combine_images_980.jpg

Испитни рок

Штампа

 

ЈАНУАР:   20.01.2020-31.01.2020.

Распоред тестова и писмених делова испита по данима и салама. 

  • за испите за које недостаје почетак израде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.

 

    А0 Свечани амфитеатар у анексу
ВС Велика сала А1 Амфитеатар у анексу на 2. спрату
АМФ Амфитеатар факултета А2 Амфитеатар у анексу на 2. спрату
АМП Амфитеатар Института за патологију С1 Слушаоница у анексу на 1. спрату
АМС Амфитеатар Стоматолошке клинике С2 Слушаоница у анексу на 2. спрату
АИЈЗ Амфитеатар Инстит. за јавно здравље С3 Слушаоница у анексу на 2. спрату
Сала 58 Сала на 1. спрату код фармакологије ПОТ. СУД. Сала у поткровљу судске медицине
Сала 68 Сала на 1. спрату код патофизиологије ССМ Сала судске медицине
ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ. СУД.МУ. Мала учионица у пот. судске медицине

 

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
20.01.2020. Анатомија ОП М 1 09,00-11,00 A0
20.01.2020. Патологија ОП М 3 11,00-12,30 АМФ
20.01.2020. Психијатрија са мед. психологијом ОП М 4 11,00-13,00 A0
20.01.2020. Неурологија ОП М 5 13,00-14,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
20.01.2020. Анатомија ОП С 1 09,00-11,00 А0
20.01.2020. Патологија и орална патологија ОП С 2 11,00-12,30 АМФ
20.01.2020. Болести зуба претклиника ОП С 3 09,00-11,00 АМС
20.01.2020. Болести зуба клиника 2 ОП С 5 09,00-10,30 АМС
20.01.2020. Математика ОП Ф 1 14,00-17,00 АМФ
20.01.2020. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 14,00-17,00 А0
20.01.2020. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 14,00-17,00 А0
20.01.2020. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 14,00-17,00 А0
20.01.2020. Козметологија ОП Ф 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.01.2020. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 14,00-16,00 ВС
20.01.2020. Анатомија и хистологија ОП ОСС-СМСТ 1 09,00-11,00 ВС,А1,А2
20.01.2020. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 09,00-11,00 АМФ
20.01.2020. Организација стоматолошке службе ОП ОСС-ЗП 2 14,00-16,00 А1
20.01.2020. Мобилна тотална протеза 2 ОП ОСС-ЗП 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.01.2020. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 09,00-11,00 АМФ
20.01.2020. Општа епидемиологија ОП ОСС-СЕИ 2 09,00-10,00 АИЈЗ
20.01.2020. Санитарна техника ОП ОСС-СЕИ 3 14,00-15,30 А2
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
21.01.2020. Молекуларна и хумана генетика ОП М 1 09,00-11,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
21.01.2020. Микробиологија ОП М 2 13,00-14,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
21.01.2020. Социјална медицина ОП М 5 11,00-12,30 ВС,АМФ,А0
21.01.2020. Молекуларна и хумана генетика ОП С 1 09,00-11,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
21.01.2020. Микробиологија и имунологија ОП С 2 13,00-14,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
21.01.2020. Анестезија у стоматологији ОП С 3 09,00-10,00 АМС
21.01.2020. Орална хирургија ОП С 4 09,00-10,00 АМС
21.01.2020. Општа и неорганска хемија ОП Ф 1 09,00-11,00 ПОТ.СУД.
21.01.2020. Општа хемија-стари програм ОП Ф 1 09,00-11,00 ПОТ.СУД.
21.01.2020. Биологија са хуманом генетиком ОП Ф 1 09,00-11,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
21.01.2020. Броматологија ОП Ф 2 09,00-11,00 АИЈЗ
21.01.2020. Фармацеутска хемија 3 ОП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.01.2020. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.01.2020. Основи фармацеутског менаџмента ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.01.2020. Микробиологија и имунологија ОП ОСС-СМСТ 1 13,00-14,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
21.01.2020. Медицина рада ИП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.01.2020. Фиксна протетика 2 ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.01.2020. Микробиологија са паразитологијом ОП ОСС-СЕИ 2 13,00-14,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
21.01.2020. Основи педагогије ОП ССС-СМСТ 1 09,00-10,30 С2
21.01.2020. Основи педагогије ОП ССС-СЕИ 1 09,00-10,30 С2
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
22.01.2020. Хемија у медицини 1 ИП М 1 09,00-11,00 С1
22.01.2020. Основи хистолошких техника у биомедицини ИП М 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.01.2020. Педијатрија ОП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.01.2020. Социјална медицина са епид. и хигијеном ОП С 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.01.2020. Стоматолошки материјали ИП С 3 09,00-11,00 АМФ,А0
22.01.2020. Болести зуба клиника 1 ОП С 4 09,00-11,00 АМС
22.01.2020. Пародонтологија ОП С 5 09,00-10,30 АМС
22.01.2020. Хистологија и ембриологија ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.01.2020. Физика ОП Ф 1 11,00-14,00 А0
22.01.2020. Фармакогнозија 1 ОП Ф 2 09,00-12,00 ВС
22.01.2020. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 09,00-12,00 ВС
22.01.2020. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.01.2020. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 12,00-16,00 ВС
22.01.2020. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 12,00-16,00 ВС
22.01.2020. Скелетирана парцијалана протеза 1 ОП ОСС-ЗП 3 09,00-10,00 АМФ,А0
22.01.2020. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 12,00-16,00 ВС
22.01.2020. Епидемиологија полно преносивих болести ИП ОСС-СЕИ 3 09,00-10,00 АИЈЗ
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
23.01.2020. Медицина и друштво ОП М 1 09,00-11,00 ВС
23.01.2020. Хемија у медицини 2 ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
23.01.2020. Патофизиологија ОП М 3 11,00-13,00 ВС,АМФ,А0,С1
23.01.2020. Патофиз. исхране и психоф. спрем. спортиста ИП М 4 11,00-13,00 ВС,АМФ,А0,С1
23.01.2020. Медицина и друштво ОП С 1 09,00-11,00 ВС
23.01.2020. Гнатологија ОП С 4 09,00-10,00 А0,А1
23.01.2020. Ласеротерапија у стоматологији ИП С 5 09,00-11,00 АМФ
23.01.2020. Органска хемија 1 ОП Ф 1 13,00-16,00 ВС,А0
23.01.2020. Органска хемија 2 ОП Ф 2 13,00-+16,00 ВС,А0
23.01.2020. Изоловање и синтеза секундарних метаболита ИП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
23.01.2020. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СМСТ 1 16,00-18,00 АМФ
23.01.2020. Гнатологија ОП ОСС-ЗП 1 09,00-10,00 А2
23.01.2020. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 13,00-16,00 ВС,А0
23.01.2020. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 13,00-16,00 ВС,А0
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
24.01.2020. Увод у клиничку праксу ОП М 1 09,00-10,00 С1
24.01.2020. Физиологија ОП М 2 09,00-11,00 А1
24.01.2020. Хирургија 2 ОП М 6 09,00-10,00 ВС, ССМ
24.01.2020. Физиологија ОП С 2 09,00-11,00 А2
24.01.2020. Орална медицина ОП С 4 09,00-10,30 АМС
24.01.2020. Анатомија ОП Ф 1 09,30-11,00 А0
24.01.2020. Физиологија ОП Ф 2 9,00-11,00 А2
24.01.2020. Патофизиологија ОП Ф 3 09,00-11,00 АМФ
24.01.2020. Фармакотерапија ОП Ф 4 11,00-12,30 АМФ
24.01.2020. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 11,00-12,30 АМФ
24.01.2020. Медицина и друштво ОП ОСС-СМСТ 1 12,30-14,30 ВС,АМФ
24.01.2020. Медицина и друштво ОП ОСС-ЗП 1 12,30-14,30 ВС,АМФ
24.01.2020. Ургентна стоматологија ОП ОСС-ЗП 2 10,30-12,30 АМС
24.01.2020. Медицина и друштво ОП ОСС-СЕИ 1 12,30-14,30 ВС,АМФ
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
27.01.2020. Хистологија и ембриологија ОП М 1 09,00-11,00 ВС,АМФ
27.01.2020. Биологија ћелије ИП М 2 09,00-11,00 АМФ
27.01.2020. Физиологија напора ИП М 2 09,00-10,00 С2
27.01.2020. Фармакологија са токсикологијом ОП М 3 13,00-15,00 ВС,АМФ,АMП,А1,А2
27.01.2020. Клиничка анатомија ИП М 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
27.01.2020. Максилофацијална хирургија ОП М 6 11,00-12,30 ВС,АМФ,АМП
27.01.2020. Хистологија и ембриологија ОП С 1 09,00-11,00 ВС,АМФ
27.01.2020. Патофизиологија ОП С 2 09,00-11,00 ССМ
27.01.2020. Фармакологија са токсикологијом ОП С 3 13,00-15,00 ВС,АМФ,АМП,А1,А2
27.01.2020. Максилофацијална хирургија ОП С 5 11,00-12,30 ВС,АМФ,АМП
27.01.2020. Неорганска хемија ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
27.01.2020. Микробиологија и основи имунологије ОП Ф 2 09,00-10,00 АИЈЗ
27.01.2020. Фармакологија ОП Ф 3 13,00-15,00 ВС,АМФ,АМП,А1,А2
27.01.2020. Аналитика лекова ОП Ф 4 11,00-14,00 ССМ
27.01.2020. Фармацеутска пракса ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
27.01.2020. Фармакологија са токсикологијом ОП ОСС-СМСТ 1 13,00-15,00 ВС,АМФ,АМП,А1,А2
27.01.2020. Геријатрија са негом ОП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
27.01.2020. Здравствено васпитање ОП ОСС-ЗП 1 10,00-12,00 АИЈЗ
27.01.2020. Биологија ОП ОСС-СЕИ 1 09,00-11,00 С1
27.01.2020. Заштита на раду ОП ОСС-СЕИ 3 12,00-13,00 АИЈЗ
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
28.01.2020. Биохемија ОП М 2 09,00-11,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
28.01.2020. Хомеостаза воде и електролита ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
28.01.2020. Неуронауке ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
28.01.2020. Интерна медицина 2 ОП М 4 11,00-12,00 АМФ
28.01.2020. Интерна медицина-цео испит-стари програм ОП М 4 11,00-12,00 АМФ
28.01.2020. Гинекологија ОП М 5 11,00-12,00 ВС,ССМ
28.01.2020. Судска медицина ОП М 6 12,00-13,00 ВС
28.01.2020. Биохемија и орална биохемија ОП С 1 09,00-11,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
28.01.2020. Стоматолошка протетика претклиника ОП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
28.01.2020. Судска медицина ОП С 5 12,00-13,00 ВС
28.01.2020. Увод у фармацију ОП Ф 1 11,00-13,00 А0
28.01.2020. Физичка хемија ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
28.01.2020. Лековити природни производи ИП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
28.01.2020. Општа биохемија ОП Ф 2 09,00-11,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
28.01.2020. Медицинска биохемија ОП Ф 4 09,00-11,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
28.01.2020. Патофизиологија и патологија ОП ОСС-СМСТ 1 09,00-13,00 Сала 68
28.01.2020. Медицинско законодавство ИП ОСС-СМСТ 1 13,30-14,30 ВС,АМФ
28.01.2020. Болести зуба ОП ОСС-ЗП 2 09,00-10,00 АМС
28.01.2020. Орална медицина ОП ОСС-ЗП 3 10,00-11,00 АМС
28.01.2020. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 09,00-11,00 Сала 68
28.01.2020. Медицинско законодавство ОП ОСС-СЕИ 3 13,30-14,30 ВС,АМФ
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
29.01.2020. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 09,00-11,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
29.01.2020. Основи имунологије ОП М 2 11,00-12,30 ВС,АМФ,А0,
29.01.2020. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 13,00-15,00 АМФ,А0
29.01.2020. Клиничка биохемија ОП М 4 15,00-17,00 ВС,АМФ,А0
29.01.2020. Породична медицина ОП М 6 17,00-18,00 ВС,АМФ,А0
29.01.2020. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 09,00-11,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
29.01.2020. Принципи и етика НИР-а ИП С 2 13,00-15,00 А0
29.01.2020. Основи имунологије ИП С 3 11,00-12,30 ВС,АМФ,А0,
29.01.2020. Фармацеутска имунологија ОП Ф 2 11,00-12,30 ВС,АМФ,А0,
29.01.2020. Статистика у фармацији ОП Ф 3 09,00-11,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
29.01.2020. Фитотерапија ОП Ф 4 11,00-14,00 А1,А2
29.01.2020. Фармацеутско законодавство и етика ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
29.01.2020. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СМСТ 1 13,00-15,00 ВС
29.01.2020. Здравствена статистика ИП ОСС-СМСТ 3 09,00-11,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
29.01.2020. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СЕИ 1 13,00-15,00 ВС
29.01.2020. Медицинска статистика ОП ОСС-СЕИ 1 09,00-11,00 ВС,АМФ,А0,А1,А2
29.01.2020. ДДД и контрола вектора ОП ОСС-СЕИ 3 11,00-12,00 АИЈЗ
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
30.01.2020. Енглески језик ИП М 1 09,00-10,30 ВС
30.01.2020. Енглески језик у медицини ОП М 2 09,00-10,30 ВС
30.01.2020. Морфологија зуба ОП С 1 09,00-10,00 АМС
30.01.2020. Енглески језик ИП С 1 09,00-10,30 ВС
30.01.2020. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 11,00-14,00 ВС,А0
30.01.2020. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 11,00-14,00 ВС,А0
30.01.2020. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 09,00-12,00 С2
30.01.2020. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 09,00-12,00 С2
30.01.2020. Биофармација ОП Ф 5 09,00-12,00 АМФ
30.01.2020. Енглески језик ИП ОСС-СМСТ 1 09,00-10,30 ВС
30.01.2020. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 11,00-14,00 ВС,А0
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
31.01.2020. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 09,00-10,30 ВС
31.01.2020. Клиничка фармакологија ОП М 5 14,00-16,00 ВС,АМФ
31.01.2020. Медицинска генетика ИП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
31.01.2020. Физичке методе у стоматологији ИП С 2 10,30-12,00 ВС
31.01.2020. Менаџмент у здравству ИП С 4 12,00-13,30 АИЈЗ
31.01.2020. Ургентна стоматологија ИП С 4 09,00-11,00 А1,А2
31.01.2020. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 09,00-12,00 ССМ
31.01.2020. Радиофармација ИП Ф 3 10,30-12,00 ВС
31.01.2020. Фармакокинетика ОП Ф 4 09,00-10,30 А0
31.01.2020. Клиничка фармација ОП Ф 5 09,00-10,30 А0
31.01.2020. Епидемиологија ОП ОСС-СМСТ 1 10,30-11,30 АМФ,А0
31.01.2020. Дијететика и орално здравље ИП ОСС-ЗП 1 09,00-10,00 АИЈЗ
31.01.2020. Физика ОП ОСС-СЕИ 1 10,30-13,30 ВС
31.01.2020. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 09,00-12,00 ССМ
31.01.2020. Еколошка биотехнологија ИП ОСС-СЕИ 2 10,00-12,00 АИЈЗ

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42