combine_images_980.jpg

О студијском програму

Штампа

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу у школској 2018/19. уписује студенте у прву годину студија
по акредитацији добијеној 29.12.2017. године.

 

Студијски програм основних струковних студија за стицање звања СТРУКОВНИ ЗУБНИ ПРОТЕТИЧАР је програм првог степена образовања, траје 3 године (6 семестара) и подразумева укупно 3165 часова наставе и 180 ЕСП бодова.

Струковно образовање се остварује у оквиру шест (6) семестара теоријске и практичне наставе, самосталног рада студената, праксе у здравственим установама и израде завршног стручног рада.

Курикулум студијског програма је конципиран у складу са свим савременим захтевима стоматолошке струке и науке са циљем да образује кадар који ће високо професионално да примени практичне вештине у процесу израде стоматопротетских радова.

Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и њихов опис. Опис предмета садржи: назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, предуслове за упис предмета, циљ и садржај предмета, исход процеса учења, литература за припрему испита, начин провере знања и начин полагања испита. Студијски програм садржи предмете који су распоређени у три наставне године. Студент је у обавези да положи 28 предмета и уради завршни стручни рад, како би остварио 180 ЕСПБ. Aкадемско-општеобразовних предмета je 6 са 22 ЕСПБ. У току студија студентима се пружа могућност избора 5 од 10 изборних предмета, који заједно са завршним стручним радом дају 36 ЕСПБ. Стручних предмета је 14, са 62 ЕСПБ, а стручно-апликативних 16 са 96 ЕСПБ. Стручно-апликативни предмети обухватају оне области које су неопходне за професионални рад: фиксна протетика , мобилна парцијална протеза, ортопедија вилица 1 и 2, мобилна тотална протеза, естетска протетика, скелетирана парцијална протеза.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42