combine_images_980.jpg

Изборно веће

 

Изборно веће чине наставници који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету.

Изборно веће утврђује предлог за избор у звање наставника, врши избор у звање сарадника, утврђује предлог састава комисије за писање извештаја о кандидатима за избор у звање наставника, именује чланове комисије за писање извештаја за избор у звање сарадника и друге послове у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

 


1pdf

ПОСЛОВНИК О РАДУ ИЗБОРНОГ ВЕЋА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ, новембар 2018.

paznja

ПРOМEНE ПOСТУПКA  ПРИJAВE КAНДИДAТA ЗA ИЗБOР У ЗВAЊE, март 2015.


2. Седница Изборног већа у 2019. години

Штампа

 

Датум објаве: 14.03.2019.

2. Седница Изборног већа заказана је за понедељак 18.03.2019. године у 13.00 часова у Свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 2. Седницу у 2019. години и записник са 1. Седнице Изборног већа у 2019. години члановима Већа биће послат је електронском поштом (факултетске адресе).

Опширније...

1. Седница Изборног већа у 2019. години

Штампа

 

Датум објаве: 07.03.2019.

1. Седница Изборног већа заказана је за понедељак 11.03.2019. године у 12.00 часова у Свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 1. Седницу у 2019. години и записник са 5. Седнице Изборног већа у 2018. години члановима Већа биће послат електронском поштом (факултетске адресе).

Опширније...

5. Седница Изборног већа у 2018. години

Штампа

 

Датум објаве: 23.11.2018.

5. Седница Изборног већа заказана је за понедељак 26.11.2018. године у 12.00 часова у Свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 5. Седницу и записник са 4. Седнице Изборног већа у 2018. години члановима Већа послат је електронском поштом (факултетске адресе).

Опширније...

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42