combine_images_980.jpg

Оцењивање

Штампа

На овом месту се могу преузети Правилници о формирању коначне оцене за предмете на студијском програму:

 

1. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
1. СМС-I-1 Анатомија и хистологија  
2. СМС-I-2.а Енглески језик  
СМС-I-2.б Медицинско законодавство  
3. СМС-I-3 Медицина и друштво  
4. СМС-I-4 Медицинска информатика и менаџмент  
5. СМС-I-5 Епидемиологија  
6. СМС-I-6 Социјална медицина и хигијена  
7. СМС-I-7 Фармакологија са токсикологијом  
8. СМС-I-8 Медицинска физиологија и биохемија  
9. СМС-I-9 Микробиологија и имунологија  
10. СМС-I-10 Патофизиологија и патологија  
11. СМС-I-11 Здравствена нега  
12. СМС-I-12 Физичко васпитање*  
13. СМС-I-13 Стручна пракса 1  

 

2. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
14. СМС-II-14 Прва помоћ  
15. СМС-II-15 Основи неурологије са негом  
16. СМС-II-16 Основи педијатрије са негом  
17. СМС-II-17 Основи физикалне медицине и рехабилитације  
18. СМС-II-18 Основи интерне медицине са негом  
19. СМС-II-19 Дијететика  
20. СМС-II-20 Основи радиологије и онкологије  
21. СМС-II-21 Геријатрија са негом  
22. СМС-II-22 Основи хирургије са негом  
23. СМС-II-23 Основи инфективних болести са негом  
24. СМС-II-24 Организација здравствене заштите  
25. СМС-II-25 Вештина комуникације  
СМС-II-25 Медицина рада  
26. СМС-II-26.а Стручна пракса 2 – Основи педијатрије са негом  
СМС-II-26.б Стручна пракса 2 – Основни неурологије са негом  
СМС-II-26.в Стручна пракса 2 – Основи интерне медицине са негом  
СМС-II-26.г Стручна пракса 2 – Основи хирургије са негом  
СМС-II-26.д Стручна пракса 2 – Основни инфективних болести са негом  

 

 

3. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
27. СМС-III-27 Општа анестезиологија и реаниматологија  
28. СМС-III-28 Основи психијатрије са медицинском психологијом  
29. СМС-III-29 Основи гинекологије и акушерства са негом  
30. СМС-III-30.1.а Модул1-Дерматовенерологија  
СМС-III-30.1.б Модул1-Палијативна нега и терапија  
СМС-III-30.1.в Модул1-Неонатологија  
СМС-III-30.1.г Модул1-Породична медицина  
СМС-III-30.1.д Модул1-Интерпрофесионално образовање  
СМС-III-30.2 Модул2-Ургентна медицина  
СМС-III-30.2 Модул2-Офталмологија  
СМС-III-30.2 Модул2-Оториноларингологија  
СМС-III-30.2 Модул2-Клиника акутног тровања  
31. СМС-III-31.а Интерна медицина са негом  
СМС-III-31.б Хирургија са негом  
СМС-III-31.в Педијатрија са негом  
СМС-III-31.г Инфективне болести са негом  
32. СМС-III-32.а Стручна пракса 3 - Интерна медицина са негом  
СМС-III-32.б Стручна пракса 3 - Хирургија са негом  
СМС-III-32.в Стручна пракса 3 - Педијатрија са негом  
СМС-III-32.г Стручна пракса 3 - Инфективне болести са негом  
33. СМС-III-33.а Стручна пракса 4 - Педијатрија са негом  
СМС-III-33 Стручна пракса 4 - Интерна медицина са негом  
СМС-III-33.в Стручна пракса 4 - Хирургија са негом  
СМС-III-33.г Стручна пракса 4 - Инфективне болести са негом  
34. СМС-III-34 Завршни стручни рад  

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42