combine_images_980.jpg

Испитни рок

Штампа

 

ФЕБРУАР:   10.02.2020-24.02.2020.

Распоред тестова и писмених делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак израде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.

 

    А0 Свечани амфитеатар у анексу
ВС Велика сала А1 Амфитеатар у анексу на 2. спрату
АМФ Амфитеатар факултета А2 Амфитеатар у анексу на 2. спрату
АМП Амфитеатар Института за патологију С1 Слушаоница у анексу на 1. спрату
АМС Амфитеатар Стоматолошке клинике С2 Слушаоница у анексу на 2. спрату
АИЈЗ Амфитеатар Инстит. за јавно здравље С3 Слушаоница у анексу на 2. спрату
Сала 58 Сала на 1. спрату код фармакологије ПОТ. СУД. Сала у поткровљу судске медицине
Сала 68 Сала на 1. спрату код патофизиологије ССМ Сала судске медицине
ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ. СУД.МУ. Мала учионица у пот. судске медицине

 

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
10.02.2020. Анатомија ОП М 1 09,00-11,00 A0
10.02.2020. Патологија ОП М 3 11,00-12,30 АМФ
10.02.2020. Психијатрија са мед. психологијом ОП М 4 11,00-13,00 AМП
10.02.2020. Неурологија ОП М 5 13,00-14,00 ВС,АМФ,АМП,А1,А2
10.02.2020. Анатомија ОП С 1 09,00-11,00 А0
10.02.2020. Патологија и орална патологија ОП С 2 11,00-12,30 АМФ
10.02.2020. Болести зуба претклиника ОП С 3 09,00-11,00 АМС
10.02.2020. Болести зуба клиника 2 ОП С 5 09,00-10,30 АМС
10.02.2020. Математика ОП Ф 1 14,00-17,00 АМФ
10.02.2020. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 14,00-17,00 АМП
10.02.2020. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 14,00-17,00 АМП
10.02.2020. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 14,00-17,00 АМП
10.02.2020. Козметологија ОП Ф 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.02.2020. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 14,00-16,00 ВС
10.02.2020. Анатомија и хистологија ОП ОСС-СМСТ 1 09,00-11,00 ВС,А1,А2
10.02.2020. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 09,00-11,00 АМФ
10.02.2020. Организација стоматолошке службе ОП ОСС-ЗП 2 14,00-16,00 А1
10.02.2020. Мобилна тотална протеза 2 ОП ОСС-ЗП 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.02.2020. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 09,00-11,00 АМФ
10.02.2020. Општа епидемиологија ОП ОСС-СЕИ 2 09,00-10,00 АИЈЗ
10.02.2020. Санитарна техника ОП ОСС-СЕИ 3 14,00-15,30 А2
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
11.02.2020. Молекуларна и хумана генетика ОП М 1 09,00-11,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
11.02.2020. Микробиологија ОП М 2 13,00-14,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
11.02.2020. Социјална медицина ОП М 5 11,00-12,30 ВС,АМФ,А0
11.02.2020. Молекуларна и хумана генетика ОП С 1 09,00-11,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
11.02.2020. Микробиологија и имунологија ОП С 2 13,00-14,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
11.02.2020. Анестезија у стоматологији ОП С 3 09,00-10,00 АМС
11.02.2020. Орална хирургија ОП С 4 09,00-10,00 АМС
11.02.2020. Општа и неорганска хемија ОП Ф 1 09,00-11,00 ПОТ.СУД.
11.02.2020. Општа хемија-стари програм ОП Ф 1 09,00-11,00 ПОТ.СУД.
11.02.2020. Биологија са хуманом генетиком ОП Ф 1 09,00-11,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
11.02.2020. Броматологија ОП Ф 2 09,00-11,00 АИЈЗ
11.02.2020. Фармацеутска хемија 3 ОП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.02.2020. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.02.2020. Основи фармацеутског менаџмента ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.02.2020. Микробиологија и имунологија ОП ОСС-СМСТ 1 13,00-14,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
11.02.2020. Медицина рада ИП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.02.2020. Фиксна протетика 2 ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.02.2020. Микробиологија са паразитологијом ОП ОСС-СЕИ 2 13,00-14,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
11.02.2020. Основи педагогије ОП ССС-СМСТ 1 09,00-10,30 С2
11.02.2020. Основи педагогије ОП ССС-СЕИ 1 09,00-10,30 С2
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
12.02.2020. Хемија у медицини 1 ИП М 1 09,00-11,00 С1
12.02.2020. Основи хистолошких техника у биомедицини ИП М 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.02.2020. Педијатрија ОП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.02.2020. Социјална медицина са епид. и хигијеном ОП С 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.02.2020. Стоматолошки материјали ИП С 3 09,00-11,00 АМФ,А0
12.02.2020. Болести зуба клиника 1 ОП С 4 09,00-11,00 АМС
12.02.2020. Пародонтологија ОП С 5 09,00-10,30 АМС
12.02.2020. Хистологија и ембриологија ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.02.2020. Физика ОП Ф 1 11,00-14,00 А0
12.02.2020. Фармакогнозија 1 ОП Ф 2 09,00-12,00 ВС
12.02.2020. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 09,00-12,00 ВС
12.02.2020. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.02.2020. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 12,00-16,00 ВС
12.02.2020. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 12,00-16,00 ВС
12.02.2020. Скелетирана парцијалана протеза 1 ОП ОСС-ЗП 3 09,00-10,00 АМФ,А0
12.02.2020. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 12,00-16,00 ВС
12.02.2020. Епидемиологија полно преносивих болести ИП ОСС-СЕИ 3 09,00-10,00 АИЈЗ
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
13.02.2020. Медицина и друштво ОП М 1 09,00-11,00 ВС
13.02.2020. Хемија у медицини 2 ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.02.2020. Патофизиологија ОП М 3 11,00-13,00 ВС,АМФ,А0,С1
13.02.2020. Патофиз. исхране и психоф. спрем. спортиста ИП М 4 11,00-13,00 ВС,АМФ,А0,С1
13.02.2020. Медицина и друштво ОП С 1 09,00-11,00 ВС
13.02.2020. Гнатологија ОП С 4 09,00-10,00 А0,А1
13.02.2020. Ласеротерапија у стоматологији ИП С 5 09,00-11,00 АМФ
13.02.2020. Органска хемија 1 ОП Ф 1 13,00-16,00 ВС,А0
13.02.2020. Органска хемија 2 ОП Ф 2 13,00-+16,00 ВС,А0
13.02.2020. Изоловање и синтеза секундарних метаболита ИП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.02.2020. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СМСТ 1 16,00-18,00 АМФ
13.02.2020. Гнатологија ОП ОСС-ЗП 1 09,00-10,00 А2
13.02.2020. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 13,00-16,00 ВС,А0
13.02.2020. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 13,00-16,00 ВС,А0
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
14.02.2020. Увод у клиничку праксу ОП М 1 09,00-10,00 С1
14.02.2020. Физиологија ОП М 2 09,00-11,00 А1
14.02.2020. Хирургија 2 ОП М 6 09,00-10,00 ВС, ССМ
14.02.2020. Физиологија ОП С 2 09,00-11,00 А2
14.02.2020. Орална медицина ОП С 4 09,00-10,30 АМС
14.02.2020. Анатомија ОП Ф 1 09,30-11,00 А0
14.02.2020. Физиологија ОП Ф 2 9,00-11,00 А2
14.02.2020. Патофизиологија ОП Ф 3 09,00-11,00 АМФ
14.02.2020. Фармакотерапија ОП Ф 4 11,00-12,30 АМФ
14.02.2020. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 11,00-12,30 АМФ
14.02.2020. Медицина и друштво ОП ОСС-СМСТ 1 12,30-14,30 ВС,АМФ
14.02.2020. Медицина и друштво ОП ОСС-ЗП 1 12,30-14,30 ВС,АМФ
14.02.2020. Ургентна стоматологија ОП ОСС-ЗП 2 10,30-12,30 АМС
14.02.2020. Медицина и друштво ОП ОСС-СЕИ 1 12,30-14,30 ВС,АМФ
             
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
18.02.2020. Хистологија и ембриологија ОП М 1 10,00-12,00 ВС
18.02.2020. Биологија ћелије ИП М 2 10,00-12,00 ВС
18.02.2020. Физиологија напора ИП М 2 09,00-10,00 Сала 68
18.02.2020. Фармакологија са токсикологијом ОП М 3 19,00-21,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
18.02.2020. Клиничка анатомија ИП М 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.02.2020. Максилофацијална хирургија ОП М 6 09,00-10,30 А0, АМП, ССМ
18.02.2020. Хистологија и ембриологија ОП С 1 10,00-12,00 ВС
18.02.2020. Патофизиологија ОП С 2 12,00-14,00 Сала 68
18.02.2020. Фармакологија са токсикологијом ОП С 3 19,00-21,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
18.02.2020. Максилофацијална хирургија ОП С 5 09,00-10,30 А0, АМП, ССМ
18.02.2020. Микробиологија и основи имунологије ОП Ф 2 14,00-15,00 АМФ
18.02.2020. Фармакологија ОП Ф 3 19,00-21,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
18.02.2020. Аналитика лекова ОП Ф 4 11,00-14,00 ССМ
18.02.2020. Фармацеутска пракса ОП Ф 5 09,00-11,00 Сала 58
18.02.2020. Фармакологија са токсикологијом ОП ОСС-СМСТ 1 19,00-21,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
18.02.2020. Геријатрија са негом ОП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.02.2020. Биологија ОП ОСС-СЕИ 1 10,00-12,00 Сала 68
18.02.2020. Заштита на раду ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
19.02.2020. Биохемија ОП М 2 19,15-21,15 ВС, АМФ, А0
19.02.2020. Неуронауке ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.02.2020. Интерна медицина 2 ОП М 4 10,00-11,00 ССМ
19.02.2020. Интерна медицина-цео испит-стари програм ОП М 4 10,00-11,00 ССМ
19.02.2020. Гинекологија ОП М 5 10,00-11,00 ВС,А0
19.02.2020. Судска медицина ОП М 6 11,00-12,00 А0
19.02.2020. Биохемија и орална биохемија ОП С 1 19,15-21,15 ВС, АМФ, А0
19.02.2020. Стоматолошка протетика претклиника ОП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.02.2020. Судска медицина ОП С 5 11,00-12,00 А0
19.02.2020. Физичка хемија ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.02.2020. Лековити природни производи ИП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.02.2020. Општа биохемија ОП Ф 2 19,15-21,15 ВС, АМФ, А0
19.02.2020. Медицинска биохемија ОП Ф 4 19,15-21,15 ВС, АМФ, А0
19.02.2020. Патофизиологија и патологија ОП ОСС-СМСТ 1 09,00-13,00 Сала 68
19.02.2020. Медицинско законодавство ИП ОСС-СМСТ 1 11,00-12,00 ССМ
19.02.2020. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 09,00-11,00 Сала 68
19.02.2020. Медицинско законодавство ОП ОСС-СЕИ 3 11,00-12,00 ССМ
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
20.02.2020. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 19,30-21,30 ВС,АМФ,А0,А1,А2
20.02.2020. Основи имунологије ОП М 2 18,00-19,30 АМФ,А0,А1,А2
20.02.2020. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 10,00-12,00 ВС
20.02.2020. Клиничка микробиологија ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.02.2020. Клиничка биохемија ОП М 4 14,30-16,30 АМП,АМС,А2
20.02.2020. Породична медицина ОП М 6 12,00-13,00 ВС,АМП
20.02.2020. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 19,30-21,30 ВС,АМФ,А0,А1,А2
20.02.2020. Принципи и етика НИР-а ИП С 2 10,00-12,00 ВС
20.02.2020. Основи имунологије ИП С 3 18,00-19,30 АМФ,А0,А1,А2
20.02.2020. Фармацеутска имунологија ОП Ф 2 18,00-19,30 АМФ,А0,А1,А2
20.02.2020. Статистика у фармацији ОП Ф 3 19,30-21,30 ВС,АМФ,А0,А1,А2
20.02.2020. Фитотерапија ОП Ф 4 11,00-14,00 ССМ, ПОТ.СУД
20.02.2020. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СМСТ 1 09,00-11,00 АМП
20.02.2020. Медицинска статистика ОП ОСС-СЕИ 1 19,30-21,30 ВС,АМФ,А0,А1,А2
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
21.02.2020. Енглески језик ИП М 1 11,00-12,30 ВС
21.02.2020. Енглески језик у медицини ОП М 2 11,00-12,30 ВС
21.02.2020. Анесатезиологија са реаниматологијом ИП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.02.2020. Морфологија зуба ОП С 1 14,00-15,00 АМС
21.02.2020. Енглески језик у стоматологији ОП С 2 11,00-12,30 ВС
21.02.2020. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 18,00-21,00 ВС, А0
21.02.2020. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 18,00-21,00 ВС, А0
21.02.2020. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 09,00-12,00 С2
21.02.2020. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 09,00-12,00 С2
21.02.2020. Биофармација ОП Ф 5 11,00-12,00 АМФ
21.02.2020. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 18,00-21,00 ВС, А0
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
24.02.2020. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 18,30-20,00 ВС, АМФ
24.02.2020. Медицинска генетика ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
24.02.2020. Клиничка фармакологија ОП М 5 14,00-16,00 АМП, А2, ССМ
24.02.2020. Физичке методе у стоматологији ИП С 2 18,30-20,00 ВС, АМФ
24.02.2020. Ургентна стоматологија ИП С 4 17,30-19,30 АМС
24.02.2020. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 09,00-12,00 А0
24.02.2020. Радиофармација ИП Ф 3 18,30-20,00 ВС, АМФ
24.02.2020. Фармакокинетика ОП Ф 4 19,00-20,30 А0
24.02.2020. Клиничка фармација ОП Ф 5 19,00-20,30 А0
24.02.2020. Епидемиологија ОП ОСС-СМСТ 1 11,00-12,00 АИЈЗ
24.02.2020. Физика ОП ОСС-СЕИ 1 18,30-21,30 ВС, АМФ
24.02.2020. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 09,00-12,00 А0
24.02.2020. Еколошка биотехнологија ИП ОСС-СЕИ 2 09,00-11,00 АИЈЗ

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42