combine_images_980.jpg

Специјалистичке академске студије

Штампа

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу уписује студенте у прву годину студија
по АКРЕДИТАЦИЈИ добијеној
9.03.2022. године.

 

Специјалистичке академске студије су студије другог степена по Закону о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони). Студијски програм специјалистичких академских студија темељи се на потребама друштва за високообразованим кадровима који могу да прате прогресивни развој медицинских наука. На специјалистичким академским студијама остварени обим студија износи 60 ЕСПБ (Европски Систем Преноса Бодова) Бодова.

Специјалистичке академске студије трају једну наставну годину, односно два семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова када су претходно завршене мастер академске студије/интегрисане академске студије.

Лице које заврши специјалистичке академске студије стиче стручни назив специјалиста са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области.

 
КОЗМЕТОЛОГИЈА
 
 
Стручни нaзив:

СПЕЦИЈАЛИСТА ФАРМАЦИЈЕ

 
Трajaњe студиja: једна гoдина (2 сем.)

Укупан остварени број ЕСП: 60 бодова

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42