combine_images_980.jpg

Испитни рок

Штампа

СЕПТЕМБАР:   07.09.2020-18.09.2020.

Распоред тестова и писмених делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак израде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.

    А0 Свечани амфитеатар у анексу

ВС

Велика сала

А1

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМФ

Амфитеатар факултета

А2

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМП

Амфитеатар Института за патологију

С1

Слушаоница у анексу на 1. спрату

АМС

Амфитеатар Стоматолошке клинике

С2

Слушаоница у анексу на 2. спрату

АИЈЗ

Амфитеатар Института за јавно здравље

С3

Слушаоница у анексу на 2. спрату

Сала 58

Сала на 1. спрату код фармакологије

ПОТ. СУД.

Сала у поткровљу судске медицине

Сала 68

Сала на 1. спрату код патофизиологије

ССМ

Сала судске медицине

ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ.СУД.МУ. Мала учионица на судској медицини

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
07.09.2020. Математика ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
07.09.2020. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 08.00-11.00 А0
07.09.2020. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 08.00-11.00 А0
07.09.2020. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 08.00-11.00 А0
07.09.2020. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 08.00-11.00 А0
07.09.2020. Козметологија ОП Ф 4 15.00-17.00 С1
07.09.2020. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 15.00-17.00 С2
07.09.2020. Анатомија и хистологија ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-11.00 ВС
07.09.2020. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 09.00-11.00 ВС
07.09.2020. Мобилна тотална протеза 2 ОП ОСС-ЗП 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
07.09.2020. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-11.00 АМФ
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
08.09.2020. Социјална медицина ОП М 5 08.30-10.00 С2
08.09.2020. Општа и неорганска хемија ОП Ф 1 16.30-20.30 ВС
08.09.2020. Општа хемија-стари програм ОП Ф 1 16.30-20.30 АМФ
08.09.2020. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
08.09.2020. Анализа фен. једињења у прир. производима ИП Ф 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
08.09.2020. Микробиологија и имунологија ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-10.00 АМФ
08.09.2020. Медицина рада ИП ОСС-СМСТ 2 08.00-10.00 С3
08.09.2020. Медицина рада ОП ОСС-СЕИ 2 08.00-10.00 С3
08.09.2020. Микробиологија са паразитологијом ОП ОСС-СЕИ 2 09.00-10.00 АМФ
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
09.09.2020. Хемија у медицини 1 ИП М 1 08.00-10.00 АМФ
09.09.2020. Социјална медицина са епид. и хигијеном ОП С 1 08.30-10.00 С2
09.09.2020. Стоматолошки материјали ИП С 3 09.00-10.00 АМС
09.09.2020. Хистологија и ембриологија ОП Ф 1 08.00-10.00 А1
09.09.2020. Физика ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.09.2020. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 08.00-12.00 ВС
09.09.2020. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 08.00-10.30 С3
09.09.2020. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 15.00-19.00 ВС, АМФ
09.09.2020. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 15.00-19.00 А1
09.09.2020. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 15.00-19.00 А0
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
10.09.2020. Медицина и друштво ОП М 1 08.00-10.00 ВС, АМФ
10.09.2020. Медицина и друштво ОП С 1 08.00-10.00 ВС, АМФ
10.09.2020. Гнатологија ОП С 4 09.00-10.00 АМС
10.09.2020. Ласеротерапија у стоматологији ИП С 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.09.2020. Органска хемија 1 ОП Ф 1 15.00-18.00 А0
10.09.2020. Органска хемија 2 ОП Ф 2 15.00-18.00 ВС, АМФ
10.09.2020. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 15.00-18.00 С1
10.09.2020. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 15.00-18.00 С1
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
11.09.2020. Увод у клиничку праксу ОП М 1 09.00-10.00 ВС, АМФ
11.09.2020. Анатомија ОП Ф 1 08.30-10.00 С2
11.09.2020. Фармакотерапија ОП Ф 4 08.30-10.00 А0
11.09.2020. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 08.30-10.00 А0
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
14.09.2020. Физиологија напора ИП М 2 09.00-10.00 С2
14.09.2020. Клиничка фармакологија ОП М 5 13.30-15.30 ВС, АМФ
14.09.2020. Неорганска хемија ОП Ф 1 11.30-14.00 Сала 106
14.09.2020. Аналитика лекова ОП Ф 4 15.00-18.00 С1
14.09.2020. Фармакологија са токсикологијом ОП ОСС-СМСТ 1 13.30-15.30 А0
14.09.2020. Биологија ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.09.2020. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
15.09.2020. Хомеостаза воде и електролита ИП М 3 08.00-10.00 ВС, АМФ
15.09.2020. Неуронауке ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
15.09.2020. Физичка хемија ОП Ф 1 08.00-11.00 С1
15.09.2020. Лековити природни производи ИП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
15.09.2020. Патофизиологија и патологија ОП ОСС-СМСТ 1 13.00-17.00 ВС, АМФ
15.09.2020. Стоматолошки материјали ОП ОСС-ЗП 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
15.09.2020. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
15.09.2020. Микробиологија воде и намирница ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
15.09.2020 Токсикологија ОП Ф 5 08.00-11.00 А0
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
16.09.2020. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 09.00-11.00 ВС, АМФ, А0, С1
16.09.2020. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 11.00-13.00 ВС, АМФ
16.09.2020. Клиничка микробиологија ИП М 3 09.00-10.00 С3
16.09.2020. Клиничка биохемија ОП М 4 11.00-13.00 ВС, АМФ
16.09.2020. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 09.00-11.00 ВС, АМФ, А0, С1
16.09.2020. Принципи и етика НИР-а ИП С 2 11.00-13.00 ВС, АМФ
16.09.2020. Статистика у фармацији ОП Ф 3 09.00-11.00 ВС, АМФ, А0, С1
16.09.2020. Фармацеутско законодавство и етика ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
16.09.2020. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-11.00 С2
16.09.2020. Зуботехнички апарати и инструменти ОП ОСС-ЗП 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
16.09.2020 Дијететика ОП ОСС-СМСТ ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
17.09.2020. Енглески језик ИП М 1 08.30-10.00 ВС, АМФ
17.09.2020. Анесатезиологија са реаниматологијом ИП М 5 09.00-10.00 С2
17.09.2020. Морфологија зуба ОП С 1 09.00-10.00 А0
17.09.2020. Болести ризика у стоматолошкој пракси ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
17.09.2020. Енглески језик ОП Ф 1 08.30-10.00 ВС, АМФ
17.09.2020. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 15.00-18.00 ВС, АМФ, А1
17.09.2020. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 15.00-18.00 ВС, АМФ, А2
17.09.2020. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 10.00-13.00 ВС, АМФ
17.09.2020. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 10.00-13.00 ВС, АМФ
17.09.2020. Биофармација ОП Ф 5 10.00-13.00 ВС, АМФ
17.09.2020. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 15.00-18.00 А1, А2
17.09.2020. Имунопрофилакса ИП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
18.09.2020. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.09.2020. Медицинска генетика ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.09.2020. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 08.00-11.00 ВС
18.09.2020. Фармакокинетика ОП Ф 4 11.00-12.30 ВС
18.09.2020. Клиничка фармација ОП Ф 5 11.00-12.30 АМФ
18.09.2020. Здравствена нега ОП ОСС-СМСТ 1 08.00-10.00 А0
18.09.2020. Вештина комуникација ИП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.09.2020. Физика ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.09.2020. Вештина комуникација ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.09.2020. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 08.00-11.00 ВС

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42