combine_images_980.jpg

Испитни рок

Штампа

ЈАНУАР :  23.01. - 03.02.2023.

Распоред тестова и писмених делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак израде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.

    А0 Свечани амфитеатар у анексу

ВС

Велика сала

А1

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМФ

Амфитеатар факултета

А2

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМП

Амфитеатар Института за патологију

С1

Слушаоница у анексу на 1. спрату

АМС

Амфитеатар Стоматолошке клинике

С2

Слушаоница у анексу на 2. спрату

АИЈЗ

Амфитеатар Института за јавно здравље

С3

Слушаоница у анексу на 2. спрату

Сала 58

Сала на 1. спрату код фармакологије

ПОТ. СУД.

Сала у поткровљу судске медицине

Сала 68

Сала на 1. спрату код патофизиологије

ССМ

Сала судске медицине

ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ.СУД.МУ. Мала учионица на судској медицини

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
23.01.2023. Математика ОП Ф 1 08.00-11.00 ВС
23.01.2023. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 08.00-11.00 АМФ
23.01.2023. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 08.00-11.00 АМФ
23.01.2023. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 08.00-11.00 АМФ
23.01.2023. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 08.00-11.00 АМФ
23.01.2023. Козметологија ОП Ф 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
23.01.2023. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 14.00-16.00 АМФ
23.01.2023. Анатомија и хистологија ОП ОСС-СМСТ 1 11.00-13.30 ВС, АМФ, А0
23.01.2023. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 11.00-13.30 ВС, АМФ, А0
23.01.2023. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 11.00-13.30 ВС, АМФ, А0
23.01.2023. Општа епидемиологија ОП ОСС-СЕИ 2 09.00-10.00 С2
23.01.2023. Санитарна техника ОП ОСС-СЕИ 3 10.00-11.30 С2
             
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
24.01.2023. Молекуларна и хумана генетика ОП М, М (Е) 1 10.00-12.00 ВС, АМФ, А0, А1, А2
24.01.2023. Социјална медицина ОП М 5 12.00-13.30 ВС
24.01.2023. Молекуларна и хумана генетика ОП С 1 10.00-12.00 ВС, АМФ, А0, А1, А2
24.01.2023. Микробиологија и имунологија ОП С 1 09.00-10.00 А1, А2
24.01.2023. Биологија са хуманом генетиком ОП Ф 1 10.00-12.00 ВС, АМФ, А0, А1, А2
24.01.2023. Фармацеутска хемија 3 - стари програм ОП Ф 3 09.00-12.00 С2
24.01.2023. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 09.00-12.00 С2
24.01.2023. Болести ризика у стоматолошкој пракси ОП С 5 17.00-18.00 АМС
24.01.2023. Општа и неорганска хемија ОП Ф 1 09.00-13.00 С1
24.01.2023. Општа хемија-стари програм ОП Ф 1 09.00-13.00 С1
24.01.2023. Фармакокинетика ОП Ф 4 8.30-10.00 ВС
24.01.2023. Клиничка фармација ОП Ф 5 8.30-10.00 ВС
24.01.2023. Микробиологија и имунологија ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-10.00 А1, А2
24.01.2023. Микробиологија са паразитологијом ОП ОСС-СЕИ 2 09.00-10.00 А1, А2
             
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
25.01.2023. Хемија у медицини 1 ИП М 1 11.00-13.00 С2
25.01.2023. Основи хистолошких техника у биомедицини ИП М 4 09.00-11.00 С2
25.01.2023. Стоматолошки материјали ИП С 3 09.00-10.00 ВС
25.01.2023. Хистологија и ембриологија ОП Ф 1 09.00-11.00 С2
25.01.2023. Физика ОП Ф 1 14.00-17.00 ВС
25.01.2023. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 10.00-14.00 ВС
25.01.2023. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 09.00-11.30 С3
25.01.2023. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-13.00 АМФ, А1
25.01.2023. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 09.00-13.00 АМФ, А1
25.01.2023. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-13.00 АМФ, А1
             
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
26.01.2023. Медицина и друштво ОП М 1 09.00-11.00 ВС
26.01.2023. Хемија у медицини 2 ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
26.01.2023. Патофиз. исхране и психоф. спрем. спортиста ИП М 4 13.00-15.00 ВС, АМФ, А0
26.01.2023. Медицина и друштво ОП С 1 09.00-11.00 ВС
26.01.2023. Штетни ефекти лекова ИП С 3 11.00-12.30 ВС, АМФ
26.01.2023. Гнатологија ОП С 4 09.00-10.00 АМФ, А0
26.01.2023. Ласеротерапија у стоматологији ИП С 5 15.00-17.00 ВС, АМФ
26.01.2023. Органска хемија 1 ОП Ф 1 17.00-20.00 ВС, АМФ
26.01.2023. Органска хемија 2 ОП Ф 2 17.00-20.00 ВС, АМФ
26.01.2023. Штетни ефекти лекова ИП Ф 5 11.00-12.30 ВС, АМФ
26.01.2023. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СМСТ 1 10.00-12.00 А0, А1, А2
26.01.2023. Гнатологија ОП ОСС-ЗП 1 09.00-10.00 АМФ, А0
26.01.2023. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 17.00-20.00 ВС, АМФ
26.01.2023. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 17.00-20.00 ВС, АМФ
             
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
27.01.2023. Клиничка микробиологија ОП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
27.01.2023. Орална хигијена ОП С 5 10.00-11.00 АМС
27.01.2023. Анатомија ОП Ф 1 08.00-10.00 ВС, АМФ
27.01.2023. Фармакотерапија ОП Ф 4 09.00-10.30 С1
27.01.2023. Лекови и трудноћа ИП Ф 5 11.00-12.30 ВС
27.01.2023. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 09.00-10.30 С1
27.01.2023. Медицина и друштво ОП ОСС-СМСТ 1 13.00-15.00 ВС
27.01.2023. Медицина и друштво ОП ОСС-ЗП 1 13.00-15.00 ВС
27.01.2023. Медицина и друштво ОП ОСС-СЕИ 1 13.00-15.00 ВС
27.01.2023. Општа токсикологија ОП ОСС-СЕИ 3 11.00-12.00 С1
             
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
30.01.2023. Физиологија напора ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
30.01.2023. Биологија ћелије ИП М 2 15.00-16.00 А1, А2
30.01.2023. Клиничка фармакологија ОП М 5 10.00-12.00 ВС, АМФ, А0, А1, А2
30.01.2023. Неорганска хемија ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
30.01.2023. Микробиологија и основи имунологије ОП Ф 2 11.00-12.00 АИЈЗ
30.01.2023. Аналитика лекова ОП Ф 4 12.00-15.00 АМФ
30.01.2023. Фармацеутска пракса ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
30.01.2023. Фармакологија са токсикологијом ОП ОСС-СМСТ 1 10.00-12.00 ВС, АМФ, А0, А1, А2
30.01.2023. Здравствено васпитање ОП ОСС-ЗП 1 12.00-14.00 А1
30.01.2023. Биологија ОП ОСС-СЕИ 1 12.00-14.00 А2
30.01.2023. Заштита на раду ОП ОСС-СЕИ 3 09.00-10.00 А1
30.01.2023. Здравствено васпитање и промоција здравља ОП ОСС-СЕИ 3 12.00-14.00 А1
             
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
31.01.2023. Увод у клиничку праксу ОП М 1 12.30-13.30 С1
31.01.2023. Хомеостаза воде и електролита ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
31.01.2023. Неуронауке ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
31.01.2023. Страх од стоматолога ИП С 4 16.00-17.00 ВС
31.01.2023. Физичка хемија ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
31.01.2023. Увод у фармацију ОП Ф 1 10.00-11.30 А0
31.01.2023. Токсикологија ОП Ф 5 09.00-12.00 С1
31.01.2023. Патофизиологија и патологија ОП ОСС-СМСТ 1 12.00-14.00 ВС
31.01.2023. Медицинско законодавство ИП ОСС-СМСТ 1 09.00-10.00 ВС, АМФ
31.01.2023. Болести зуба ОП ОСС-ЗП 2 09.00-10.00 АМС
31.01.2023. Орална медицина ОП ОСС-ЗП 3 10.00-11.00 AМС
31.01.2023. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 12.00-14.00 ВС
31.01.2023. Микробиологија воде и намирница ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
31.01.2023. Медицинско законодавство ОП ОСС-СЕИ 3 09.00-10.00 ВС, АМФ
             
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
01.02.2023. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 09.00-11.00 ВС, АМФ, А0
01.02.2023. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 13.00-15.00 ВС, АМФ
01.02.2023. Клиничка биохемија ОП М 4 15.00-17.00 ВС, АМФ, А0
01.02.2023. Породична медицина ОП М 6 17.00-18.00 ВС, АМФ, А0
01.02.2023. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 11.00-13.00 ВС, АМФ, А0
01.02.2023. Принципи и етика НИР-а ИП С 2 13.00-15.00 ВС, АМФ
01.02.2023. Геростоматологија ИП С 4 08.00-09.00 ВС
01.02.2023. Епидемиологија обољења парадонцијума ИП С 5 10.00-11.00 AМС
01.02.2023. Статистика у фармацији ОП Ф 3 11.00-13.00 ВС, АМФ, А0
01.02.2023. Фармацеутско законодавство и етика ОП Ф 5 10.00-12.00 С1
01.02.2023. Основи фармацеутског менаџмента ИП Ф 5 10.00-12.00 С1
01.02.2023. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СМСТ 1 18.00-20.00 ВС, АМФ
01.02.2023. Медицинска статистика ОП ОСС-СЕИ 1 11.00-13.00 ВС, АМФ, А0
01.02.2023. ДДД и контрола вектора ОП ОСС-СЕИ 3 09.00-10.00 С1
             
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
02.02.2023. Енглески језик ИП М 1 09.00-10.30 ВС
02.02.2023. Анесатезиологија са реаниматологијом ИП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
02.02.2023. Морфологија зуба ОП С 1 09.00-10.00 АМС
02.02.2023. Енглески језик ИП С 1 09.00-10.30 ВС
02.02.2023. Дијететика ИП С 3 09.00-11.00 АМФ, А1
02.02.2023. Имплантологија ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
02.02.2023. Енглески језик ОП Ф 1 09.00-10.30 ВС
02.02.2023. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 11.00-14.00 ВС, АМФ
02.02.2023. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 11.00-14.00 ВС, АМФ
02.02.2023. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 09.00-12.00 С1
02.02.2023. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 09.00-12.00 С1
02.02.2023. Биофармација ОП Ф 5 14.00-17.00 ВС
02.02.2023. Енглески језик ИП ОСС-СМСТ 1 09.00-10.30 ВС
02.02.2023. Енглески језик ИП ОСС-ЗП 1 09.00-10.30 ВС
02.02.2023. Болести ризика у стоматолошкој пракси ИП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
02.02.2023. Имплантологија ИП ОСС-ЗП 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
02.02.2023. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 11.00-14.00 ВС, АМФ
02.02.2023. Енглески језик ИП ОСС-СЕИ 1 09.00-10.30 ВС
02.02.2023. Енглески језик ОП ССС-СМСТ 1 09.00-10.30 ВС
             
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
03.02.2023. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 09.00-10.30 ВС
03.02.2023. Медицинска генетика ИП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
03.02.2023. Физичке методе у стоматологији ИП С 2 09.00-10.30 ВС
03.02.2023. Ургентна стоматологија ИП С 4 10.00-12.00 АМС
03.02.2023. Одабрана поглавља фитотерапије ИМ С 4 10.00-11.00 С1
03.02.2023. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 12.00-15.00 ВС
03.02.2023. Радиофармација ИП Ф 3 09.00-10.30 ВС
03.02.2023. Вештина комуникација ИП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
03.02.2023. Менаџмент у фармацији ИП Ф 5 10.00-11.00 С3
03.02.2023. Здравствена нега ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-11.00 С2
03.02.2023. Епидемиологија ОП ОСС-СМСТ 1 08.00-09.00 ВС, АМФ
03.02.2023. Вештина комуникација ИП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
03.02.2023. Дијететика и орално здравље ИП ОСС-ЗП 1 10.00-11.00 ПОТ.СУД.
03.02.2023. Ургентна стоматологија ОП ОСС-ЗП 2 10.00-12.00 АМС
03.02.2023. Физика ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-12.00 ВС
03.02.2023. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 12.00-15.00 ВС

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42