combine_images_980.jpg

Ethics committee

Print

 

Етички комитет је орган Медицинског факултета који разматра етички аспект претклиничких и клиничких научних истраживања и објављивања научних резултата. Комитет има 9 чланова од којих најмање један није у радном односу на Медицинском факултету и најмање један није здравствени радник. Председника, заменика председника и чланове именује Наставно-научно веће.

Одлуком Наставно-научног већа од 7.10.2015. године за чланове Етичког комтета Медицинског факултета у Нишу, на период од три године, именовани су:

  • Проф. др Владмила Бојанић, председник Комитета
  • Проф. др Радмила Величковић Радовановић, заменик председника  
  • Проф. др Горан Бјелаковић
  • Проф. др Зорица Јовић
  • Проф. др Предраг Ковачевић
  • Доц. др Андреј Вељковић
  • Проф. др Јасмина Поповић
  • Проф. др Срђан Голубовић, Правни факултет у Нишу
  • Урош Илић, студент ИАС медицина

 

Рад Етичког комитета регулише се  Правилником о раду који доноси Наставно-научно веће Факултета.

Етички комитет подноси извештај о свом раду Наставно-научном већу Медицинског факултета једном годишње, по правилу на крају године.

Етички комитет доноси свој етички кодекс.

Документа етичког комитета  можете преузети овде.

Archive

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code