combine_images_980.jpg

Условљеност

Штампа

Наставно-научно веће, на седници одржаној 27.06.2019. године, донело је Одлуку о условљености полагања испита за програм акредитован 2018. године

 

1. година

Р.бр Шифра Предмет Предмети које је потребно положити
1. СМС-I-1 Анатомија и хистологија  
2. СМС-I-2.а Енглески језик  
СМС-I-2.б Медицинско законодавство  
3. СМС-I-3 Медицина и друштво  
4. СМС-I-4 Медицинска информатика и менаџмент  
5. СМС-I-5 Епидемиологија  
6. СМС-I-6 Социјална медицина и хигијена  
7. СМС-I-7 Фармакологија са токсикологијом  
8. СМС-I-8 Медицинска физиологија и биохемија Анатомија и хистологија
9. СМС-I-9 Микробиологија и имунологија Медицинска физиологија и биохемија
10. СМС-I-10 Патофизиологија и патологија Медицинска физиологија и биохемија
11. СМС-I-11 Здравствена нега Медицинска физиологија и биохемија
12. СМС-I-12 Физичко васпитање*  
13. СМС-I-13 Стручна пракса 1  

 

2. година

Р.бр Шифра Предмет Предмети које је потребно положити
14. СМС-II-14 Прва помоћ  
15. СМС-II-15 Основи неурологије са негом  
16. СМС-II-16 Основи педијатрије са негом  
17. СМС-II-17 Основи физикалне медицине и рехабилитације  
18. СМС-II-18 Основи интерне медицине са негом Патофизиологија и патологија
Фармакологија са токсикологијом
19. СМС-II-19 Дијететика Социјална медицина и хигијена
20. СМС-II-20 Основи радиологије и онкологије Основи интерне медицине са негом
21. СМС-II-21 Геријатрија са негом Основи интерне медицине са негом
22. СМС-II-22 Основи хирургије са негом Основи интерне медицине са негом
23. СМС-II-23 Основи инфективних болести са негом Основи интерне медицине са негом
24. СМС-II-24 Организација здравствене заштите  
25. СМС-II-25 Вештина комуникације  
СМС-II-25 Медицина рада Основи интерне медицине са негом
26. СМС-II-26.а Стручна пракса 2 – Основи педијатрије са негом  
СМС-II-26.б Стручна пракса 2 – Основни неурологије са негом  
СМС-II-26.в Стручна пракса 2 – Основи интерне медицине са негом  
СМС-II-26.г Стручна пракса 2 – Основи хирургије са негом  
СМС-II-26.д Стручна пракса 2 – Основни инфективних болести са негом  

 

3. година

Р.бр Шифра Предмет Предмети које је потребно положити
27. СМС-III-27 Општа анестезиологија и реаниматологија Основи хирургије са негом
28. СМС-III-28 Основи психијатрије са медицинском психологијом  
29. СМС-III-29 Основи гинекологије и акушерства са негом Основи хирургије са негом
30. СМС-III-30.1.а Модул 1 - Дерматовенерологија Основи инфективних болести са негом
СМС-III-30.1.б Модул 1 - Палијативна нега и терапија Основи интерне медицине са негом
СМС-III-30.1.в Модул 1 - Неонатологија Основи педијатрије са негом
СМС-III-30.1.г Модул 1 - Породична медицина Основи хирургије са негом
Основи неурологије са негом
СМС-III-30.1.д Модул 1 - Интерпрофесионално образовање  
СМС-III-30.2 Модул 2 - Ургентна медицина Основи интерне медицине са негом
Основи хирургије са негом
СМС-III-30.2 Модул 2 - Офталмологија  
СМС-III-30.2 Модул 2 - Оториноларингологија  
СМС-III-30.2 Модул 2 - Клиника акутног тровања Основи интерне медицине са негом
Фармакологија са токсикологијом
31. СМС-III-31.а Интерна медицина са негом Основи интерне медицине са негом
СМС-III-31.б Хирургија са негом Основи хирургије са негом
СМС-III-31.в Педијатрија са негом Основи педијатрије са негом
СМС-III-31.г Инфективне болести са негом Основи инфективних болести са негом
32. СМС-III-32.а Стручна пракса 3 - Интерна медицина са негом  
СМС-III-32.б Стручна пракса 3 - Хирургија са негом  
СМС-III-32.в Стручна пракса 3 - Педијатрија са негом  
СМС-III-32.г Стручна пракса 3 - Инфективне болести са негом  
33. СМС-III-33.а Стручна пракса 4 - Педијатрија са негом  
СМС-III-33 Стручна пракса 4 - Интерна медицина са негом  
СМС-III-33.в Стручна пракса 4 - Хирургија са негом  
СМС-III-33.г Стручна пракса 4 - Инфективне болести са негом  
34. СМС-III-34 Завршни стручни рад Положени сви претходни предмети из курикулума студијског програма и обављена стручна пракса

 

Наставно-научно веће, на седници одржаној 12.01.2015. године, донело је Одлуку о условљености полагања испита за програм акредитован 2013. године

 

Р.бр.

Назив предмета

Предмети које је студент обавезан да положи као услов:

1.

Анатомија и хистологија

2.a

Енглески језик

2.б

Медицинско законодавство

3.

Медицина и друштво

4.

Медицинска информатика и менаџмент

5.

Епидемиологија

6.

Социјална медицина и хигијена

7.

Фармакологија са токсикологијом

8.

Медицинска физиологија и биохемија

Анатомија и хистологија

9.

Микробиологија и имунологија

10.

Патофизиологија и патологија

Медицинска физиологија и биохемија

11.

Здравствена нега и дијететика

12.

Физичко васпитање*

13.

Летња стручна пракса првe гoдинe-Здравствена нега

14.

Прва помоћ

15.

Основи неурологије са негом

16.

Основи педијатрије са негом

17.

Основи физикалне медицине и рехабилитације

18.

Основи интерне медицине са негом

Патофизиологија и патологија
Фармакологија са токсикологијом

19.

Здравствено васпитање

20.

Основи радиологије и онкологије

Основи интерне медицине са негом

21.

Геријатрија са негом

Основи интерне медицине са негом

22.

Основи хирургије са негом

Основи интерне медицине са негом

23.

Основи инфективних болести са негом

Основи интерне медицине са негом

24.

Организација здравствене заштите

25.а

Вештина комуникације

25.б

Медицина рада

Основи интерне медицине са негом

26.

Летња стручна пракса друге године

26.а

Основи педијатрије са негом

26.б

Основи неурологије са негом

26.в

Основи интерне медицине са негом

26.г

Основи хирургије са негом

26.д

Основи инфективних болести са негом

27.

Општа анестезиологија и реаниматологија

Основи хирургије са негом

28.

Основи психијатрије са медицинском психологијом

29.

Основи гинекологије и акушерства са негом

Основи хирургије са негом

30.

Изборни модул 1:

30.1.а

Промоција здравља

Здравствено васпитање

30.1.б

Здравствена статистика

30.1.в

Ментална хигијена

30.1.г

Медицинска екологија

Изборни модул 2:

30.2.а

Дерматовенерологија

Основи инфективних болести са негом

30.2.б

Палијативна нега и терапија

Основи интерне медицине са негом

30.2.в

Неонатологија

Основи педијатрије са негом

30.2.г

Породична медицина

Основи интерне медицине са негом

Изборни модул 3:

30.3.а

Ургентна медицина

Основи интерне медицине са негом
Основи хирургије са негом

30.3.б

Офталмологија

30.3.в

Оториноларингологија

30.3.г

Клиника акутног тровања

Основи интерне медицине са негом
Фармакологија са токсикологијом

31.а

Интерна медицина са негом

Основи интерне медицине са негом

31.б

Хирургија са негом

Основи хирургије са негом

31.в

Педијатрија са негом

Основи педијатрије са негом

31.г

Инфективне болести са негом

Основи инфективних болести са негом

32.

Стручна пракса

32.а

Интерна медицина са негом

32.б

Хирургија са негом

32.в

Педијатрија са негом

32.г

Инфективне болести са негом

33.

Летња стручна пракса изборног блока, треће године

33.а

Педијатријa са негом

33.б

Интерна медицина са негом

33.в

Хирургија са негом

33.г

Инфективне болести са негом

34.

Завршни стручни рад

Положени сви претходни предмети из курикулума студијског програма и обављена стручна пракса

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42