combine_images_980.jpg

Испитни рок

Штампа

ЈУЛИ:  28.06.2021-12.07.2021.

Распоред тестова и писмених делова испита по данима и салама.

Због одржавања пријемног испита, у среду 30. јуна 2021. године испити се неће одржавати. Из тог разлога испитни рок ће трајати закључно са 12.07.2021. године.

  • за испите за које недостаје почетак израде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.

    А0 Свечани амфитеатар у анексу

ВС

Велика сала

А1

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМФ

Амфитеатар факултета

А2

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМП

Амфитеатар Института за патологију

С1

Слушаоница у анексу на 1. спрату

АМС

Амфитеатар Стоматолошке клинике

С2

Слушаоница у анексу на 2. спрату

АИЈЗ

Амфитеатар Института за јавно здравље

С3

Слушаоница у анексу на 2. спрату

Сала 58

Сала на 1. спрату код фармакологије

ПОТ. СУД.

Сала у поткровљу судске медицине

Сала 68

Сала на 1. спрату код патофизиологије

ССМ

Сала судске медицине

ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ.СУД.МУ. Мала учионица на судској медицини

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
28.06.2021. Математика ОП Ф 1 13,00-16,00 ССМ
28.06.2021. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 08,00-11,00 А0, С1
28.06.2021. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 08,00-11,00 А0, С1
28.06.2021. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 08,00-11,00 А0, С1
28.06.2021. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 08,00-11,00 А0, С1
28.06.2021. Козметологија ОП Ф 4 08,00-10,00 ССМ
28.06.2021. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 08,00-10,00 ПОТ. СУД.
28.06.2021. Анатомија и хистологија ОП ОСС-СМСТ 1 08,00-10,00 ВС, АМФ
28.06.2021. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 08,00-10,00 ВС, АМФ
28.06.2021. Организација стоматолошке службе ОП ОСС-ЗП 2 10,00-12,00 АМС
28.06.2021. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 08,00-10,00 ВС, АМФ
28.06.2021. Општа епидемиологија ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
28.06.2021. Специјална епидемиологија ОП ОСС-СЕИ 2 09,00-10,00 С3
28.06.2021. Санитарна техника ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
29.06.2021. Социјална медицина ОП М 5 09,00-10,30 ВС
29.06.2021. Општа и неорганска хемија ОП Ф 1 08,00-12,00 A1
29.06.2021. Општа хемија-стари програм ОП Ф 1 08,00-12,00 A2
29.06.2021. Фармацеутска хемија 3 ОП Ф 3 08,00-11,00 А0, АМФ
29.06.2021. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 08,00-11,00 А0, АМФ
29.06.2021. Анализа фен. једињења у прир. производима ИП Ф 4 08,00-11,00 А0, АМФ
29.06.2021. Микробиологија и имунологија ОП ОСС-СМСТ 1 08,00-09,00 ВС
29.06.2021. Медицина рада ИП ОСС-СМСТ 2 13,00-14,30 ВС
29.06.2021. Медицина рада ОП ОСС-СЕИ 2 13,00-14,30 ВС
29.06.2021. Микробиологија са паразитологијом ОП ОСС-СЕИ 2 08,00-09,00 ВС
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
01.07.2021. Хемија у медицини 1 ИП М 1 09,00-11,00 A1
01.07.2021. Основи хистолошких техника у биомедицини ИП М 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
01.07.2021. Социјална медицина са епид. и хигијеном ОП С 1 09,00-10,30 A0
01.07.2021. Стоматолошки материјали ИП С 3 14,00-15,00 АМС
01.07.2021. Хистологија и ембриологија ОП Ф 1 08,00-10,00 АМФ
01.07.2021. Физика ОП Ф 1 09,00-12,00 А2
01.07.2021. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 08,00-12,00 ВС
01.07.2021. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 10,00-12,30 АМФ
01.07.2021. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 13,00-17,00 ВС, АМФ
01.07.2021. Дијететика ОП ОСС-СМСТ 2 17,00-19,00 ВС, АМФ
01.07.2021. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 13,00-17,00 ВС, АМФ
01.07.2021. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 13,00-17,00 ВС, АМФ
01.07.2021. Епидемиологија полно преносивих болести ИП ОСС-СЕИ 3 08,00-09,00 С1
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
02.07.2021. Медицина и друштво ОП М 1 10,00-12,00 ВС, АМФ
02.07.2021. Патофиз. исхране и психоф. спрем. спортиста ИП М 4 08,00-10,00 С1
02.07.2021. Медицина и друштво ОП С 1 10,00-12,00 ВС, АМФ
02.07.2021. Штетни ефекти лекова ИП С 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
02.07.2021. Гнатологија ОП С 4 09,00-10,00 АМС
02.07.2021. Ласеротерапија у стоматологији ИП С 5 10,00-12,00 АМС
02.07.2021. Органска хемија 1 ОП Ф 1 12,30-15,30 ВС, АМФ
02.07.2021. Органска хемија 2 ОП Ф 2 12,30-15,30 ВС, АМФ
02.07.2021. Штетни ефекти лекова ИП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
02.07.2021. Лекови и трудноћа ИП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
02.07.2021. Увод у клиничку медицину ИП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
02.07.2021. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СМСТ 1 08,00-10,00 ВС
02.07.2021. Гнатологија ОП ОСС-ЗП 1 09,00-10,00 АМС
02.07.2021. Социјална медицина и хигијена ИП ОСС-ЗП 2 08,00-10,00 ВС
02.07.2021. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 12,30-15,30 ВС, АМФ
02.07.2021. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 12,30-14,30 ВС, АМФ
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
05.07.2021. Увод у клиничку праксу ОП М 1 08,00-09,00 ВС, АМФ
05.07.2021. Анатомија ОП Ф 1 09,30-11,00 A0
05.07.2021. Фармакотерапија ОП Ф 4 11,00-12,30 A0
05.07.2021. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 11,00-12,30 A0
05.07.2021. Медицина и друштво ОП ОСС-СМСТ 1 09,00-11,00 ВС
05.07.2021. Медицина и друштво ОП ОСС-ЗП 1 09,00-11,00 ВС
05.07.2021. Ургентна стоматологија ОП ОСС-ЗП 2 09,00-11,00 АМС
05.07.2021. Медицина и друштво ОП ОСС-СЕИ 1 09,00-11,00 ВС
05.07.2021. Општа токсикологија ОП ОСС-СЕИ 3 09,00-10,00 С1
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
06.07.2021. Физиологија напора ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
06.07.2021. Клиничка фармакологија ОП М 5 09,00-11,00 ВС, АМФ, A0
06.07.2021. Неорганска хемија ОП Ф 1 11,00-13,30 ВС
06.07.2021. Аналитика лекова ОП Ф 4 11,00-14,00 АМФ
06.07.2021. Фармацеутска пракса ОП Ф 5 11,00-13,00 А1
06.07.2021. Фармакологија са токсикологијом ОП ОСС-СМСТ 1 09,00-11,00 ВС, АМФ, A0
06.07.2021. Геријатрија са негом ОП ОСС-СМСТ 2 09,00-11,00 ПОТ. СУД.
06.07.2021. Здравствено васпитање ОП ОСС-ЗП 1 11,00-13,00 С3
06.07.2021. Пародонтологија ОП ОСС-ЗП 2 09,00-10,00 АМС
06.07.2021. Биологија ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
06.07.2021. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СЕИ 2 09,00-11,00 С3
06.07.2021. Заштита на раду ОП ОСС-СЕИ 3 09,00-11,00 С2
06.07.2021. Здравствено васпитање и промоција здравља ОП ОСС-СЕИ 3 11,00-13,00 С2
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
07.07.2021. Хомеостаза воде и електролита ИП М 3 08,00-10,00 ВС, АМФ
07.07.2021. Неуронауке ИП М 3 08,00-10,00 С2
07.07.2021. Физичка хемија ОП Ф 1 08,00-11,00 A0
07.07.2021. Токсикологија ОП Ф 5 11,00-14,00 A0
07.07.2021. Патофизиологија и патологија ОП ОСС-СМСТ 1 13,00-17,00 ВС, АМФ
07.07.2021. Медицинско законодавство ИП ОСС-СМСТ 1 10,00-11,00 АМФ
07.07.2021. Болести зуба ОП ОСС-ЗП 2 09,00-10,00 АМС
07.07.2021. Орална медицина ОП ОСС-ЗП 3 10,00-11,30 АМС
07.07.2021. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 13,00-15,00 ВС, АМФ
07.07.2021. Микробиологија воде и намирница ОП ОСС-СЕИ 2 09,00-11,00 С1
07.07.2021. Медицинско законодавство ОП ОСС-СЕИ 3 10,00-11,00 АМФ
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
08.07.2021. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 08,00-10,00 ВС, АМФ, A0
08.07.2021. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 10,00-12,00 ВС, АМФ
08.07.2021. Клиничка биохемија ОП М 4 10,00-12,00 A0
08.07.2021. Породична медицина ОП М 6 ДОГОВОР ДОГОВОР
08.07.2021. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 08,00-10,00 ВС, АМФ, A0
08.07.2021. Принципи и етика НИР-а ИП С 2 10,00-12,00 ВС, АМФ
08.07.2021. Статистика у фармацији ОП Ф 3 08,00-10,00 ВС, АМФ, A0
08.07.2021. Фармацеутско законодавство и етика ОП Ф 5 12,30-15,00 ВС
08.07.2021. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СМСТ 1 12,30-14,30 АМФ
08.07.2021. Здравствена статистика ИП ОСС-СМСТ 3 08,00-10,00 ВС, АМФ, A0
08.07.2021. Медицинска статистика ОП ОСС-СЕИ 1 08,00-10,00 ВС, АМФ, A0
08.07.2021. ДДД и контрола вектора ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
09.07.2021. Енглески језик ИП М 1 08,00-09,00 ВС
09.07.2021. Анесатезиологија са реаниматологијом ИП М 5 16,00-17,00 ВС
09.07.2021. Морфологија зуба ОП С 1 08,00-09,00 АМФ
09.07.2021. Енглески језик ИП С 1 08,00-09,30 ВС
09.07.2021. Дијететика ИП С 3 09,00-11,00 С1
09.07.2021. Болести ризика у стоматолошкој пракси ИП С 2 09,00-11,00 АМС
09.07.2021. Имплантологија ИП С 3 09,00-11,00 АМС
09.07.2021. Енглески језик ОП Ф 1 08,00-09,30 A0
09.07.2021. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 10,00-13,00 ВС, АМФ
09.07.2021. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 10,00-13,00 ВС, АМФ
09.07.2021. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 13,00-16,00 АМФ
09.07.2021. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 13,00-16,00 A0
09.07.2021. Биофармација ОП Ф 5 13,00-16,00 ВС
09.07.2021. Енглески језик ИП ОСС-СМСТ 1 08,00-09,30 A0
09.07.2021. Енглески језик ИП ОСС-ЗП 1 08,00-09,30 A0
09.07.2021. Орална хигијена ИП ОСС-ЗП 1 09,00-11,00 АМС
09.07.2021. Болести ризика у стоматолошкој пракси ИП ОСС-ЗП 2 09,00-11,00 АМС
09.07.2021. Имплантологија ИП ОСС-ЗП 3 09,00-11,00 АМС
09.07.2021. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 10,00-13,00 ВС, АМФ
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
12.07.2021. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 08,00-09,30 ВС, АМФ
12.07.2021. Медицинска генетика ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.07.2021. Физичке методе у стоматологији ИП С 2 08,00-09,30 ВС, АМФ
12.07.2021. Ургентна стоматологија ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.07.2021. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 08,00-11,00 С1
12.07.2021. Радиофармација ИП Ф 3 08,00-09,30 ВС, АМФ
12.07.2021. Фармакокинетика ОП Ф 4 11,00-12,30 ВС
12.07.2021. Клиничка фармација ОП Ф 5 11,00-12,30 ВС
12.07.2021. Здравствена нега ОП ОСС-СМСТ 1 13,00-15,00 ВС
12.07.2021. Епидемиологија ОП ОСС-СМСТ 1 11,00-12,00 АМФ
12.07.2021. Вештина комуникација ИП ОСС-СМСТ 2 15,00-16,00 ВС
12.07.2021. Дијететика и орално здравље ИП ОСС-ЗП 1 08,00-09,00 A1
12.07.2021. Вештина комуникација ИП ОСС-ЗП 2 15,00-16,00 ВС
12.07.2021. Физика ОП ОСС-СЕИ 1 08,00-11,00 АМФ
12.07.2021. Вештина комуникација ОП ОСС-СЕИ 1 15,00-16,00 ВС
12.07.2021. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 08,00-11,00 С1

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42