combine_images_980.jpg

Research center for biomedicine

Print

 

Научноистраживачки центар за биомедицину (НИЦБ) је организациона јединица за научноистраживачки рад и здравствену делатност Медицинског факултета Универзитета у Нишу која обједињује послове у области научноистраживачке и здравствене делатности.

У НИЦБ се обављају основна, примењена и развојна истраживања, истраживања у функцији образовно-наставне делатности, оспособљавање кадра за научноистраживачки рад, настава из програма докторских, специјалистичких и интегрисаних студија, као и услуге из области здравствене делатности.

НИЦБ чине наставници, истраживачи, сарадници и остали запослени који учествују у обављању послова који су у непосредној вези са биомедицинским и интердисциплинарним истраживањима, као и делокругом рада центра.

НИЦБ може оснивати и друге лабораторије и одељења у складу са развојем истраживања у области биомедицине на Медицинском факултету.

Организација, начин рада и руковођење Научноистраживачким центром за биомедицину регулише се посебним правилником који доноси Наставно-научно веће Медицинског факултета.

Научноистраживачки центар за биомедицину са садашњом организацијом као мултидисциплинарни центар, формиран је 2010. године настављајући континуитет ”Института за биомедицинска истраживања” формираног 1990. године на Медицинском факултету.
Радом Научноистраживачког центра за биомедицину руководи проф. др Стево Најман.

( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ ЦЕНТРА ЗА БИОМЕДИЦИНУ (НИЦБ) 

  Centar za BM

 

 Сајт Научноистраживачког центра за биомедицину погледајте ОВДЕ.

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code