combine_images_980.jpg

Изборно веће

 

Изборно веће чине наставници који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету.

Изборно веће утврђује предлог за избор у звање наставника, врши избор у звање сарадника, утврђује предлог састава комисије за писање извештаја о кандидатима за избор у звање наставника, именује чланове комисије за писање извештаја за избор у звање сарадника и друге послове у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

 


1pdf

ПОСЛОВНИК О РАДУ ИЗБОРНОГ ВЕЋА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ, новембар 2018.

paznja

ПРOМEНE ПOСТУПКA  ПРИJAВE КAНДИДAТA ЗA ИЗБOР У ЗВAЊE, март 2015.


4. Седница Изборног већа у 2019. години

Штампа

 

Датум објаве: 14.06.2019.

4. Седница Изборног већа заказана је за среду 19.06.2019. године у 12.00 часова у Свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 4. Седницу у 2019. години и записник са 3. Седнице Изборног већа у 2019. години члановима Већа биће послат је електронском поштом (факултетске адресе).

Опширније...

3. Седница Изборног већа у 2019. години

Штампа
 
 

3. Седница Изборног већа заказана је за четвртак 30.05.2019. године у 12.00 часова у Свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 3. Седницу у 2019. години и записник са 2.Седнице Изборног већа у 2019. години члановима Већа биће послат електронском поштом (факултетске адресе).

 

Опширније...

2. Седница Изборног већа у 2019. години

Штампа

 

Датум објаве: 14.03.2019.

2. Седница Изборног већа заказана је за понедељак 18.03.2019. године у 13.00 часова у Свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 2. Седницу у 2019. години и записник са 1. Седнице Изборног већа у 2019. години члановима Већа биће послат је електронском поштом (факултетске адресе).

Опширније...

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42