combine_images_980.jpg

Савет факултета

Штампа

Сaвeт Meдицинскoг фaкултeтa je oргaн управљања и чини га 21 члан и то:

  • 12 чланова представника Факултета, од којих
    • 10 из реда наставника и
    • 2 из реда запослених у Организационој јединици стручних служби;
  • 3 члана представника студената које бира Студентски парламент;
  • 6 чланова представника оснивача.

 

Чланови Савета из реда наставника бирају се по студијским програмима и то:

  • 7 са студијског програма медицина, од којих 3 из претклиничких и 4 из клиничких ужих научних области,
  • 2 са студијског програма стоматологија и
  • 1 са студијског програма фармација.

Мандат чланова Савета траје 4 године. Мандат чланова Савета који су представници студената траје једну годину.

 

Наставно-научно веће Медицинског факултета Универзитета у Нишу на седници одржаној 21.02.2023. године, донело је Одлуку о избору ЧЛАНОВА САВЕТА Медицинског факултета у Нишу.

 

Статутом Медицинског факултета у Нишу утврђене су надлежности Савета.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42