combine_images_980.jpg

PUBLISHING

Print

 

Ради квалитетног обављања образовне, научне и истраживачке делатности, на Факултету се остварује издавачка делатност. Издавачка делатност остварује се преко издавачке јединице. Наставно-научно веће доноси Правилник о издавачкој делатности и усваја годишњи план издавања публикација.

Издавачка јединица Факултета припрема и издаје:

  • уџбенике, монографије, зборнике радова, практикуме, приручнике и информаторе;
  • компакт дискове, аудио и видео публикације;
  • три научна часописа са рецензијом из области медицине и стоматологије и један стручно-научни часопис студената:

Casopisi Sajam 2016

Научни часописи Медицинског факултета у Нишу на Сајму књига у Београду, октобра 2016

Од 2004. године ови часописи се налазе на Indeks Copernicus (IC) мастер листи часописа. IC Journals је индексно абстрактна база која помаже малим уредничким тимовима да прерасту локални ниво обезбеђујући професионалну презентацију њихових часописа на глобалном нивоу уз аутоматско прослеђивање XML фајлова бази MEDLINE.

Уређивачки одбор сваког од три часописа чине стручњаци из базичних наука и различитих грана медицине како из земље тако и из иностранства. Штампање сва три часописа финансијски помаже Министарство за науку Републике Србије.

Према извештају Министарства науке Републике Србије о библиометријској анализи домаћих часописа коју је извршио Центар за евалуацију у образовању и науци, часописи Медицинског факултета су рангирани:

  • Acta Facultatis MedicaeNaissenis M51 (научни часопис);
  • Acta Medica Medianae M52 (часопис националног значаја);
  • Acta Stomatologica Naissi M52 (часопис националног значаја).

Uredjivacki odbor

Наставници и сарадници Факултета су аутори и уредници уџбеника, приручника, стручних монографија и зборника које Факултет издаје за потребе наставно образовног процеса у области медицине, стоматологије, фармације, и природних наука.

Сваке године, Медицински факултет Универзитета у Нишу, у организацији Министарства науке, презентује најзначајнија издања монографских и серијских публикација на Међународном Београдском сајму књига.

 

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code