combine_images_980.jpg

IFMSA-Serbia (en)

Print

 

International Federation of Medical Students' Associations – Serbia  односно Комитет за међународну сарадњу студената медицине - Србија (локални комитет у Нишу) је независна, невладина и неполитичка организацијакоји се бави професионалном и научном разменом студената медицине, промоцијом јавног и репродуктивног здравља као и медицинском едукацијом.

Ifms

 

Основана је 1951. у Копенхагену, а IFMSA-Serbia  постала је пуноправни члан IFMSA од 1953. године. Кроз време се назив мењао, а најпопуларнијi је био YuMSIC.

 

IFMSA-Serbia има 5 Локалних Комитета:

 1. ЛК Београд
 2. ЛК Ниш
 3. ЛК Крагујевац
 4. ЛК Нови Сад
 5. ЛК Приштина (Косовска Митровица)

Локални Комитет Ниш има следеће комитете:

 • Комитет за професионалну размену (SCOPE)
 • Комитет за научну размену (SCORE)
 • Комитет за медицинску едукацију (SCOME)
 • Комитет за сексуално и репродуктивно здравље укључујући ХИВ/СИДА (SCORA)
 • Комитет за јавно здравље (SCOPH)
 • Комитет за људска права и мир (SCORP)

SCOPE & SCORE-Главни циљ комитета је стручно усавршавање, стицање нових знања, вештина и праксе на међународним универзитетима и клиникама, као и сарадња међу студентима медицинекроз програм међународних размена.

SCORA- се пре свега бави подизањем свести и ширењем знања у циљу очувања репродуктивног здравља и смањења стигме и дискриминације ХИВ позитивних особа. Делујемо на локалном, националном и међународном нивоу организујући вршњачке едукације и тренинге вршњачких едукатора, трибине и јавне промоције.

SCORP- се бави проблемима и потребама свих социјално угрожених лица, залаже се за спречавање сукоба и осуђује коришцћење насиља у циљу решавања конфликта. Поносимо се својим хуманитарним журкама, са циљем прикупљања финансијских средстава социјално угроженим особама, акцијама прикупљања одеће и играчака за оне којима је то најпотребније и другим видовима промоције солидарности у друштву.

SCOPH- окупља студент медицине, ентузијасте који желе да унапреде здравље своје околине. Главни задатак овог комитета је ЕДУКАЦИЈА и ПРОМОВИСАЊЕ ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА! Активно се боримо против дуванског дима, болести зависности, хроничних незаразних и заразних болести. Организовано спроводимо едукацију младих о заштити менталног здравља, здравој исхрани, значају физичке активности, замкама које постављају болести зависности, као и болести модерног начина жоивота.

SCOME- је посвећен унапређењу високог медицинског образовања код нас. Циљ постојања овог комитета јесте да створи најпогодније окружење за едукацију сваком студенту медицине у било ком делу света. Функционише на локалном нивоу, путем интернационалних пројеката и комуникацијом међу члановима из различитих земаља.

 

Више о IFMSA-Serbia ЛК Ниш можете сазнати  на: 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code