combine_images_980.jpg

Лабораторија за хроматографију (en)

Print

 

Лабораторија за хроматографију бави се истраживањима која обухватају анализу биолошких узорака, лекова, намирница и животне средине.

Координатор рада Лабораторије за хроматографију: Проф. др Андрија Шмелцеровић
( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Истраживања и пројекти

Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-2016):

  • ОИ 172044 Добијање, физичко-хемијска карактеризација, аналитика и биолошка активност фармаколошки активних супстанци“
  • ТР 31060 „Производња нових дијететских млечних производа за ризичне популације заснована на квалитативној и квантитативној анализи бохемијских маркера здравственог ризика конзумирања млека“
  • ИИИ 41018 „Превентивни, терапијски и етички приступ преклиничким и клиничким истраживањима гена и модулатора редокс ћелијске сигнализације у имунском, инфламаторном и пролиферативном одговору ћелије“

1. Hromatografija

Технике и методе

  • HPLC хроматографија

 

Опрема

ОПРЕМУ Лабораторије чине HPLC апарат (Agilent Technologies 1200) са Diode Array Detector (DAD) и флуоресцентним детектором (Fluorescence Detector, FLD).

 

Особље/Истраживачи/Сарадници

У раду Лабораторије за хроматографију ангажовани су:

  • Проф. др Андрија Шмелцеровић, координатор рада лабораторије
  • Дипл. хем. Славољуб Живановић, оператер на HPLC апарату
  • Наставници и сарадници Медицинског факултета у Нишу који се баве истраживањима у области анализе биолошких узорака, лекова, намирница и животне средине.

 

Научна сарадња

Међународна сарадња остварена је са Бугарском академијом наука и Фармацеутским факултетом у Љубљани.

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code