combine_images_980.jpg

Испитни рок

Штампа

 

ФЕБРУАР:    11.02.2019-25.02.2019.

Распоред тестова и писмених делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак израде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.

 

    А0 Свечани амфитеатар у анексу
ВС Велика сала А1 Амфитеатар у анексу на 2. спрату
АМФ Амфитеатар факултета А2 Амфитеатар у анексу на 2. спрату
АМП Амфитеатар Института за патологију С1 Слушаоница у анексу на 1. спрату
АМС Амфитеатар Стоматолошке клинике С2 Слушаоница у анексу на 2. спрату
АИЈЗ Амфитеатар Инстит. за јавно здравље С3 Слушаоница у анексу на 2. спрату
Сала 58 Сала на 1. спрату код фармакологије ПОТ. СУД. Сала у поткровљу судске медицине
Сала 68 Сала на 1. спрату код патофизиологије ССМ Сала судске медицине
ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ. СУД.МУ. Мала учионица у пот. судске медицине

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
14.02.2019. Медицина и друштво ОП М 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.02.2019. Хемија у медицини 2 ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.02.2019. Патофизиологија ОП М 3 09.00-11.00 Сала 68
14.02.2019. Патофиз. исхране и психоф. спрем. спортиста ИП М 4 09.00-11.00 Сала 58
14.02.2019. Медицина и друштво ОП С 1 11.00-13.00 Сала 68
14.02.2019. Гнатологија ОП С 4 13.00-16.00 А0
14.02.2019. Ласеротерапија у стоматологији ИП С 5 11.00-13.00 С2
14.02.2019. Органска хемија 1 ОП Ф 1 13.00-16.00 ВС, АМФ
14.02.2019. Органска хемија 2 ОП Ф 2 13.00-16.00 ВС, АМФ
14.02.2019. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СМСТ 1 16.00-18.00 АМФ
14.02.2019. Гнатологија ОП ОСС-ЗП 1 09.00-10.00 АМС
14.02.2019. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 13.00-16.00 ВС, АМФ
14.02.2019. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 13.00-15.00 ВС, АМФ
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
18.02.2019. Физиологија ОП М 2 18.30-20.30 ВС, АМФ, А0
18.02.2019. Хирургија 1 ОП М 5 11.00-12.00 ВС, А0
18.02.2019. Хирургија 2 ОП М 6 11.00-12.00 ВС, А0
18.02.2019. Хирургија цео испит ОП М А 11.00-12.00 ВС, А0
18.02.2019. Физиологија 1-стари програм ОП С 1 18.30-20.30 ВС, АМФ, А0
18.02.2019. Физиологија ОП С 2 18.30-20.30 ВС, АМФ, А0
18.02.2019. Физиологија 2-стари програм ОП С 2 18.30-20.30 ВС, АМФ, А0
18.02.2019. Орална медицина ОП С 4 09.30-11.00 АМП
18.02.2019. Анатомија ОП Ф 1 12.00-13.30 А0
18.02.2019. Физиологија ОП Ф 2 18.30-20.30 ВС, АМФ, А0
18.02.2019. Патофизиологија ОП Ф 3 13.30-15.30 А0, Сала 68, ССМ
18.02.2019. Фармакотерапија ОП Ф 4 09.30-11.00 ССМ
18.02.2019. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 09.30-11.00 ССМ
18.02.2019. Медицина и друштво ОП ОСС-СМСТ 1 12.00-14.00 С3
18.02.2019. Ургентна стоматологија ОП ОСС-ЗП 2 12.00-14.00 С3
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
19.02.2019. Хистологија и ембриологија ОП М 1 10.00-12.00 ВС
19.02.2019. Биологија ћелије ИП М 2 10.00-12.00 ВС
19.02.2019. Физиологија напора ИП М 2 09.00-11.00 АМП, Сала 68
19.02.2019. Фармакологија са токсикологијом ОП М 3 19.00-21.00 ВС, АМФ, А0
19.02.2019. Максилофацијална хирургија ОП М 6 17.30-19.00 ВС, А0, А2, С1
19.02.2019. Хистологија и ембриологија ОП С 1 10.00-12.00 ВС
19.02.2019. Патофизиологија ОП С 2 13.00-15.00 А0
19.02.2019. Фармакологија са токсикологијом ОП С 3 19.00-21.00 ВС,АМФ, А0
19.02.2019. Максилофацијална хирургија ОП С 5 17.30-19.00 ВС, А0, А2, С1
19.02.2019. Неорганска хемија ОП Ф 1 09.30-12.00 Сала 58
19.02.2019. Микробиологија и основи имунологије ОП Ф 2 12.00-13.00 А0
19.02.2019. Фармакологија ОП Ф 3 19.00-21.00 ВС,АМФ, А0
19.02.2019. Аналитика лекова ОП Ф 4 09.00-12.00 А0
19.02.2019. Фармацеутска пракса ОП Ф 5 12.00-14.00 С3
19.02.2019. Пародонтологија ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.02.2019. Биологија ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-11.00 Сала 68
19.02.2019. Заштита на раду ОП ОСС-СЕИ 3 13.30-14.30 С2
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
20.02.2019. Биохемија ОП М 2 19.00-21.00 ВС,АМФ, А0
20.02.2019. Неуронауке ИП М 3 12.00-14.00 С3
20.02.2019. Интерна медицина 2 ОП М 4 10.00-11.00 ВС
20.02.2019. Интерна медицина-цео испит-стари програм ОП М 4 10.00-11.00 ВС
20.02.2019. Гинекологија ОП М 5 11.00-12.00 ВС, Сала 68
20.02.2019. Судска медицина ОП М 6 09.00-10.00 А0
20.02.2019. Биохемија и орална биохемија ОП С 1 19.00-21.00 ВС,АМФ, А0
20.02.2019. Стоматолошка протетика претклиника ОП С 2 14.00-15.00 С3
20.02.2019. Судска медицина ОП С 5 09.00-10.00 А0
20.02.2019. Увод у фармацију ОП Ф 1 12.00-14.00 С3
20.02.2019. Физичка хемија ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.02.2019. Општа биохемија ОП Ф 2 19.00-21.00 ВС,АМФ, А0
20.02.2019. Медицинска биохемија ОП Ф 4 19.00-21.00 ВС,АМФ, А0
20.02.2019. Патофизиологија и патологија ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-13.00 Сала 68
20.02.2019. Медицинско законодавство ИП ОСС-СМСТ 1 09.00-10.00 АИЈЗ
20.02.2019. Болести зуба ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.02.2019. Орална медицина ОП ОСС-ЗП 3 14.00-15.00 С3
20.02.2019. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-11.00 Сала 68
20.02.2019. Медицинско законодавство ОП ОСС-СЕИ 3 09.00-10.00 АИЈЗ
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
21.02.2019. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 19.30-21.30 ВС,АМФ, А0
21.02.2019. Основи имунологије ОП М 2 18.00-19.30 АМФ, А0, А1, А2
21.02.2019. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 11.00-13.00 ВС, Сала 68
21.02.2019. Клиничка микробиологија ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.02.2019. Клиничка биохемија ОП М 4 11.00-13.00 ВС, Сала 68
21.02.2019. Породична медицина ОП М 6 10.00-11.00 ВС, АМП
21.02.2019. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 19.30-21.30 ВС,АМФ, А0
21.02.2019. Принципи и етика НИР-а ИП С 2 11.00-13.00 ВС, Сала 68
21.02.2019. Основи имунологије ИП С 3 18.00-19.30 АМФ, А0, А1, А2
21.02.2019. Фармацеутска имунологија ОП Ф 2 18.00-19.30 АМФ, А0, А1, А2
21.02.2019. Статистика у фармацији ОП Ф 3 19.30-21.30 ВС,АМФ, А0
21.02.2019. Фитотерапија ОП Ф 4 09.00-12.00 А0
21.02.2019. Организација здравствене делатности-стари прог. ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.02.2019. Фармацеутско законодавство и етика ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.02.2019. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СМСТ 1 12.00-14.00 АИЈЗ
21.02.2019. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СЕИ 1 12.00-14.00 АИЈЗ
21.02.2019. Медицинска статистика ОП ОСС-СЕИ 1 19.30-21.30 ВС,АМФ, А0
21.02.2019. ДДД и контрола вектора ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
22.02.2019. Енглески језик ИП М 1 09.30-11.00 А0
22.02.2019. Енглески језик у медицини ОП М 2 09.30-11.00 А0
22.02.2019. Анесатезиологија са реаниматологијом ИП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.02.2019 Клиничка фармакологија ОП М 5 11.00-13.00 ВС
22.02.2019. Енглески језик ИП С 1 09.30-11.00 А0
22.02.2019. Енглески језик у стоматологији ОП С 2 09.30-11.00 А0
22.02.2019. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 17.30-20.30 ВС, АМФ
22.02.2019. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 17.30-20.30 ВС, АМФ
22.02.2019. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.02.2019. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.02.2019. Биофармација ОП Ф 5 11.00-14.00 А0
22.02.2019. Енглески језик ИП ОСС-СМСТ 1 09.30-11.00 А0
22.02.2019. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 17.30-20.30 ВС, АМФ
22.02.2019. Енглески језик ИП ОСС-СЕИ 1 09.30-11.00 А0
22.02.2019. Епидемиологија болничких инфекција ИП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
25.02.2019. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 18.30-20.00 ВС
25.02.2019. Медицинска генетика ИП С 2 12.30-14.30 С3
25.02.2019. Физичке методе у стоматологији ИП С 2 18.30-20.00 ВС
25.02.2019. Менаџмент у здравству ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
25.02.2019. Ургентна стоматологија ИП С 4 09.00-11.00 Сала 68
25.02.2019. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 09.00-12.00 А0
25.02.2019. Радиофармација ИП Ф 3 18.30-20.00 ВС
25.02.2019. Фармакокинетика ОП Ф 4 13.30-15.00 С2
25.02.2019. Клиничка фармација ОП Ф 5 12.00-13.30 А0
25.02.2019. Епидемиологија ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-10.00 АМП
25.02.2019. Фармакологија са токсикологијом ОП ОСС-СМСТ 1 18.30-20.30 ВС, АМФ
25.02.2019. Физика ОП ОСС-СЕИ 1 18.30-21.30 ВС
25.02.2019. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 09.00-12.00 А0
25.02.2019. Дијететика ИП ОСС-СЕИ 2 09.00-10.00 АИЈЗ

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42