combine_images_980.jpg

Presidency of the parliament

Print

 

PRESIDENT OF THE STUDENT PARLIAMENT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Nemanja Ivankovic

 

 

НЕМАЊА ИВАНКОВИЋ

СТУДЕНТ VI ГОДИНЕ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ : МЕДИЦИНА

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa  09.12.1992, Ниш
Oбрaзoвaњe 
 • Oснoвнa шкoлa ''Коле Рашић''
 • Гимназија ''Светозар Марковић''
Прoсeчнa oцeнa   9.07
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету 
 • Председник Студентског парламента Медицинског факултета (2017/2018, 2018/2019.)
 • Члан Студентског парламента Медицинског факултета (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.)
 • Члан Студентског парламента Универзитета у Нишу (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.)
 • Представник године на студијском програму Медицина (2018/2019.)
 • Члан Савета Медицинског факултета (2017/2018, 2018/2019.)
 • Члан наставно-научног већа Медицинског факултета (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.)
 • Члан комисије Факултета за вредновање ваннаставних активности студената (2017/2018, 2018/2019.)
 • Председник Спортског друштва „Медицинар“ (2016/2017.)
 • Потпредседник Спортског друштва „Медицинар“ (2015/2016.)
 • Секретар Студентског парламента (2015/2016.)
 • Млади амбасадор спорта (2015/2016.)
 • Члан ресора за промоцију јавног здравља Медицинског факултета
 • Члан ресора за хуманитарни рад Медицинског факултета
 • Члан редакције студентског часописа „Medica magazin
 • Голман фудбалске екипе Медицинског факултета
Jeзици  енглески, руски, немачки
Објављени студентски радови Аутор и коаутор више студентских радова
Награде и признања
 • Вукова диплома за одличан успех у основној школи
 • Вукова диплома за одличан успех у средњој школи
 • Дипломе и похвале са такмичења из физике, математике и хемије

 

ПOТПРEДСEДНИЦИ СТУДEНТСКOГ ПAРЛAМEНТA:

 

СTУДИJСКИ ПРOГРAM: MEДИЦИНA

 

 1. Aleksandra Ilic M

 

 

АЛЕКСАНДРА ИЛИЋ

 

СТУДЕНТ IV ГОДИНЕ

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa 16.04.1996, Ниш
Oбрaзoвaњe
 • Oснoвнa шкoлa „Учитељ Таса'' Ниш
 • Гимназија „Бора Станковић'' Ниш
Прoсeчнa oцeнa 8.63
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету
 • Члан Студентског парламента Медицинског факултета (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019)
 • Представник године на студијском програму Медицина (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019)
 • Кординатор ресора за хуманитарни рад Медицинског факултета
 • Члан центра за контролу квалитета наставе Медицинског факултета
 • Члан редакције студентског часописа „Medica magazin
Jeзици енглески
Објављени студентски радови коаутор студентских радова
Награде и признања:
 • Вукова диплома за одличан успех у основној и средњој школи

 

СTУДИJСКИ ПРOГРAM: СТОМАТОЛОГИЈА

 

 

 

СTУДИJСКИ ПРOГРAM: ФАРМАЦИЈА

 

 3. Aleksa Djordjevic F

 

 

АЛЕКСА ЂОРЂЕВИЋ

 

СТУДЕНТ V ГОДИНЕ

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa 19.05.1995, Ниш
Oбрaзoвaњe
 • Основна школа "Цар Константин" Ниш
 • Медицинска школа ''Др Миленко Хаџић'' Ниш
Прoсeчнa oцeнa 9.20
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету
 • Члан студентског парламента Медицинског факултета у Нишу (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.)
 • Представник године на студијском програму Фармација (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.)
 • Члан Наставно-научног већа Медицинског факултета (2017/2018, 2018/2019.)
 • Члан одбора за контролу квалитета наставе Медицинског факултета
Jeзици енглески
Награде и признања
 • Вукова диплома за одличан успех у основној и средњој школи
 • Ученик генерације у средњој школи

 

СTУДИJСКИ ПРOГРAM: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 

 4. Miljana Blagojevic OSS

 

 

МИЉАНА БЛАГОЈЕВИЋ

 

СТУДЕНТ III ГОДИНЕ

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa 13.08.1997, Ниш
Oбрaзoвaњe
 • Основна школа ''Његош'',Ниш
 • Медицинска школа ''Др Миленко Хаџић'',Ниш
Прoсeчнa oцeнa 7.50
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету
 • Члан Студентског парламента (2016/2017, 2017/18, 2018/2019.)
 • Представник године на студијском програму Основне струковне студије (2016/2017, 2017/18, 2018/2019.)
Jeзици енглески

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code