combine_images_980.jpg

План наставе 2018.

Штампа

 

1. година

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
1. ЗП-I-1 Гнатологија I С О 15 15 0 5
2. ЗП-I-2 Фиксна протетика I,II СА О 15 120 60 14
3. ЗП-I-3 Морфологија зуба I С О 15 75 0 5
4. ЗП-I-4 Анатомија главе и врата I АО О 30 30 0 5
5. ЗП-I-5 Физичко васпитање* I, II АО Ф 0 0 60 0
6. ЗП-I-6 Медицина и друштво I АО О 30 0 0 2
7. ЗП-I-7 Изборни предмет 1 I С И 30 30 30 6
8. ЗП-I-8 Стоматолошки материјали II АО О 15 0 45 3
9. ЗП-I-9 Зуботехнички апарати и инструменти II С О 15 0 30 2
10. ЗП-I-10 Медицинска физиологија и биохемија II С О 45 45 0 7
11. ЗП-I-11 Социјална медицина и хигијена II АО О 30 30 0 2
12. ЗП-I-12 Изборни предмет 2 II АО И 30 0 0 3
13. ЗП-I-13 Стручна пракса 1 II СA О 0 0 200 6
Укупно часова активне наставе на години 270 345    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 980 60

* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава, број часова није приказан у укупном збиру

 

2. година

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
14. ЗП-II-14 Ортопедија вилица 1 III СА О 30 30 60 4
15. ЗП-II-15 Болести зуба III С О 30 30 30 5
16. ЗП-II-16 Организација стоматолошке службе III С О 30 15 0 3
17. ЗП-II-17 Ургентна стоматологија III С О 15 15 30 4
18. ЗП-II-18 Изборни предмет 3 III АО И 30 30 0 6
19. ЗП-II-19 Мобилна парцијална протеза IV СА О 15 90 60 7
20. ЗП-II-20 Пародонтологија IV С О 15 30 30 4
21. ЗП-II-21 Антисепса и асепса у оралној медицини IV С О 15 30 30 5
22. ЗП-II-22 Ортопедија вилица 2 IV СА О 15 45 60 4
23. ЗП-II-23 Медицинска информатика и менаџмент IV АО О 30 45 15 6
24. ЗП-II-24 Изборни предмет 4 IV С И 15 30 0 6
25. ЗП-II-25 Стручна пракса 2 IV СА О 0 0 200 6
Укупно часова активне наставе на години 240 390    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 1145 60

 

3. година

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
26. ЗП-III-26 Мобилна тотална протеза V,VI СА О 15 210 60 14
27. ЗП-III-27 Скелетирана парцијална протеза V,VI СА О 15 210 60 14
28. ЗП-III-28 Орална медицина V С О 15 15 30 5
29. ЗП-III-29 Изборни предмет 5 V С И 30 30 0 5
30. ЗП-III-30 Имлантологија VI С О 30 30 30 6
31. ЗП-III-31 Стручна пракса 3 VI СА О 0 0 200 6
32. ЗП-III-32 Завршни стручни рад VI СА И 0 0 60 10
Укупно часова активне наставе на години 105 495    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 1040 60

 

УКУПНО

УКУПНО Часова ЕСПБ
Укупно часова активне наставе на студијском програму 1845 180
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на студијском програму 3165

 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

Ред.бр. Шифра Предмет Семестар ЕСПБ
1. ЗП-I-7.а Превентивна и дечја стоматологија I 6
2. ЗП-I-7.б Дијететика I
3. ЗП-I-12.а Орална хигијена II 3
4. ЗП-I-12.б Енглески језик II
5. ЗП-II-18.а Здравствено васпитање III 6
6. ЗП-II-18.б Породична медицина III
7. ЗП-II-24.а Вештина комуникације IV 6
8. ЗП-II-24.б Болести ризика у стоматолошкој пракси IV
9. ЗП-III-29.а Основи радиологије и онкологије V 5
10. ЗП-III-29.б Оториноларингологија V
11. ЗП-III-32 Завршни стручни рад VI 10
Укупно ЕСПБ бодова свих изборних предмета 36

 

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42