combine_images_980.jpg

Здравствене специјализације

 


У оквиру своје образовне делатности Медицински факултет остварује студијске програме за специјалистичко и уже специјалистичко образовање здравствених радника и здравствених сарадника у складу са Законом о здравственој заштити.

 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

 

На Медицинском факултету се сходно посебном Закону организују специјализације, по програмима којима је утврђен обим, садржај и план спровођења теоријске и практичне наставе и план практичног стручног рада, као и знања и вештина које стичу. Упис на специјализације се обавља по конкурсу.

 

studije2СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ОРГАНИЗУЈУ

на Медицинском факултету у Нишу


 

УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

 

На студије за стицање стручног назива специјалисте уже специјализације може да се упише лице које је завршило Медицински факултет и стекло одговарајућу специјализацију, познаје један светски језик и има решење Министарства здравља.

Организовање и поступак здравствених специјализација и ужих здравствених специјализација регулишу се посебним Правилником који доноси Наставно-научно веће.

 

studije2 УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ОРГАНИЗУЈУ

на Медицинском факултету у Нишу


 
 
 
ПРАВИЛНИЦИ  
   
Правилник о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Нишу, април 2024.
1pdf
Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника („Сл гласник РС бр. 10/13, 91/13)
1pdf 
Правилник о изменама и допунама правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, („Сл гласник РС бр 109/14, од 11.10.2014. године)
1pdf 

Правилник о изменама и допунама правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, („Сл гласник РС бр 53/18, од 11.07.2018. године)


1pdf 

Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 10/2013, 91/2013, 113/2013, 109/2014 и 53/2018

1pdf
   
ШКОЛАРИНА И НАКНАДЕ
 
   
Одлука о висини школарине и накнаде за специјалистичке и уже специјалистичке студије у струци за школску 2023/2024. годину 1pdf
   
УПУТСТВО И ОБРАСЦИ ЗА МЕНТОРСТВО  
   
  • За запослене у Клиничком центру у Нишу, Институту „Нишка бања“ у Нишу, Клиници за стоматологију у Нишу, Институту за јавно здравље у Ниш
1word
  • За запослене у осталим наставним базама Медицинског факултета
1word
   
НОСТРИФИКАЦИЈА ДИПЛОМА
 
   

Информација о процедури поступка нострификације специјалистичких диплома и диплома ужих специјализација стечених у иностранству која се обавља ради запошљавања у Републици Србији са Одлуком Наставно-научног већа од 30.11.2021.године.

1pdf
  • Молба за призавање специјалистичке дипломе стечене у иностранству
1word
  • Молба за призавање дипломе УЖЕ специјализације стечене у иностранству
1word
  • Сагласност за проверу података, односно приложених диплома, ради спровођења поступка признавања дипломе
1word
   

УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

   
 ОДОБРАВАЊЕ УПИСА НА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ  
Подношење захтева за одобравање уписа на уже специјализације, август 2023.  
Пријава за одобравање уписа на уже специјализације, август 2023.  

 
Подношење захтева за одобравање уписа на уже специјализације-страни држављани, август 2023.  
Пријава за одобравање уписа на уже специјализације-страни држављани, август 2023.  

 
Изјава ради одобравања уписа на уже специјализације  

 
ОБАВЕШТЕЊЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике који су је јавили на Оглас за подношење захтева за одобравање уписа на уже специјализације у октобарском уписном року школске 23/24. године.
 
   
КОНКУРС  
 
Конкурс за упис на уже специјализације, октобар 2023.
 
Пријава за упис на уже специјалистичке студије  
Изјава ради конкурисања за упис уже специјализације
 
 
УПИС  
   
Oбавештење о упису на уже специјализације, октобар 2023.  
Списак специјализаната којима је одобрен упис уже специјализације, октобар 2023.  
Упутство за обављање Уже специјалистичког стажа, новембар 2019.  
 
ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ УЖЕ СПЕЦ. РАДА И ОЦЕНУ И ОДБРАНУ  
Пријава за израду уже специјалистичког рада-СУБ1  
Захтев за оцену и одбрану израђеног уже специјалистичког рада-СУБ2  
 
ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ  
Пријава за полагање уже специјалистичког испита  
 
ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА  
Одлука о начину обављања стажа и полагању колоквијума уже специјализације из кардиологије, април 2013.  
 
Обавештења о ЈАВНОЈ ОДБРАНИ радова уже специјализације
 
   
   

 

 

 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

   
ПРОДЕКАН ЗА КЛИНИЧКО ЗДРАВСТВО, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
 
Проф. др Зоран Перишић  
zoran.perisic@medfak.ni.ac.rs
 
 
СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ  
 
   
ОДОБРАВАЊЕ УПИСА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ  
   
Подношење захтева за одобравање уписа на специјализације, фебруар 2024.  
Пријава за одобравање уписа на специјализације, фебруар 2024.  

 
Подношење захтева за одобравање уписа на специјализације-страни држављанифебруар 2024.  
Пријава за одобравање уписа на специјализације-страни држављанифебруар 2024.  

 
Изјава ради одобравања уписа на специјализације  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике који су се јавили на Оглас за подношење захтева за одобравање уписа на специализације у априлском уписном року школске 23/24 године.

 
 
 
КОНКУРС  
Конкурс за упис на специјализације, април 2024.   
Пријава за упис на специјалистичке студије  
Изјава ради конкурисања за упис специјализације  
Обавештење за упис на специјализације, април 2024.
 
   
УПИС  
Обавештење о упису на специјализације, април 2024.
 
Списак специјализаната  којима је одобрен упис, април 2024.  
Упутство за обављање специјалистичког стажа, април 2023.  
   
НАСТАВА  
Пријава за двосеместралну наставу  
   

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА-двосеместрална настава-школска 2023/24.

 
   
ПОЛАГАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИСПИТА  
Пријава за полагање специјалистичког испита  
Испитна питања за све специјализације  
   
ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА  
  • Колоквијуми-Општа медицина
  • План и програм специјализације из Интерне медицине, новембар 2014.
  • Одлука о именовању чланова комисија за полагање обавезних писаних колоквијума за специјализацију Ургентна медицина
  • Правилник о плану и програму специјализације из Педијатрије, новембар 2015.
  • Нова здравствена специјализација из фармакотерапије-Правилник о плану и програму специјализације из фармакотерапије
 

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42