combine_images_980.jpg

Јавне набавке у 2019. години

Јавна набавка услуга 36/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Услуге штампања

Рок за подношење понуда: 11.02.2020. године до 11.00 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 36/19

Јавна набавка услуга 35/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Услуге превоза

Рок за подношење понуда: 31.01.2020. године до 11.00 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 35/19

Јавна набавка добара 34/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Канцеларијски намештај

Рок за подношење понуда: 21.01.2020. године до 11.00 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 34/19

Јавна набавка услуга 33/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА  – Услуге фиксне телефоније

Рок за подношење понуда: 23.12.2019. године до 09.30 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 33/19

Јавна набавка услуга 32/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Услуге кетеринга и ресторана

Рок за подношење понуда: 20.12.2019. године до 09.30 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 32/19

Јавна набавка добара 30/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКАТА

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Опширније: Јавна набавка добара 30/19

Јавна набавка добара 31/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – Клима уређаји

Рок за подношење понуда: 19.12.2019. године до 09.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 31/19

Јавна набавка добара 29/19

Штампа

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – Електрични апарати

Рок за подношење понуда: 13.12.2019. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 29/19

Јавна набавка добара 27/19

Штампа

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – Потрошни материјал за стоматологију - Акрилатни зуби

Рок за подношење понуда: 12.12.2019. године до 09.00 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 27/19

Јавна набавка добара 28/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – Рачунари и рачунарска опрема

Рок за подношење понуда: 12.12.2019. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 28/19

Јавна набавка услуга 26/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Одржавање и надоградња софтверског пакета основних средстава

Рок за подношење понуда: 18.11.2019. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 26/19

Јавна набавка услуга 25/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Одржавање и надоградња софтверског пакета за вођење студентске евиденцијe

Рок за подношење понуда: 18.11.2019. године до 09.30 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 25/19

Јавна набавка услуга 24/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Закуп сала за физичко

Рок за подношење понуда: 15.11.2019. године до 12.00 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 24/19

Јавна набавка добара 23/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – Рачунари и рачунарска опрема

Рок за подношење понуда: 13.11.2019. године до 09.00 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 23/19

Јавна набавка добара 22/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – Хемикалије за потребе пројеката

Рок за подношење понуда: 14.11.2019. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 22/19

Јавна набавка добара 21/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – Лабораторијски и медицински потрошни материјал за потребе пројеката

Рок за подношење понуда: 14.11.2019. године до 09.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 21/19

Јавна набавка добaра 20/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – Потрошни материјал за стоматологију - aкрилатни зуби

Рок за подношење понуда: 11.10.2019. године до  08.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добaра 20/19

Јавна набавка услуга 19/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Сервисирање чилерских јединица и грејне инсталације у згради Анекса

Рок за подношење понуда: 30.09.2019. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 19/19

Јавна набавка добара 16/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – Лабораторијски и медицински потрошни материјал за потребе наставе

Рок за подношење понуда: 04.10.2019. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 16/19

Јавна набавка добра 17/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА –Тонери

Рок за подношење понуда: 26.09.2019. године до 11.00 часова.

Опширније: Јавна набавка добра 17/19

Јавна набавка услуга 18/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Годишњи ремонт котларнице

Рок за подношење понуда: 23.09.2019. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 18/19

Јавна набавка добaра 15/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – Лабораторијска опрема, медицинска опрема, апарати и делови за потребе научних пројеката

Рок за подношење понуда: 30.09.2019. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добaра 15/19

Јавна набавка добaра 14/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – Пића и сродни производи

Рок за подношење понуда: 02.09.2019. године до 11.00 часова.

Опширније: Јавна набавка добaра 14/19

Јавна набавка радова 13/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ДЕМОНТАЖА СТАРЕ СТОЛАРИЈЕ, ИЗРАДА И УГРАДЊА НОВЕ ПВЦ  СТОЛАРИЈЕ

Рок за подношење понуда: 19.09.2019. године до 11.30 часова

Опширније: Јавна набавка радова 13/19

Јавна набавка добра 12/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Рок за подношење понуда: 23.07.2019. године до 09.30 часова

Опширније: Јавна набавка добра 12/19

Јавна набавка добра 11/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Рок за подношење понуда: 02.08.2019. године до 11.30 часова

Опширније: Јавна набавка добра 11/19

Јавна набавка услуга 10/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ОДРЖАВАЊE И НАДОГРАДЊA СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА ЗА ОБРАЧУН ЛИЧНИХ ДОХОДАКА (ЗАРАДА) ЗАПОСЛЕНИХ И КАДРОВСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Рок за подношење понуда: 05.07.2019. године до 09.30 часова

Опширније: Јавна набавка услуга 10/19

Јавна набавка услуга 09/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ И НАДОГРАДЊА СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА ЗА ФИНАНСИЈСКО КЊИГОВОДСТВО И ЛИКВИДАТУРУ

Рок за подношење понуда: 20.06.2019. године до 10.00 часова

Опширније: Јавна набавка услуга 09/19

Јавна набавка добара 08/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – УРЕЂАЈ ЗА АУТОМАТИЗОВАНУ ОБРАДУ И АНАЛИЗУ ТЕСТОВА, ФОРМУЛАРА И УПИТНИКА СА СОФТВЕРОМ

Рок за подношење понуда: 13.06.2019. године до 09.30 часова

Опширније: Јавна набавка добара 08/19

Јавна набавка услуга 07/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА, АУТОБУСКИХ И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И ОРГАНИЗОВАЊУ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА

Рок за подношење понуда: 17.06.2019. године до 12.00 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 07/19

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42