combine_images_980.jpg

Виваријум (en)

Print

 

Виваријум је одељење Научноистраживачког центра за биомедицину чија је улога да омогући научноистраживачки експериментални рад на експерименталним животињама на Медицнском факултету према принципима заштите добробити огледних животиња. Виваријум може да обезбеди експерименталне животиње за потребе наставног процеса основних, мастер, интегрисаних, докторских и специјалистичких студија који се изводе на Медицинском факултету и другим факултетима Универзитета у Нишу, као и за потребе континуиране медицинске едукације, под условима поштовања етичких норми за употребу експерименталних животиња.

Одговорно лице за рад Виваријума: Весна Крстић ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Анимални ресурси

Виваријум обезбеђује животиње из самосталне репрудукције и узгоја, као и животиње набављене од других институција за потребе Медицинског факултета у Нишу и научноистраживачког рада у Научноистраживачком центру за биомедицину.

Виваријум тренутно има самосталну репродукцију и узгој пацова, мишева и кунића.

 • пацови: аутбредни сојеви Wistar и Sprague Dolley.
 • мишеви: инбредни сојеви BALB/c и C57BL.
 • кунићи: сива чинчила

У виваријуму се, такође, краткорочно држе животиње истих и других врста, сојева и раса, а које су набављене од других институција циљано за непосредну употребу у истраживањима или за едукативне потребе.

 1. Vivarijum  2. Vivarijum
   

Просторни услови и опремљеност

 • Просторије за репродукцију пацова и мишева
 • Просторија за узгој кунића
 • Стационар за животиње које су у експерименту
 • Просторија за храну и простирку за огледне животиње
 • Просторија за прање и стерилизацију
 • Магацински простор
 • Просторија за одлагање отпадног материјала
 • Кавези са жичаним поклопцем за могућност хигијенске исхране и појења

 

Особље/Истраживачи/Сарадници

 • Др вет. Зоран Цветковић, специјалиста хирургије
 • Спец. струк. мед. сест. Весна Крстић, стручни сарадник
 • 2 чувара експерименталних животиња

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code