combine_images_980.jpg

Изборно веће

 

Изборно веће чине наставници који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету.

Изборно веће утврђује предлог за избор у звање наставника, врши избор у звање сарадника, утврђује предлог састава комисије за писање извештаја о кандидатима за избор у звање наставника, именује чланове комисије за писање извештаја за избор у звање сарадника и друге послове у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

 


1pdf

ПОСЛОВНИК О РАДУ ИЗБОРНОГ ВЕЋА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ, новембар 2018.

paznja

ПРOМEНE ПOСТУПКA  ПРИJAВE КAНДИДAТA ЗA ИЗБOР У ЗВAЊE, март 2015.

 1pdf  НПАО - Наставнички портал академског особља Универзитета у Нишу - УПУТСТВО за коришћење алата , март 2015.

6. Седница Изборног већа у 2021. години

Штампа

 

Датум објаве: 19.11.2021.

6. Седница Изборног већа u 2021. години, заказана је за УТОРАК 23.11.2021. године у 13,00 часова у Свечаном амфитеатру А0 у приземљу зграде Анекса Факултета.

Опширније...

5. Седница Изборног већа у 2021. години

Штампа

 

Датум објаве: 30.09.2021.

5. Седница Изборног већа u 2021. години, заказана је за ПОНЕДЕЉАК  04.10.2021. године у 12,00 часова у Свечаном амфитеатру А0 у приземљу зграде Анекса Факултета.

Опширније...

4. Седница Изборног већа у 2021. години

Штампа

 

Датум објаве: 21.06.2021.

4. Седница Изборног већа u 2021. години, заказана је за ЧЕТВРТАК 24.06.2021. године у 13,00 часова у Свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета.

Опширније...

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42