combine_images_980.jpg

Испитни рок

Штампа

АПРИЛ:  05.04.2021-16.04.2021.

Распоред тестова и писмених делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак израде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.

    А0 Свечани амфитеатар у анексу

ВС

Велика сала

А1

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМФ

Амфитеатар факултета

А2

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМП

Амфитеатар Института за патологију

С1

Слушаоница у анексу на 1. спрату

АМС

Амфитеатар Стоматолошке клинике

С2

Слушаоница у анексу на 2. спрату

АИЈЗ

Амфитеатар Института за јавно здравље

С3

Слушаоница у анексу на 2. спрату

Сала 58

Сала на 1. спрату код фармакологије

ПОТ. СУД.

Сала у поткровљу судске медицине

Сала 68

Сала на 1. спрату код патофизиологије

ССМ

Сала судске медицине

ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ.СУД.МУ. Мала учионица на судској медицини

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
05.04.2021. Математика ОП Ф 1 09.00-12.00 ПОТ.СУД.
05.04.2021. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 12.00-15.00 АМФ
05.04.2021. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 12.00-15.00 АМФ
05.04.2021. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 12.00-15.00 АМФ
05.04.2021. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 12.00-15.00 АМФ
05.04.2021. Козметологија ОП Ф 4 09.00-11.00 С1
05.04.2021. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 09.00-11.00 С1
05.04.2021. Анатомија и хистологија ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-12.00 ВС, АМФ
05.04.2021. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 09.00-12.00 ВС, АМФ
05.04.2021. Организација стоматолошке службе ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
05.04.2021. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-12.00 ВС, АМФ
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
06.04.2021. Социјална медицина ОП М 5 09.00-10.30 ВС
06.04.2021. Општа и неорганска хемија ОП Ф 1 09.00-13.00 С1
06.04.2021. Општа хемија-стари програм ОП Ф 1 09.00-13.00 С1
06.04.2021. Микробиологија и имунологија ОП ОСС-СМСТ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
07.04.2021. Хемија у медицини 1 ИП М 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
07.04.2021. Основи хистолошких техника у биомедицини ИП М 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
07.04.2021. Стоматолошки материјали ИП С 3 13.00-14.00 АМС
07.04.2021. Хистологија и ембриологија ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
07.04.2021. Физика ОП Ф 1 09.00-12.00 АМФ
07.04.2021. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 09.00-13.00 ВС
07.04.2021. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
07.04.2021. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 15.00-19.00 ВС, АМФ
07.04.2021. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 15.00-19.00 ВС, АМФ
07.04.2021. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 15.00-19.00 ВС, АМФ
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
08.04.2021. Медицина и друштво ОП М 1 09.00-11.00 С1
08.04.2021. Хемија у медицини 2 ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
08.04.2021. Патофиз. исхране и психоф. спрем. спортиста ИП М 4 11.00-13.00 С1
08.04.2021. Медицина и друштво ОП С 1 09.00-11.00 С1
08.04.2021. Штетни ефекти лекова ИП С 3 09.00-10.30 АМФ
08.04.2021. Гнатологија ОП С 4 12.00-13.00 АМС
08.04.2021. Ласеротерапија у стоматологији ИП С 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
08.04.2021. Органска хемија 1 ОП Ф 1 15.00-18.00 ВС, АМФ
08.04.2021. Органска хемија 2 ОП Ф 2 15.00-18.00 ВС, АМФ
08.04.2021. Штетни ефекти лекова ИП Ф 5 09.00-10.30 АМФ
08.04.2021. Лекови и трудноћа ИП Ф 5 09.00-10.30 АМФ
08.04.2021. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СМСТ 1 13.00-15.00 С1
08.04.2021. Гнатологија ОП ОСС-ЗП 1 12.00-13.00 АМС
08.04.2021. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 15.00-18.00 ВС, АМФ
08.04.2021. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 15.00-18.00 ВС, АМФ
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
09.04.2021. Увод у клиничку праксу ОП М 1 09.00-10.00 С1
09.04.2021. Анатомија ОП Ф 1 09.00-10.30 АМФ
09.04.2021. Фармакотерапија ОП Ф 4 10.00-11.30 С1
09.04.2021. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 10.00-11.30 С1
09.04.2021. Медицина и друштво ОП ОСС-СМСТ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.04.2021. Медицина и друштво ОП ОСС-ЗП 1      ДОГОВОР ДОГОВОР
09.04.2021. Ургентна стоматологија ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.04.2021. Општа токсикологија ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
12.04.2021. Физиологија напора ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.04.2021. Клиничка фармакологија ОП М 5 09.00-11.00 ВС, АМФ, А0
12.04.2021. Неорганска хемија ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.04.2021. Аналитика лекова ОП Ф 4 11.00-14.00 АМФ
12.04.2021. Фармакологија са токсикологијом ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-11.00 ВС, АМФ, А0
12.04.2021. Биологија ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.04.2021. Здравствено васпитање и промоција здравља ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
13.04.2021. Хомеостаза воде и електролита ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.04.2021. Неуронауке ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.04.2021. Физичка хемија ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.04.2021. Токсикологија ОП Ф 5 09.00-12.00 АМФ
13.04.2021. Патофизиологија и патологија ОП ОСС-СМСТ 1 12.00-16.00 АМФ
13.04.2021. Медицинско законодавство ИП ОСС-СМСТ 1 09.00-12.30 С3
13.04.2021. Болести зуба ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
14.04.2021. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 09.00-11.00 ВС, АМФ, А0
14.04.2021. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 13.00-15.00 ВС, АМФ, А1, А2
14.04.2021. Клиничка биохемија ОП М 4 13.00-15.00 ВС,АМФ,А0 А1,А2
14.04.2021. Породична медицина ОП М 6 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.04.2021. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 11.00-13.00 ВС, АМФ, А0
14.04.2021. Принципи и етика НИР-а ИП С 2 13.00-15.00 ВС,АМФ,А0 А1,А2
14.04.2021. Статистика у фармацији ОП Ф 3 09.00-11.00 ВС, АМФ, А0
14.04.2021. Фармацеутско законодавство и етика ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.04.2021. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-11.00 С3
14.04.2021. Медицинска статистика ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-11.00 ВС, АМФ, А0
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
15.04.2021. Енглески језик ИП М 1 09.00-10.30 С1
15.04.2021. Морфологија зуба ОП С 1 12.00-13.00 АСМ
15.04.2021. Енглески језик у стоматологији ОП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
15.04.2021. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 09.00-12.00 ВС, АМФ
15.04.2021. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 09.00-12.00 ВС, АМФ
15.04.2021. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 10.30-13.30 С1
15.04.2021. Биофармација ОП Ф 5 10.30-13.30 С1
15.04.2021. Енглески језик ИП ОСС-СМСТ 1 09.00-10.30 С1
15.04.2021. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-12.00 ВС, АМФ
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
16.04.2021. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 09.00-10.30 С1
16.04.2021. Физичке методе у стоматологији ИП С 2 09.00-10.30 С1
16.04.2021. Ургентна стоматологија ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
16.04.2021. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 09.00-12.00 АМФ
16.04.2021. Радиофармација ИП Ф 3 09.00-10.30 С1
16.04.2021. Фармакокинетика ОП Ф 4 12.00-13.30 АМФ
16.04.2021. Клиничка фармација ОП Ф 5 12.00-13.30 АМФ
16.04.2021. Епидемиологија ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-10.00 С3
16.04.2021. Физика ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-12.00 С1
16.04.2021. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 09.00-12.00 АМФ

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42