combine_images_980.jpg

Студентска унија (en)

Print

 

Студентска Унија Медицинског факултета у Нишу (СУМФ) је независна, непрофитна и аполитичка организација студената Медицинског факултета у Нишу, чији је основни циљ заштита права и интереса свих студента, кроз њихово активно учешће у раду Медицинског факултета.

STU logoСУМФ се залаже за препознавање студената као развојне снаге друштва, афирмисање студентског јединства, организовања, солидарности, као и ширење слободе за несметано исказивање критичког мишљења.

Кроз сарадњу са различитим организацијама стварамо један нови хоризонт знања на нашем факултету, кроз који студенти могу да искажу своје потенцијале и препознају своје квалитете и увиде значај активног укључивања у процес доношења одлука на нашем факултету које су битне за њихову даљу будућност. Укључивањем у СУМФ, студенти активно утичу на промене у средини у којој се налазе!

СУМФ је створила група амбициозних, одлучних и вредних студената, студената са визијом факултета и студентског положаја у будућности, који нису спремни да постојеће стање апатије на факултету прихвате као једино и који се пре свега осећају способним да реше постојеће проблеме и иду у сусрет новим изазовима.


STUN1

Студентска Унија је организована кроз следеће ресоре:

 • Ресор за наставу и науку
 • Ресор за креирање семинара и пројеката
 • Ресор за спорт
 • Ресор за културу и часопис
 • Ресор за студентски стандард
 • Ресор за међуфакултетску и међународну сарадњу
 • Ресор за информациони сектор и односе са јавношћу

 Циљеви и задаци Студентске Уније:

 • Заступање интереса СВИХ студената Медицинског факултета у Нишу
 • Побољшање информисаности студената
 • Афирмација знања и остваривање побољшаног квалитета наставе
 • Побољшање студентског стандарда (стипендије, донације, попусти...)
 • Стручно усавршавање и студентска пракса (у земљи и иностранству)
 • Јачање међуфакултетске и међународне размене студената
 • Јачање студентског јединства, солидарности и осећаја припадности студентској заједници
 • Пружање неформалног образовања
 • Осмишљавање садржајнијег и квалитетнијег културног живота студената
 • Активно укључивање младих у друштво
 • Организација семинара, курсева, конференција и конгреса
 • Организација студентских путовања

Више о Студентској Унији Медицинског факултета у Нишу на званичном сајту.

 fbпрофил    страница

STUN2

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code