2020. Општа хемија-стари програм ОП Ф 1 08.00-12.00 А1
23.06.2020. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 08.00-11.00 А0
23.06.2020. Анализа фен. једињења у прир. производима ИП Ф 4 08.00-11.00 А0
23.06.2020. Основи фармацеутског менаџмента ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
23.06.2020. Медицина рада ИП ОСС-СМСТ 2 13.00-15.00 АМФ
23.06.2020. Медицина рада ОП ОСС-СЕИ 2 13.00-15.00 АМФ
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
24.06.2020. Хемија у медицини 1 ИП М 1 09.00-11.00 ССМ
24.06.2020. Стоматолошки материјали ИП С 3 14.00-15.00 АМС
24.06.2020. Хистологија и ембриологија ОП Ф 1 08.00-10.00 А0
24.06.2020. Физика ОП Ф 1 09.00-12.00 ПОТ.СУД.
24.06.2020. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 08.00-12.00 С1
24.06.2020. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 10.00-12.30 А0
24.06.2020. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 13.00-17.00 ВС, АМФ
24.06.2020. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 13.00-17.00 ВС, АМФ
24.06.2020. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 13.00-17.00 ВС, АМФ
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
27.06.2020. Медицина и друштво ОП М 1 13.00-15.00 ВС, АМФ
25.06.2020. Хемија у медицини 2 ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
27.06.2020. Медицина и друштво ОП С 1 13.00-15.00 ВС, АМФ
25.06.2020. Гнатологија ОП С 4 09.00-10.00 АМС
25.06.2020. Ласеротерапија у стоматологији ИП С 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
25.06.2020. Органска хемија 1 ОП Ф 1 12.30-15.30 ВС, АМФ
25.06.2020. Органска хемија 2 ОП Ф 2 12.30-15.30 ВС, АМФ
25.06.2020. Информатика ИП Ф 3 13.00-14.30 ССМ
25.06.2020. Гнатологија ОП ОСС-ЗП 1 09.00-10.00 АМС
25.06.2020. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 12.30-15.30 ВС, АМФ
25.06.2020. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 12.30-15.30 ВС, АМФ
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
26.06.2020. Увод у клиничку праксу ОП М 1 12.00-13.00 АМФ, А0
26.06.2020. Анатомија ОП Ф 1 08.30-10.00 С1
26.06.2020. Фармакотерапија ОП Ф 4 08.30-10.00 А0
26.06.2020. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 08.30-10.00 А0
26.06.2020. Увод у лабораторијски рад ИП ОСС-СЕИ 1 08.00-11.00 А1
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
29.06.2020. Физиологија напора ИП М 2 09.00-10.00 С2
29.06.2020. Клиничка фармакологија ОП М 5 15.30-17.30 ВС, АМФ, А0
29.06.2020. Неорганска хемија ОП Ф 1 10.00-12.30 С3
29.06.2020. Аналитика лекова ОП Ф 4 10.00-13.00 ССМ
29.06.2020. Фармацеутска пракса ОП Ф 5 08.00-10.00 ССМ
29.06.2020. Фармакологија са токсикологијом ОП ОСС-СМСТ 1 15.30-17.30 ВС, АМФ, А0
29.06.2020. Геријатрија са негом ОП ОСС-СМСТ 2 08.00-10.00 А0
29.06.2020. Здравствено васпитање
ОП ОСС-ЗП 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
29.06.2020. Пародонтологија ОП ОСС-ЗП 2 08.00-09.00 С1
29.06.2020. Биологија ОП ОСС-СЕИ 1 08.00-10.00 ПОТ.СУД.
29.06.2020. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СЕИ 2 08.00-10.00 ПОТ.СУД.
29.06.2020. Здравствено васпитање-стари програм
ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
29.06.2020. Здравствено васпитање и промоција здравља ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
30.06.2020. Хомеостаза воде и електролита ИП М 3 08.00-10.00 ВС, АМФ
30.06.2020. Неуронауке ИП М 3 08.00-10.00 С2
30.06.2020. Физичка хемија ОП Ф 1 08.00-10.00 А0
30.06.2020. Лековити природни производи ИП Ф 3 08.30-10.00 С1
30.06.2020. Патофизиологија и патологија ОП ОСС-СМСТ 1 08.00-12.00 Сала 68
30.06.2020. Медицинско законодавство ИП ОСС-СМСТ 1 08.00-09.00 С3
30.06.2020. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 08.00-10.00 Сала 68
30.06.2020. Микробиологија воде и намирница ОП ОСС-СЕИ 2 08.00-10.00 А1
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
02.07.2020. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 08.00-10.00 ВС, АМФ, А0
02.07.2020. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 10.00-12.00 ВС, АМФ
02.07.2020. Клиничка микробиологија
ИП М 3  08.00-09.00  С3
02.07.2020. Клиничка биохемија ОП М 4 10.00-12.00 ВС, АМФ
02.07.2020. Породична медицина ОП М 6 ДОГОВОР ДОГОВОР
02.07.2020. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 08.00-10.00 ВС, АМФ, А0
02.07.2020. Принципи и етика НИР-а ИП С 2 10.00-12.00 ВС, АМФ
02.07.2020. Статистика у фармацији ОП Ф 3 08.00-10.00 ВС, АМФ, А0
02.07.2020. Фармацеутско законодавство и етика ОП Ф 5 10.00-12.30 А0
02.07.2020. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СМСТ 1 13.00-15.00 А0
02.07.2020. Дијететика ОП ОСС-СМСТ 2 14.00-16.00  ВС, АМФ
02.07.2020. Зуботехнички апарати и инструменти ОП ОСС-ЗП 1 16.00-17.00   АМФ
02.07.2020. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-ЗП 2 13.00-15.00 А0
02.07.2020. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СЕИ 1 13.00-15.00  А0 
02.07.2020. Медицинска статистика ОП ОСС-СЕИ 1 08.00-10.00 ВС, АМФ, А0
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
03.07.2020. Енглески језик ИП М 1 08.00-09.30 А0
03.07.2020. Анестезиологија са реаниматологијом ИП М 5 14.00-15.00 АМФ, А0
03.07.2020. Морфологија зуба ОП С 1 08.00-09.00 АМФ
03.07.2020. Енглески језик ИП С 1 08.00-09.30 А0
03.07.2020. Болести ризика у стоматолошкој пракси ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
03.07.2020. Имплантологија ИП С 4 09.00-10.00 АМФ
03.07.2020. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 11.00-14.00 ВС, АМФ
03.07.2020. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 11.00-14.00 ВС, АМФ
03.07.2020. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 08.00-11.00 ВС
03.07.2020. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 08.00-11.00 ВС
03.07.2020. Биофармација ОП Ф 5 08.00-11.00 А1
03.07.2020. Имплантологија ИП ОСС-ЗП 3 09.00-10.00 АМФ
03.07.2020. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 11.00-14.00 ВС, АМФ
03.07.2020. Имунопрофилакса ИП ОСС-СЕИ 3 08.00-09.00 А2
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
04.07.2020. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 08.00-09.30 ПОТ.СУД.
04.07.2020. Медицинска генетика ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
04.07.2020. Физичке методе у стоматологији ИП С 2 08.00-09.30 ПОТ.СУД.
04.07.2020. Ургентна стоматологија ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
04.07.2020. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 08.00-11.00 С1
04.07.2020. Увод у НИР ИП Ф 3 08.00-10.00 С2
04.07.2020. Фармакокинетика ОП Ф 4 08.30-10.00 А0
04.07.2020. Клиничка фармација ОП Ф 5 08.30-10.00 А0
04.07.2020. Вештина комуникација ИП ОСС-СМСТ 2 10.00-11.00 А0
04.07.2020. Вештина комуникација ИП ОСС-ЗП 2 10.00-11.00 А0
04.07.2020. Физика ОП ОСС-СЕИ 1 08.00-11.00 ПОТ.СУД.
04.07.2020. Вештина комуникација ОП ОСС-СЕИ 1 10.00-11.00 А0
04.07.2020. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 08.00-11.00 С1
04.07.2020. Еколошка биотехнологија ИП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42