combine_images_980.jpg

Јавне набавке

Сходно члану 57, став 1, Закона о јавним набавкама, огласи о јавној набавци објављују се на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке Републике Србије, као и на интернет страници наручиоца. Служба за јавне набавке обезбеђује примену и спровођење Закона о јавним набавкама на Факултету.

 


ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА


 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ УРЕЂЕНЕ ПРЕМА ДАТУМУ ОБЈАВЉИВАЊА:


Јавна набавка услуга 32/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Услуге кетеринга и ресторана

Рок за подношење понуда: 20.12.2019. године до 09.30 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 32/19

Јавна набавка добара 30/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКАТА

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Опширније: Јавна набавка добара 30/19

Јавна набавка добара 31/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – Клима уређаји

Рок за подношење понуда: 19.12.2019. године до 09.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 31/19

Јавна набавка добара 29/19

Штампа

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – Електрични апарати

Рок за подношење понуда: 13.12.2019. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 29/19

Јавна набавка добара 27/19

Штампа

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – Потрошни материјал за стоматологију - Акрилатни зуби

Рок за подношење понуда: 12.12.2019. године до 09.00 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 27/19

Јавна набавка добара 28/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – Рачунари и рачунарска опрема

Рок за подношење понуда: 12.12.2019. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 28/19

Јавна набавка услуга 26/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Одржавање и надоградња софтверског пакета основних средстава

Рок за подношење понуда: 18.11.2019. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 26/19

Јавна набавка услуга 25/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Одржавање и надоградња софтверског пакета за вођење студентске евиденцијe

Рок за подношење понуда: 18.11.2019. године до 09.30 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 25/19

Јавна набавка добара 22/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – Хемикалије за потребе пројеката

Рок за подношење понуда: 14.11.2019. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 22/19

Јавна набавка добара 21/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – Лабораторијски и медицински потрошни материјал за потребе пројеката

Рок за подношење понуда: 14.11.2019. године до 09.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 21/19

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42