combine_images_980.jpg

Јавне набавке

Сходно члану 57, став 1, Закона о јавним набавкама, огласи о јавној набавци објављују се на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке Републике Србије, као и на интернет страници наручиоца. Служба за јавне набавке обезбеђује примену и спровођење Закона о јавним набавкама на Факултету.

 


ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА


 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ УРЕЂЕНЕ ПРЕМА ДАТУМУ ОБЈАВЉИВАЊА:


Јавна набавка добара 15/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Електрична енергија са потпуним снабдевањем

Рок за подношење понуда: 03.08.2020. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 15/20

Јавна набавка услуга 14/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Одржавање и надоградња софтвера за финансијско рачуноводство и ликвидатуру

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Опширније: Јавна набавка услуга 14/20

Јавна набавка услуга 11/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Организација превоза и смештаја приликом путовања

Рок за подношење понуда: 31.07.2020. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 11/20

Јавна набавка услуга 09/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Одржавање и надоградња софтверског пакета за обрачун зарада и кадровску евиденцију

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Опширније: Јавна набавка услуга 09/20

Јавна набавка добара 10/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Срeдствa зa oдржaвaњe хигиjeнe и чишћeњe

Рок за подношење понуда: 30.06.2020. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 10/20

Јавна набавка добара 08/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Гориво за моторна возила

Рок за подношење понуда: 09.06.2020. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 08/20

Јавна набавка добара 12/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Хемикалије за потребе екстерних пројеката

Рок за подношење понуда: 21.07.2020. године до 08.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 12/20

Јавна набавка добара 13/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Лабораторијски потрошни материјал за потребе екстерних пројеката

Рок за подношење понуда: 21.07.2020. године до 12.00 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 13/20

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42