combine_images_980.jpg

Испитни рок

Штампа

 

СЕПТЕМБАР:    09.09.2019-20.09.2019.

Распоред тестова и писмених делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак израде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.

 

    А0 Свечани амфитеатар у анексу
ВС Велика сала А1 Амфитеатар у анексу на 2. спрату
АМФ Амфитеатар факултета А2 Амфитеатар у анексу на 2. спрату
АМП Амфитеатар Института за патологију С1 Слушаоница у анексу на 1. спрату
АМС Амфитеатар Стоматолошке клинике С2 Слушаоница у анексу на 2. спрату
АИЈЗ Амфитеатар Инстит. за јавно здравље С3 Слушаоница у анексу на 2. спрату
Сала 58 Сала на 1. спрату код фармакологије ПОТ. СУД. Сала у поткровљу судске медицине
Сала 68 Сала на 1. спрату код патофизиологије ССМ Сала судске медицине
ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ. СУД.МУ. Мала учионица у пот. судске медицине

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
09.09.2019. Анатомија ОП М 1 09.00-11.00 ВС, АМФ, ССМ
09.09.2019. Патологија ОП М 3 11.00-12.30 ВС, АМФ, А0
09.09.2019. Психијатрија са мед. психологијом ОП М 4 12.30-14.30 ВС, АМФ
09.09.2019. Неурологија ОП М 5 14.30-15.30 ВС, АМФ
09.09.2019. Анатомија ОП С 1 09.00-11.00 ВС, АМФ, ССМ
09.09.2019. Патологија и орална патологија ОП С 2 11.00-12.30 ВС, АМФ, А0
09.09.2019. Болести зуба претклиника ОП С 3 15.30-17.30 АМФ, А0
09.09.2019. Болести зуба клиника 2 ОП С 5 15.30-17.00 АМФ, А0
09.09.2019. Математика ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.09.2019. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 15.30-18.30 ВС
09.09.2019. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 15.30-18.30 ВС
09.09.2019. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 15.30-18.30 ВС
09.09.2019. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 15.30-18.30 ВС
09.09.2019. Козметологија ОП Ф 4 09.00-11.00 А1, А2
09.09.2019. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 09.00-11.00 С2
09.09.2019. Анатомија и хистологија ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-11.00 ВС, АМФ, ССМ
09.09.2019. Организација здравствене заштите ОП ОСС-СМСТ 2 09.00-11.00 АМП
09.09.2019. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 09.00-11.00 ВС, АМФ, ССМ
09.09.2019. Мобилна тотална протеза 2 ОП ОСС-ЗП 3 09.00-10.00 АМС
09.09.2019. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-11.00 ВС, АМФ, ССМ
09.09.2019. Специјална епидемиологија ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.09.2019. Санитарна техника ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
10.09.2019. Молекуларна и хумана генетика ОП М 1 09.00-11.00 ВС, Сала 58
10.09.2019. Микробиологија ОП М 2 11.00-13.00 ВС, АМФ, А0
10.09.2019. Социјална медицина ОП М 5 09.00-10.30 АМФ
10.09.2019. Молекуларна и хумана генетика ОП С 1 09.00-10.00 ВС, Сала 58
10.09.2019. Микробиологија и имунологија ОП С 2 11.00-13.00 ВС, АМФ, А0
10.09.2019. Анестезија у стоматологији ОП С 3 09.00-10.00 А0
10.09.2019. Орална хирургија ОП С 4 17.00-18.00 АСК
10.09.2019. Фиксна протетика ИП С 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.09.2019. Општа и неорганска хемија ОП Ф 1 13.00-17.00 АМФ
10.09.2019. Општа хемија-стари програм ОП Ф 1 13.00-17.00 АМФ
10.09.2019. Биологија са хуманом генетиком ОП Ф 1 09.00-11.00 ВС, Сала 58
10.09.2019. Броматологија ОП Ф 2 09.00-11.00 АИЈЗ
10.09.2019. Фармацеутска хемија 3 ОП Ф 3 10.00-13.00 ССМ
10.09.2019. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 10.00-13.00 ССМ
10.09.2019. Анализа фен. једињења у прир. производима ИП Ф 4 10.00-13.00 ССМ
10.09.2019. Основи фармацеутског менаџмента ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.09.2019. Микробиологија и имунологија ОП ОСС-СМСТ 1 11.00-13.00 ВС, АМФ, А0
10.09.2019. Медицина рада ИП ОСС-СМСТ 2 09.00-11.00 АМП
10.09.2019. Фиксна протетика 2 ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.09.2019. Медицина рада ОП ОСС-СЕИ 2 09.00-11.00 АМП
10.09.2019. Микробиологија са паразитологијом ОП ОСС-СЕИ 2 11.00-13.00 ВС, АМФ, А0
10.09.2019. Основи педагогије ОП ССС-СМСТ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
11.09.2019. Хемија у медицини 1 ИП М 1 09.00-10.00 ССМ
11.09.2019. Основи хистолошких техника у биомедицини ИП М 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.09.2019. Педијатрија ОП М 5 09.00-11.00 ВС, АМФ
11.09.2019. Социјална медицина са епид. и хигијеном ОП С 1 09.00-10.30 АИЈЗ
11.09.2019. Стоматолошки материјали ИП С 3 09.00-10.00 АМС
11.09.2019. Болести зуба клиника 1 ОП С 4 10.00-12.00 АМП
11.09.2019. Пародонтологија ОП С 5 10.00-11.30 АМС
11.09.2019. Хистологија и ембриологија ОП Ф 1 09.00-11.00 А0
11.09.2019. Физика ОП Ф 1 11.00-14.00 С2
11.09.2019. Фармакогнозија 1 ОП Ф 2 11.00-14.00 ВС
11.09.2019. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 11.00-14.00 ВС
11.09.2019. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 11.00-13.30 А0
11.09.2019. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 14.00-18.00 ВС
11.09.2019. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 14.00-18.00 АМФ
11.09.2019. Мобилна парцијална протеза ОП ОСС-ЗП 2      ДОГОВОР ДОГОВОР
11.09.2019. Скелетирана парцијалана протеза 1 ОП ОСС-ЗП 3      ДОГОВОР ДОГОВОР
11.09.2019. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 14.00-18.00 АМФ
11.09.2019. Нејонизујуће и јонизујуће зрачење ИП ОСС-СЕИ 1    11.00-12.30 С2
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
12.09.2019. Патофизиологија ОП М 3 11.00-13.00 ВС, АМФ
12.09.2019. Патофиз. исхране и психоф. спрем. спортиста ИП М 4 11.00-13.00 ВС, АМФ
12.09.2019. Гнатологија ОП С 4 09.00-10.00 АМС
12.09.2019. Органска хемија 1 ОП Ф 1 13.00-16.00 ВС
12.09.2019. Органска хемија 2 ОП Ф 2 13.00-16.00 ВС
12.09.2019. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СМСТ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.09.2019. Скелетирана парцијалана протеза 2 ОП ОСС-ЗП 3 09.00-10.00 АМС
12.09.2019. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 13.00-16.00 ВС
12.09.2019. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 13.00-16.00 ВС
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
13.09.2019. Увод у клиничку праксу ОП М 1 09.00-10.00 ВС, АМФ, А0
13.09.2019. Хирургија 1 ОП М 5 12.00-13.00 АМФ, А0
13.09.2019. Хирургија 2 ОП М 6 12.00-13.00 АМФ, А0
13.09.2019. Хирургија цео испит ОП М А 12.00-13.00 АМФ, А0
13.09.2019. Орална медицина ОП С 4 09.00-10.30 АМС
13.09.2019. Анатомија ОП Ф 1 09.00-10.30 С1
13.09.2019. Патофизиологија ОП Ф 3 09.00-11.00 ССМ
13.09.2019. Фармакотерапија ОП Ф 4 09.00-10.30 ССМ
13.09.2019. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 09.00-10.30 ССМ
13.09.2019. Хигијена школске и радне средине ИП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
16.09.2019. Хистологија и ембриологија ОП М 1 09.00-11.00 ВС, АМФ, А0
16.09.2019. Биологија ћелије ИП М 2 09.00-11.00 ВС, АМФ, А0
16.09.2019. Физиологија напора ИП М 2 11.00-12.00 ВС, АМФ, А0
16.09.2019. Физиологија ОП М 2 11,00-13,00 ВС, АМФ, А0
16.09.2019. Фармакологија са токсикологијом ОП М 3 13.00-15.00 ВС, АМФ, А0
16.09.2019. Клиничка анатомија ИП М 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
16.09.2019. Клиничка имунологија ИП М 4 09.00-11.00 С1
16.09.2019. Максилофацијална хирургија ОП М 6 15.00-16.30 АМФ, ВС
16.09.2019. Хистологија и ембриологија ОП С 1 09.00-11.00 ВС, АМФ, А0
16.09.2019. Патофизиологија ОП С 2 15.00-17.00 А0
16.09.2019. Физиологија ОП С 2 11,00-13,00 ВС, АМФ, А0
16.09.2019. Фармакологија са токсикологијом ОП С 3 13.00-15.00 ВС, АМФ, А0
16.09.2019. Максилофацијална хирургија ОП С 5 15.00-16.30 АМФ, ВС
16.09.2019. Неорганска хемија ОП Ф 1 09.00-11.30 С2
16.09.2019. Микробиологија и основи имунологије ОП Ф 2 09.00-10.00 АМП
16.09.2019. Физиологија ОП Ф 2 11,00-13,00 ВС, АМФ, А0
16.09.2019. Фармакологија ОП Ф 3 13.00-15.00 АМП
16.09.2019. Аналитика лекова ОП Ф 4 09.00-12.00 ССМ
16.09.2019. Фармацеутска пракса ОП Ф 5 11.00-13.00 С1
16.09.2019. Фармакологија са токсикологијом ОП ОСС-СМСТ 1 13,00-15,00 АМП
16.09.2019. Геријатрија са негом ОП ОСС-СМСТ 2 09.00-11.00 АИЈЗ
16.09.2019. Пародонтологија ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
16.09.2019. Биологија ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-11.00 С3
16.09.2019. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
17.09.2019. Биохемија ОП М 2 09.00-11.00 ВС,АМФ,А0,С1,А1,А2
17.09.2019. Хомеостаза воде и електролита ИП М 3 11.00-13.00 ВС
17.09.2019. Неуронауке ИП М 3 11.00-13.00 АМФ, А0
17.09.2019. Интерна медицина 2 ОП М 4 13.00-14.00 ВС, АМФ
17.09.2019. Интерна медицина-цео испит-стари програм ОП М 4 13.00-14.00 ВС, АМФ
17.09.2019. Гинекологија ОП М 5 14.00-15.00 ВС, АМФ
17.09.2019. Судска медицина ОП М 6 15.00-16.00 ВС
17.09.2019. Биохемија и орална биохемија ОП С 1 09.00-11.00 ВС,АМФ,А0,С1,А1,А2
17.09.2019. Стоматолошка протетика претклиника ОП С 2 12.00-13.00 А1, А2
17.09.2019. Судска медицина ОП С 5 15.00-16.00 ВС
17.09.2019. Увод у фармацију ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
17.09.2019. Физичка хемија ОП Ф 1 11.00-14.00 С1
17.09.2019. Лековити природни производи ИП Ф 3 09.00-10.30 С2
17.09.2019. Општа биохемија ОП Ф 2 09.00-11.00 ВС,АМФ,А0,С1,А1,А2
17.09.2019. Медицинска биохемија ОП Ф 4 09.00-11.00 ВС,АМФ,А0,С1,А1,А2
17.09.2019. Патофизиологија и патологија ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-13.00 Сала 68
17.09.2019. Медицинско законодавство ИП ОСС-СМСТ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
17.09.2019. Стоматолошки материјали ОП ОСС-ЗП 1 12.00-14.00 А1, А2
17.09.2019. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-11.00 Сала 68
17.09.2019. Микробиологија воде и намирница ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
18.09.2019. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 09.00-11.00 ВС, АМФ, А0
18.09.2019. Основи имунологије ОП М 2 11.00-12.30 ВС, АМФ, А0
18.09.2019. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 12.30-14.30 АМФ
18.09.2019. Клиничка микробиологија ИП М 3 09.00-10.00 АИЈЗ
18.09.2019. Клиничка биохемија ОП М 4 12.30-14.30 АМФ
18.09.2019. Породична медицина ОП М 6 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.09.2019. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 09.00-11.00 ВС, АМФ, А0
18.09.2019. Принципи и етика НИР-а ИП С 2 12.30-14.30 АМФ
18.09.2019. Основи имунологије ИП С 3 11.00-12.30 ВС, АМФ, А0
18.09.2019. Ботаника ОП Ф 1 12.30-15.30 А0
18.09.2019. Фармацеутска имунологија ОП Ф 2 11.00-12.30 ВС, АМФ, А0
18.09.2019. Статистика у фармацији ОП Ф 3 09.00-11.00 ВС, АМФ, А0
18.09.2019. Фитотерапија ОП Ф 4 09.00-12.00 ССМ
18.09.2019. Организација здравствене делатности-стари прог. ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.09.2019. Фармацеутско законодавство и етика ОП Ф 5 16.00-18.30 А0
18.09.2019. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-11.00 ВС, АМФ, А0
18.09.2019. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-ЗП 2 10.00-12.00 АИЈЗ
18.09.2019. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СЕИ 1 10.00-12.00 АИЈЗ
18.09.2019. Медицинска статистика ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-11.00 ВС, АМФ, А0
18.09.2019. Хигијена исхране ОП ОСС-СЕИ 2 12.00-13.00 АИЈЗ
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
19.09.2019. Енглески језик ИП М 1 09.00-10.30 ВС, АМФ, А0
19.09.2019. Енглески језик у медицини ОП М 2 09.00-10.30 ВС, АМФ, А0
19.09.2019. Анесатезиологија са реаниматологијом ИП М 5 09.00-10.00 ССМ
19.09.2019. Морфологија зуба ОП С 1 09.00-10.00 АМП
19.09.2019. Енглески језик ИП С 1 09.00-10.30 ВС, АМФ, А0
19.09.2019. Енглески језик у стоматологији ОП С 2 09.00-10.30 ВС, АМФ, А0
19.09.2019. Болести ризика у стоматолошкој пракси ИП С 4 09.00-10.00 АМС
19.09.2019. Имплантологија ИП С 4 09.00-10.00 АМС
19.09.2019. Енглески језик ОП Ф 1 09.00-10.30 ВС, АМФ, А0
19.09.2019. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 11.00-14.00 АМФ, ВС
19.09.2019. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 11.00-14.00 АМФ, ВС
19.09.2019. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 11.00-14.00 А0
19.09.2019. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 11.00-14.00 А0
19.09.2019. Биофармација ОП Ф 5 09.00-12.00 С2
19.09.2019. Здравствено васпитање ОП ОСС-СМСТ 2 09.00-11.00 А1, А2
19.09.2019. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 11.00-14.00 АМФ, ВС
19.09.2019. Квалитет рада у здравственим установама ИП ОСС-СЕИ 2 09.00-11.00 АИЈЗ
19.09.2019. Епидемиологија болничких инфекција ИП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.09.2019. Имунопрофилакса ИП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
20.09.2019. Медицина и друштво ОП М 1 09.00-11.00 АМФ
20.09.2019. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 09.00-10.30 ССМ
20.09.2019. Медицинска генетика ИП М 3 09.00-11.00 С2
20.09.2019. Клиничка фармакологија ОП М 5 11.00-13.00 ВС, АМФ, А0
20.09.2019 Медицина и друштво ОП С 1 09.00-11.00 АМФ
20.09.2019. Физичке методе у стоматологији ИП С 2 09.00-10.30 ССМ
20.09.2019. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 09,00-12,00 А1
20.09.2019. Радиофармација ИП Ф 3 09.00-10.30 ССМ
20.09.2019. Увод у НИР ИП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.09.2019. Фармакокинетика ОП Ф 4 09.00-10.30 ВС
20.09.2019. Клиничка фармација ОП Ф 5 09.00-10.30 ВС
20.09.2019. Здравствена нега ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-11.00 ВС
20.09.2019. Медицина и друштво ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-11.00 АМФ
20.09.2019. Вештина комуникација ИП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.09.2019. Медицина и друштво ОП ОСС-ЗП 1 09.00-11.00 АМФ
20.09.2019. Вештина комуникација ИП ОСС-ЗП 2 09.00-10.00 АИЈЗ
20.09.2019. Физика ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-12.00 ССМ
20.09.2019. Вештина комуникација ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-10.00 АИЈЗ
20.09.2019. Медицина и друштво ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-11.00 АМФ
20.09.2019. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42