combine_images_980.jpg

О студијском програму

Штампа

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу у школској 2018/19. уписује студенте у прву годину студија
по акредитацији добијеној 29.12.2017. године.

 

Студијски програм основних струковних студија за стицање звања СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА је програм првог степена образовања, траје 3 године (6 семестара) и подразумева укупно 4060 часова наставе и 180 ЕСП бодова.

Структура студијског програма обухвата теоријску и практичну наставу у виду предавања, вежби, семинара, видео презентација, демонстрација у наставним базама факултета (институти, лабораторије, клинике, заводи). Савремени наставни план и програм, високо професионални и реномирани наставни кадар са великим клиничким и педагошким искуством, гарантују оптималну едукацију профила струковне медицинске сестре.

Укупан број часова на студијском програмуизноси 4060 часова, и то 2250 часова активне наставе (900 часова теоријске и 1350 часова практичне наставе), 665 часова других облика наставе, 1025 часова стручне праксе и 120 часова предвиђених за израду завршног рада. Ангажовање студента на сваком предмету студијског програма исказано је бројем ЕСПБ бодова. Обим наставе на студијском програму је изражен ЕСПБ бодовима и износи укупно 180 бодова.

Курикулум студијског програма сaдржи листу и структуру обaвезних и изборних предметa и модулa, као и и њихов опис.

Опширније: О студијском програму

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42