combine_images_980.jpg

Изборно веће

 

Изборно веће чине наставници који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету.

Изборно веће утврђује предлог за избор у звање наставника, врши избор у звање сарадника, утврђује предлог састава комисије за писање извештаја о кандидатима за избор у звање наставника, именује чланове комисије за писање извештаја за избор у звање сарадника и друге послове у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

 


1pdf

ПОСЛОВНИК О РАДУ ИЗБОРНОГ ВЕЋА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ, новембар 2018.

paznja

ПРOМEНE ПOСТУПКA  ПРИJAВE КAНДИДAТA ЗA ИЗБOР У ЗВAЊE, март 2015.


5. Седница Изборног већа у 2018. години

Штампа

 

Датум објаве: 23.11.2018.

5. Седница Изборног већа заказана је за понедељак 26.11.2018. године у 12.00 часова у Свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 5. Седницу и записник са 4. Седнице Изборног већа у 2018. години члановима Већа послат је електронском поштом (факултетске адресе).

Опширније...

4. Седница Изборног већа у 2018. години

Штампа

 

Датум објаве: 17.11.2018.

4. Седница Изборног већа заказана је за уторак 20.11.2018. године у 12.00 часова у Свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 4. Седницу и записник са 3. Седнице Изборног већа у 2018. години члановима Већа послат је електронском поштом (факултетске адресе). Предлог Пословника о раду Изборног већа Медицинског факултета Универзитета у Нишу, члановима већа биће послат накнадно.

Опширније...

3. Седница Изборног већа у 2018. години

Штампа

 

Датум објаве: 02.07.2018.

3. Седница Изборног већа заказана је за среду 04.07.2018. године у 13.00 часова у Свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 3. Седницу у 2018. години и записник са 2.Седнице Изборног већа у 2018. години члановима Већа послат је електронском поштом (факултетске адресе).

Опширније...

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42