combine_images_980.jpg

Председништво Студентског парламента

Штампа

 

ПРЕДСЕДНИК СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

 Aleksandra Ilic

 

 

 АЛЕКСАНДРА ИЛИЋ

 

СТУДЕНТ VI ГОДИНЕ

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ : МЕДИЦИНА

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa  16.04.1996. године, Ниш
Oбрaзoвaњe 
 • Основна школа „Учитељ Таса“, Ниш
 • Гимназија „Бора Станковић“, Ниш
Прoсeчнa oцeнa   9.16
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету 
 • Члан Студентског парламента Медицинског факултета (2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21)
 • Члан Студентске уније Медицинског факултета (2015-)
 • Потпредседник Студентског парламента Медицинског факултета (2018/19, 2019/20)
 • Представник године на студијском програму Медицина (2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21)
 • Члан Наставно-научног већа Медицинског факултета (2017-)
 • Члан Одбора за основну наставу Медицинског факултета (2018-)
 • Члан комисије за анализу ефикасности студирања Медицинског факултета (2019-)
 • Члан центра за контролу квалитета наставе Медицинског факултета
 • Координатор ресора за хуманитарни рад Медицинског факултета
 • Члан ресора за промоцију јавног здравља Медицинског факултета
 • Члан Организационог одбора 60. Конгреса студената биомедицинских наука Србије са интернационалним учешћем
 • Члан центра за научно-истраживачки рад студената Медицинског факултета (2018-)
 • Члан редакције студентског часописа Medica magazin(2017-)
 • Млади амбасадор спорта (2016/17)
 • Волонтер Националног удружења родитеља деце оболеле од рака „НУРДОР“ (2015-)
Jeзици  енглески, француски
Објављени студентски радови Аутор и коаутор више студентских радова
Награде и признања
 • Стипендија Фондације Конрад Аденауер- КАС (2020/21)
 • Вукова диплома за одличан успех у основној школи
 • Вукова диплома за одличан успех у средњој школи
 • Диплома са такмичења из биологије

 

 


 

ПOТПРEДСEДНИЦИ СТУДEНТСКOГ ПAРЛAМEНТA:

 

СTУДИJСКИ ПРOГРAM: MEДИЦИНA

 

 Aleksa Grujic

 

 

 

АЛЕКСА ГРУЈИЋ

 

СТУДЕНТ VI ГОДИНЕ

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa 28.12.1998.године, Неготин
Oбрaзoвaњe
 • Основнашкола „Вук Караџић“, Неготин
 • Основна музичка школа „Стеван Стојановић Мокрањац“, Неготин
 • Mедицинска школа „Др Миленко Хаџић“, Ниш
Прoсeчнa oцeнa 9.92
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету
 • Члан Студентског парламента Медицинског факултета (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23)
 • Члан Студентске уније Медицинског факултета (2017-)
 • Члан Одбора за специјалистичке студије Медицинског факултета (2020-)
 • Члан Дисциплинске комисије Медицинског факултета (2020-)
 • Члан ресора за хуманитарни рад Медицинског факултета
 • Члан ресора за промоцију јавног здравља Медицинског факултета
 • Волонтер Центра за научно-истраживачки рад студената Медицинског факултета
Jeзици  енглески, немачки
Објављени студентски радови aутор и коаутор више студентских радова
Награде и признања:
 • Добитник стипендије за изузетно надарене студенте Министарства просвете, науке и технолошког развоја
 • Сертификовани едукатор саветовалишта за младе – Дом здравља Ниш
 • Вукова диплома за одличан успех у средњој школи
 • Вукова диплома за одличан успех у основној шлоли
 • Дипломе и похвале са такмичења из хемије, математике и физике

 

СTУДИJСКИ ПРOГРAM: СТОМАТОЛОГИЈА

 

 Miljana Nedeljkovic

 

 

 

МИЉАНА НЕДЕЉКОВИЋ

 

 

СТУДЕНТ V ГОДИНЕ

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa 22.07.1999.године, Врање
Oбрaзoвaњe
 • Основна школа „Светозар Марковић'', Врање
 • Средња школа „Др Изабел Емсли Хатон“, Врање
Прoсeчнa oцeнa 8.20
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету
 • Члан Студентског парламента Медицинског факултета (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22)
 • Члан Студентске уније Медицинског факултета (2018-)
 • Представник године на студијском програму Стоматологија (2020/21)
 • Члан комисије за усклађивање студијских програма и процену оптерећења студената (2021-)
 • Члан ресора за хуманитарни рад Медицинског факултета
 • Члан ресора за промоцију јавног здравља Медицинског факултета
Jeзици енглески, немачки
Објављени студентски радови
Награде и признања:
 • Вукова диплома за одличан успех у основној шлоли
 • Вукова диплома за одличан успех у средњој шлоли
 • Награде са такмичења из биологије, историје, ликовне уметности и морфологије зуба

 

СTУДИJСКИ ПРOГРAM: ФАРМАЦИЈА

 

 Ema Grigorov  

 

 

ЕМА ГРИГОРОВ

 

 

СТУДЕНТ V ГОДИНЕ

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa  11.04.2000. године, Босилеград
Oбрaзoвaњe
 • Основна школа „Георги Димитров“, Босилеград
 • Гимназија, Босилеград
Прoсeчнa oцeнa  7.82
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету
 • Члан Студентског парламента Медицинског факултета (2019/20, 2020/21, 2021/22)
 • Члан Студентске уније Медицинског факултета (2019-)
 • Представник године на студијском програму Фармација (2019/20, 2020/21)
 • Члан Наставно-научног већа Медицинског факултета (2020-)
 • Члан комисије за осигурање квалитета наставе Медицинског факултета (2021-)
 • Члан ресора за хуманитарни рад Медицинског факултета
 • Члан ресора за промоцију јавног здравља Медицинског факултета
 • Волонтер центра за научно-истраживачки рад студената Медицинског факултета (2019-)
 • Члан Асоцијације студената фармације Ниш - позиција координатор за евалуацију фармацеутског курикулума (2019-)
Jeзици енглески, руски, шпански, бугарски
Објављени студентски радови  
Награде и признања
 • Вукова диплома за одличан успех у основној школи
 • Вукова диплома за одличан успех у средњој школи

 

 

 СTУДИJСКИ ПРOГРAM: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 

 Stefan Lazarevic  

 

 

СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ

 

 

СТУДЕНТ III ГОДИНЕ

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa  04.09.2001.године, Крагујевац
Oбрaзoвaњe
 • Основна школа „Бубањски хероји“, Ниш
 • Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“, Ниш
Прoсeчнa oцeнa  7.68
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету
 • Члан Студентског парламента Медицинског факултета (2021/22, 2022/23)
 • Члан Студентске уније Медицинског факултета (2021-)
 • Представник године на студијском програму Основне струковне студије (2021/22, 2022/23)
 • Члан ресора за хуманитарни рад Медицинског факултета
 • Члан ресора за промоцију јавног здравља Медицинског факултета
Jeзици енглески, немачки 
Објављени студентски радови  
Награде и признања
 • Диплома са такмичења из историје

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42