combine_images_980.jpg

INTERNATIONAL COOPERATION

Print

 

Међународна сарадња на научном пољу може да се сагледа кроз учешће истраживача Факултета у међународним пројектима и боравак наставника и сарадника у реномираним научноистраживачким центрима у свету.

Од 1960. године, године оснивања Медицинског факултета у Нишу, овај факултет, као регионални центар југоисточне Србије остварио је, и даље остварује значајну сарадњу са Медицинским факултетима широм земље, региона али и иностранства. На основу документације прикупљене у вези међународне сарадње Медицинског факултета може се проценити да се научноистраживачки и стручни рад интензивно остварује путем међународне и домаће сарадње.

Током 50 година постојања, наставници и сарадници Медицинског факултета у Нишу успешно су остваривали сарадњу са бројним научноистраживачким организацијама, факултетима и болницама у земљи и иностранству у виду различитих облика усавршавања, при чему су остварили значајну међународну сарадњу (у виду заједничких научних пројеката, кроз предавања, кроз истраживачку и едукативну активност). Као резултат ове врсте сарадње проистекла је сарадња са појединим еминентним професорима, стручњацима у својој области, који су сада на листи визитинг професора Медицинског факултета.

Медицински факултет у Нишу у циљу унапређења научноистраживачког рада и научне мисли и даље остварује међународну сарадњу. У току је сарадња са Универзитетом у Сједињеним Америчким државама, држава Мичиген, кроз пројекат под називом “Training and Research in Environmental Health in the Balkans” (TREHB) (Project Number 2D43 TW 000641) одобрен од Forgarty International Center Националног Института за здравље за период од 01.05. 2007. до 31. 04. 2012.

Наставници Факултета су руководиоци и пет билатералних пројеката финансијски подржаних од стране Министарства просвете и науке: 1) Морфофункционална и генетска обележја и фармаколошка евалуација прекобројних артерија у хуманом можданом артеријском прстену; евалуација и поређење са животињским моделима (ев.бр. пројекта: 651-03-1251/2012-09/49) – руководилац из Србије Проф. др Љиљана Васовић; руководилац пројекта из Словеније виши научни саветник, др Горазд Древеншек; 2) Антиоксидативни и антиапоптотични ефекат екстракта боровнице (Vaccinium myrtillus L.): in vivo и in vitro експериментално истраживање (ев.бр. пројекта: 651-03-1251/2012-09/15) – руководилац из Србије Доц. др Душан Соколовић; руководилац пројекта из Словеније проф. др Наташа Поклар Улрих, Универзитет у Љубљани, Биотехнички факултет; 3) пројекат GoNano – »Синтeзa нaнoчeстицa злaтa зa примeну у стoмaтoлoгиjи и мeдицини«, реализован у оквиру EUREKA програма – руководилац проф. др Миодраг Чолић; 4) ТР310060 (2011-2014) Прoизвoдњa нoвих диjeтeтских млeчних прoизвoдa зa ризичнe пoпулaциje зaснoвaнa нa квaлитaтивнoj и квaнтитaтивнoj aнaлизи мaркeрa здрaвствeнoг ризикa кoнзумирaњa млeкa – руководилац из Србије Проф. др Гордана Коцић и проф. др Аврелија Ценчич, руководилац из Словеније; 5) "Synthesis and biological activity of cyclodidepsipeptides" by the National Science Fund of Bulgaria 2011-2014 (руководилац из Србије Доц др Андрија Шмелцеровић).

Партнерство између Медицинског факултета у Софији, Бугарска и Универзитета у Нишу, Медицина и Стоматологија, које је закључено 25. новембра 2005. године, има за циљ заједничке апликације Р&Д програма Европске заједнице, НАТО, као и регионалних и билателарних програма, краће или дуже студијске боравке студената, истраживача, и лекара у оквиру обуке, усавршавања или размене искустава.

Од посебног значаја за развој научноистраживачког рада на Медицинском факултету има уговор који је склопљен са Медицинским факултетом из Белгорода, Русија, којим се планира дугорочна размена истраживача, студената последипломске наставе, као и заједничко учешће у унапређењу науке, едукације и културе.

Захваљујући интензивном раду и залагању наставника и сарадника Медицинског факултета у плану је реализација сарадње са Универзитетом у Гетеборгу, Шведска, преко проф. др Јана Холмгрена, директора Департмана за Микробиологију и Имунологију, у циљу прикључења Медицинског факултета у Нишу као партнера.

Учешће Факултета у ТЕМПУС пројектима у великој мери доприноси развоју научноистраживачког рада, последипломске наставе и може обезбедити нашим студентима, млађим сарадницима и истраживачима приступ и увид у организацију наставног и научноистраживачког рада других, посебно страних универзитета.

У плану је сарадња са SSA INCOMAT конзорцијумом (Creating International Cooperation Team) на пољу медицинских биоматеријала, који има за циљ укључивање нашег Факултета у пројекат на тему Регенеративне медицине, ткивног инжењеринга и нанотехнологије.

Медицински факултет у Нишу је такође укључен у сарадњу са научним институцијама и установама, привредним организацијама и другим субјектима у земљи и државама насталим на територији бивше СФРЈ. У том смислу потписани су: Уговор о пословно-техничкој сарадњи између Универзитета у Нишу и Војно медицинске академије из Београда; Уговор између Медицинског факултета у Нишу и Природно-математичког факултета у Нишу; Уговор између Медицинског факултета у Нишу и Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду; Споразум о наставној и научној сарадњи са Медицинским факултетом из Фоче, Универзитета у Источном Сарајеву; Уговор о уређивању међусобних односа између Медицинског факултета и наставних база, тј. Института за нуклеарне науке «Винча» из Београда.

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code