combine_images_980.jpg

Испитни рок

Штампа

 

ОКТОБАР 2 :  9-13.10.2023.

Распоред тестова и писмених делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак израде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.

    А0 Свечани амфитеатар у анексу

ВС

Велика сала

А1

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМФ

Амфитеатар факултета

А2

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМП

Амфитеатар Института за патологију

С1

Слушаоница у анексу на 1. спрату

АМС

Амфитеатар Стоматолошке клинике

С2

Слушаоница у анексу на 2. спрату

АИЈЗ

Амфитеатар Института за јавно здравље

С3

Слушаоница у анексу на 2. спрату

Сала 58

Сала на 1. спрату код фармакологије

ПОТ. СУД.

Сала у поткровљу судске медицине

Сала 68

Сала на 1. спрату код патофизиологије

ССМ

Сала судске медицине

ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ.СУД.МУ. Мала учионица на судској медицини

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
09.10.2023. Болести зуба претклиника ОП С 3 15,00-16,00 АМС
09.10.2023. Клиничка ендодонција ОП С 5 16,00-17,00 АМС
09.10.2023. Математика ОП Ф 1 13,00-16,00 ПОТ. СУД.
09.10.2023. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 18,00-21,00 A2
09.10.2023. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 18,00-21,00 A2
09.10.2023. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 18,00-21,00 A2
09.10.2023. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 18,00-21,00 A2
09.10.2023. Козметологија ОП Ф 4 12,00-14,00 С3
09.10.2023. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 15,00-17,00 ПОТ. СУД.
09.10.2023. Анатомија и хистологија ОП ОСС-СМСТ 1 09,00-11,00 САЛА 18
09.10.2023. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 09,00-11,00 САЛА 18
09.10.2023. Организација стоматолошке службе ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.10.2023. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 09,00-11,00 САЛА 18
09.10.2023. Општа епидемиологија ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.10.2023. Специјална епидемиологија ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.10.2023. Санитарна техника ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
09.10.2023. Молекуларна и хумана генетика ОП М 1 13,00-15,00 ВС
09.10.2023. Социјална медицина ОП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.10.2023. Молекуларна и хумана генетика ОП С 1 13,00-15,00 ВС
09.10.2023. Микробиологија и имунологија ОП С 2 10.00-11.00 ВС
09.10.2023. Анестезија у стоматологији ОП С 3 08,00-09,00 АМС
09.10.2023. Орална хирургија ОП С 4 08,00-09,00 АМС
09.10.2023. Болести ризика у стоматолошкој пракси ОП С 5 08,00-09,00 АМС
09.10.2023. Биологија са хуманом генетиком ОП Ф 1 13,00-15,00 ВС
09.10.2023. Општа и неорганска хемија ОП Ф 1 17,00-21,00 ВС
09.10.2023. Општа хемија-стари програм ОП Ф 1 17,00-21,00 ВС
09.10.2023. Фармацеутска хемија 3 ОП Ф 3 18,00-21,00 A2
09.10.2023. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 18,00-21,00 A2
09.10.2023. Анализа фен. једињења у прир. производима ИП Ф 4 18,00-21,00 A2
09.10.2023. Фармакокинетика ОП Ф 4 13,00-14,30 С2
09.10.2023. Клиничка фармација ОП Ф 5 13,00-14,30 С2
09.10.2023. Микробиологија и имунологија ОП ОСС-СМСТ 1 10.00-11.00 ВС
09.10.2023. Медицина рада ИП ОСС-СМСТ 2 15,00-16,30 С2
09.10.2023. Медицина рада ОП ОСС-СЕИ 2 15,00-16,30 С2
09.10.2023. Микробиологија са паразитологијом ОП ОСС-СЕИ 2 10.00-11.00 ВС
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
10.10.2023. Увод у клиничку праксу ОП М 1 11,00-12,00 С1
10.10.2023. Хемија у медицини 1 ИП М 1 08,00-10,00 С2
10.10.2023. Основи хистолошких техника у биомедицини ИП М 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.10.2023. Социјална медицина са епид. и хигијеном ОП С 1 12.00-13,30 С2
10.10.2023. Рестауративна одонтологија ОП С 4 17,00-18,00 АМС
10.10.2023. Пародонтологија ОП С 5 18.00-19.00 АМС
10.10.2023. Хистологија и ембриологија ОП Ф 1 08,00-10,00 С3
10.10.2023. Физика ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.10.2023. Фармакогнозија 1 ОП Ф 2 18,00-22,00 ВС
10.10.2023. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 18,00-22,00 ВС
10.10.2023. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 18,00-20,30 АМФ
10.10.2023. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 17,00-21,00 С1, А2, САЛА 58
10.10.2023. Дијететика ОП ОСС-СМСТ 2 12,00-14,00 А2
10.10.2023. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 17,00-21,00 С1, А2, САЛА 58
10.10.2023. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 17,00-21,00 С1, А2, САЛА 58
10.10.2023. Епидемиологија полно преносивих болести ИП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
10.10.2023. Медицина и друштво ОП М 1 13,00-15,00 А1
10.10.2023. Хемија у медицини 2 ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.10.2023. Патофиз. исхране и психоф. спрем. спортиста ИП М 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.10.2023. Штетни ефекти лекова ИП М 09,00-10,30 САЛА 46
10.10.2023. Медицина и друштво ОП С 1 13,00-15,00 А1
10.10.2023. Штетни ефекти лекова ИП С 3 09,00-10,30 САЛА 46
10.10.2023. Гнатологија ОП С 4 19,00-20,00 АМС
10.10.2023. Ласеротерапија у стоматологији ИП С 5 18.00-19.00 АМС
10.10.2023. Органска хемија 1 ОП Ф 1 11,00-14,00 А0
10.10.2023. Органска хемија 2 ОП Ф 2 11,00-14,00 А0
10.10.2023. Информатика ИП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.10.2023. Штетни ефекти лекова ИП Ф 5 09,00-10,30 САЛА 46
10.10.2023. Лекови и трудноћа ИП Ф 5 09,00-10,30 САЛА 46
10.10.2023. Увод у клиничку медицину ИП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.10.2023. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СМСТ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.10.2023. Гнатологија ОП ОСС-ЗП 1 19,00-20,00 АМС
10.10.2023. Социјална медицина и хигијена ИП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.10.2023. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 11,00-14,00 А0
10.10.2023. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 11,00-14,00 А0
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
11.10.2023. Енглески језик ИП М 1 18,00-19.30 ВС
11.10.2023. Енглески језик у медицини ОП М 2 18,00-19.30 ВС
11.10.2023. Клиничка микробиологија ОП М 4 10,00 - 11,00 А1
11.10.2023. Енглески језик у стоматологији ОП С 2 18,00-19.30 ВС
11.10.2023. Орална медицина ОП С 4 15.00-16.00 АМС
11.10.2023. Орална хигијена ОП С 5 15.00-16.00 АМС
11.10.2023. Енглески језик ОП Ф 1 18,00-19.30 ВС
11.10.2023. Анатомија ОП Ф 1 10,00-11,30 С2
11.10.2023. Фармакотерапија ОП Ф 4 13,00-14,30 А2
11.10.2023. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 13,00-14,30 А2
11.10.2023. Медицина и друштво ОП ОСС-СМСТ 1 11,00-12,00 С3
11.10.2023. Медицина и друштво ОП ОСС-ЗП 1 11,00-12,00 С3
11.10.2023. Ургентна стоматологија ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.10.2023. Медицина и друштво ОП ОСС-СЕИ 1 11,00-12,00 С3
11.10.2023. Општа токсикологија ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
11.10.2023. Биологија ћелије ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.10.2023. Физиологија напора ИП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.10.2023. Клиничка фармакологија ОП М 5 11,00-13,00 А0
11.10.2023. Стоматолошки материјали ИП С 3 16,00-17,00 АМС
11.10.2023. Претклиничка ендодонција ОП С 4 17,00-18,00 АМС
11.10.2023. Неорганска хемија ОП Ф 1 13,00-15,30 А0
11.10.2023. Микробиологија и основи имунологије ОП Ф 2 10,00-11,00 АИЈЗ
11.10.2023. Аналитика лекова ОП Ф 4 15,00-18,00 А2
11.10.2023. Фармацеутска пракса ОП Ф 5 13,00-14,30 А2
11.10.2023. Фармакологија са токсикологијом ОП ОСС-СМСТ 1 11,00-13,00 А0
11.10.2023. Геријатрија са негом ОП ОСС-СМСТ 2 10,00-13,00 ПОТ. СУД.
11.10.2023. Здравствено васпитање ОП ОСС-ЗП 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.10.2023. Пародонтологија ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.10.2023. Биологија ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.10.2023. Микробиологија воде и намирница ОП ОСС-СЕИ 2 10,00-11,00 АИЈЗ
11.10.2023. Заштита на раду ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.10.2023. Здравствено васпитање и промоција здравља ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
12.10.2023. Хомеостаза воде и електролита ИП М 3 11,00-13,00 С3
12.10.2023. Неуронауке ИП М 3 11,00-13,00 С3
12.10.2023. Интерна медицина ОП М 4 08,00-09,00 С1
12.10.2023. Страх од стоматолога ИП С 4 14,00-15,00 АМС
12.10.2023. Физичка хемија ОП Ф 1 18,00-21,00 АМФ
12.10.2023. Увод у фармацију ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.10.2023. Токсикологија ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.10.2023. Патофизиологија и патологија ОП ОСС-СМСТ 1 17,00-21,00 А1
12.10.2023. Медицинско законодавство ИП ОСС-СМСТ 1 13,00-14,00 А1
12.10.2023. Стоматолошки материјали ОП ОСС-ЗП 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.10.2023. Болести зуба ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.10.2023. Орална медицина ОП ОСС-ЗП 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.10.2023. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 17,00-21,00 А1
12.10.2023. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.10.2023. Медицинско законодавство ОП ОСС-СЕИ 3 13,00-14,00 А1
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
12.10.2023. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 18,00-20,00 ВС, С1, С3
12.10.2023. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 13,00-15,00 ВС, АМФ
12.10.2023. Клиничка биохемија ОП М 4 13,00-15,00 ВС, АМФ
12.10.2023. Породична медицина ОП М 6 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.10.2023. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 18,00-20,00 ВС, С1, С3
12.10.2023. Принципи и етика НИР-а ИП С 2 13,00-15,00 ВС, АМФ
12.10.2023. Геростоматологија ИП С 4 18,00-19,00 АМС
12.10.2023. Епидемиологија обољења парадонцијума ИП С 5 19,00-20,00 АМС
12.10.2023. Статистика у фармацији ОП Ф 3 18,00-20,00 ВС, С1, С3
12.10.2023. Фитотерапија ОП Ф 4 10,00-13,00 ПОТ. СУД.
12.10.2023. Фармацеутско законодавство и етика ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.10.2023. Основи фармацеутског менаџмента ИП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.10.2023. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СМСТ 1 13,00-15,00 С3
12.10.2023. Здравствена статистика ИП ОСС-СМСТ 3 18,00-20,00 ВС, С1, С3
12.10.2023. Медицинска статистика ОП ОСС-СЕИ 1 18,00-20,00 ВС, С1, С3
12.10.2023. ДДД и контрола вектора ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
13.10.2023. Анесатезиологија са реаниматологијом ИП М 5 10,00-11,00 А1
13.10.2023. Дијететика ИП С 3 11,00-13,00 С2
13.10.2023. Болести ризика у стоматолошкој пракси ИП С 4 09,00-10,00 АМС
13.10.2023. Имплантологија ИП С 4 14,00-15,00 АМС
13.10.2023. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 17,00-20,00 ВС
13.10.2023. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 17,00-20,00 ВС
13.10.2023. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 18,00-21,00 АМФ
13.10.2023. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 18,00-21,00 АМФ
13.10.2023. Биофармација ОП Ф 5 10,00-13,00 A2
13.10.2023. Енглески језик ИП ОСС-СМСТ 1 13,00-14,30 A2
13.10.2023. Организација здравствене заштите ОП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.10.2023. Енглески језик ИП ОСС-ЗП 1 13,00-14,30 A2
13.10.2023. Орална хигијена ИП ОСС-ЗП 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.10.2023. Болести ризика у стоматолошкој пракси ИП ОСС-ЗП 2 09,00-10,00 АМС
13.10.2023. Имплантологија ИП ОСС-ЗП 3 14,00-15,00 АМС
13.10.2023. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 17,00-20,00 ВС
13.10.2023. Енглески језик ИП ОСС-СЕИ 1 13,00-14,30 A2
13.10.2023. Ментална хигијена ИП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
13.10.2023. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.10.2023. Медицинска генетика ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.10.2023. Вештина комуникација ИП М 3 14,00-15,00 ВС
13.10.2023. Физичке методе у стоматологији ИП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.10.2023. Ургентна стоматологија ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.10.2023. Претклиничка ендодонција ОП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.10.2023. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 08,00-11,00 С2
13.10.2023. Радиофармација ИП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.10.2023. Савремене инструменталне методе у фармацији ИП Ф 4 08,00-11,00 С2
13.10.2023. Здравствена нега ОП ОСС-СМСТ 1 11,00-13,00 ПОТ. СУД.
13.10.2023. Епидемиологија ОП ОСС-СМСТ 1 09,00-10,00 С3
13.10.2023. Вештина комуникација ИП ОСС-СМСТ 2 14,00-15,00 ВС
13.10.2023. Дијететика и орално здравље ИП ОСС-ЗП 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.10.2023. Вештина комуникација ИП ОСС-ЗП 2 14,00-15,00 ВС
13.10.2023. Физика ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.10.2023. Вештина комуникација ОП ОСС-СЕИ 1 14,00-15,00 ВС
13.10.2023. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 08,00-11,00 С2

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42