combine_images_980.jpg

Centre for international cooperation

Print

 

Међународна сарадња је на Медицинском факултету од његовог оснивања схватана као значајна основа за стицање нових научних и стручних сазнања.

Mеђународнa сарадњa Медицинскоg факултетa може се сагледати у три фазе:

  1. од оснивања факултета до увођења међународних санкција,
  2. фаза рада факултета под санкцијама и
  3. фаза после укидања санкција.

У првој фази се постепено повећава обим сарадње са иностраним универзитетским установама, пре свега, кроз усавршавање нашег наставно-научног кадра у иностранству, али и усвајањем протокола о сарадњи. Посебно место заузима уговор са Универзитетом у Бохуму (Немачка) јуна 1987. године, којим је предвиђена размена научних информација, размена наставника, стручно усавршавање кроз размену лекара на специјализацији, магистраната, доктораната и студената медицине и стоматологије, експерименталне медицине.

Почетком 1989. године отпочела је сарадња са Медицинским факултетом у Плевену (Бугарска).

Стоматолишки одсек Медицинског факултета у Нишу сарађује са Стоматолошким факултетом у Ници (Француска).

Наставне базе (клинике и институти Клиничког центра у Нишу, Институт за превенцију лечње и рехабилитацију реуматичних и сршаних болесника у Нишкој Бањи), оствараују значајну сарадњу са одговарајућим институцијама у иностранству.

За време санкција, највећи број иностраних партнера прекида све видове сарадње са Медицинским факултетом у Нишу, ипак сарадња се остварује, упркос строгим међународним ограничењима, преко појединаца-хуманиста, али и научних организација, тако надокнађује недостатак званичне сарадње, па се набавља литература, хемикалије, лекови и опрема.

После укидања санкција међународна сарадња Медицинског факултета поново бива интензивирана на свим нивоима, од размене студената, стручног усавршавања, закључивања уговора са међународним организацијама и наставно-научним институцијама.      

Током протеклих 50 година наставници и сарадници Медицинског факултета у Нишу успешно су остваривали сарадњу са бројним научно-истраживачким организацијама, факултетима и болницама у земљи и иностранству. До сада је 97 наставника и сарадника Медицинског факултета у Нишу боравило у иностранству на усавршавању (од две недеље до једног месеца), 156 је провело од једног до шест месеци и 32 су провела више од шест месеци, остварујући значајну међународну сарадњу, у виду заједничких научних пројеката, кроз предавања, истраживачку и едукативну активност. Један од резултата овакве сарадње је избор еминентних професора са бројних универзитета за визитинг-професоре Медицинског факултета у Нишу.

Од 2003. године Медицински факултет успешно сарађује са Међународном организацијом WUSAustria. У оквиру ове сарадње до сада је шест наставника Медицинског факултета руководило пројектима који су финансирани од стране WUS фондације: проф. Стево Најман "Компјутерски видео систем као микроскопска опрема у Лабораторији за ћелијску биологију и цитогенетику"; проф. др Гордана Коцић "Contemporary Curriculum of Biochemistry”; проф. др Биљана Миљковић-Селимовић "Интерактивна предавања из имунологије за студенте фармације";   проф. др Маја Николић "Nutrition and Diabetes; проф. др Милкица Нешић "Behavioral and Cognitive Neuroscience".

Значајне домете у међународној сарадњи Медицински факултет остварује као организатор "Европске онколошке школе" 2002., 2005., и 2009. године, под руководством проф. др Слађане Филиповић.

Сарадња са Универзитетом у Мичигену у Сједињеним Америчким Државама, кроз пројекат "Training and Research in Environmental Health in the Balkans” који се реализовао од 01.05. 2007. до 31. 04. 2012. и чији је координатор  била проф. др Душка Китић.

Партнерство између Медицинског факултета у Софији (Бугарска) и Универзитета у Нишу, уговорено је 25, новембра 2005. године. Основни циљеви су припреме заједничких апликација за програме Европске заједнице, студијски боравци студената, истраживача, и лекара у оквиру обуке, усавршавања или размене искустава.

Споразум о наставној и научној сарадњи остварује се између Медицинског факултета у Нишу и Медицинског факултета у Фочи 01.11.2005. године.

Уговор са Медицинским факултетом из Белгорода (Русија), склопљен је 26.09.2007. године, и успостављена је дугорочна размена истраживача, студената последипломске наставе, као и заједничко учешће у унапређењу науке, едукације и културе.

Исте године је закључен уговор о научно-образовној и стручној сарадњи са Медицинским факултетом у Марибору (Словенија).

Посебно треба истаћи да је кроз међународну сарадњу Медицински факултет у Нишу партнер у следећим ТЕМПУС пројектима:

  1. координатор проф. др Гордана Коцић " Restructuring teaching in Serbian Medical faculties"
  2. координатор проф. др Стеван Илић "Restructuring Postgraduate Studies and Training in Medicine in Serbia
  3. координатор проф. др Мирјана Живковић "Building Bioethics Master Programme in Serbia" у координацији Медицинског факултета у Београду
  4. координатор проф. др Горан Николић ²Postgraduate Qualification in Pharmacy: The Way Forward²

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code