combine_images_980.jpg

Оцењивање

Штампа

На овом месту се могу преузети Правилници о формирању коначне оцене за предмете на студијском програму:

 

ПО АКРЕДИТАЦИЈИ ИЗ 2018:

1. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
1. СМС-I-1 Анатомија и хистологија  
2. СМС-I-2.а Енглески језик  
СМС-I-2.б Медицинско законодавство  
3. СМС-I-3 Медицина и друштво  
4. СМС-I-4 Медицинска информатика и менаџмент  
5. СМС-I-5 Епидемиологија  
6. СМС-I-6 Социјална медицина и хигијена  
7. СМС-I-7 Фармакологија са токсикологијом  
8. СМС-I-8 Медицинска физиологија и биохемија  
9. СМС-I-9 Микробиологија и имунологија  
10. СМС-I-10 Патофизиологија и патологија  
11. СМС-I-11 Здравствена нега  
12. СМС-I-12 Физичко васпитање*  
13. СМС-I-13 Стручна пракса 1  

 

2. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
14. СМС-II-14 Прва помоћ  
15. СМС-II-15 Основи неурологије са негом  
16. СМС-II-16 Основи педијатрије са негом  
17. СМС-II-17 Основи физикалне медицине и рехабилитације  
18. СМС-II-18 Основи интерне медицине са негом  
19. СМС-II-19 Дијететика  
20. СМС-II-20 Основи радиологије и онкологије  
21. СМС-II-21 Геријатрија са негом  
22. СМС-II-22 Основи хирургије са негом  
23. СМС-II-23 Основи инфективних болести са негом  
24. СМС-II-24 Организација здравствене заштите  
25. СМС-II-25 Вештина комуникације  
СМС-II-25 Медицина рада  
26. СМС-II-26.а Стручна пракса 2 – Основи педијатрије са негом  
СМС-II-26.б Стручна пракса 2 – Основни неурологије са негом  
СМС-II-26.в Стручна пракса 2 – Основи интерне медицине са негом  
СМС-II-26.г Стручна пракса 2 – Основи хирургије са негом  
СМС-II-26.д Стручна пракса 2 – Основни инфективних болести са негом  

 

 

3. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
27. СМС-III-27 Општа анестезиологија и реаниматологија  
28. СМС-III-28 Основи психијатрије са медицинском психологијом  
29. СМС-III-29 Основи гинекологије и акушерства са негом  
30. СМС-III-30.1.а Модул1-Дерматовенерологија  
СМС-III-30.1.б Модул1-Палијативна нега и терапија  
СМС-III-30.1.в Модул1-Неонатологија  
СМС-III-30.1.г Модул1-Породична медицина  
СМС-III-30.1.д Модул1-Интерпрофесионално образовање  
СМС-III-30.2 Модул2-Ургентна медицина  
СМС-III-30.2 Модул2-Офталмологија  
СМС-III-30.2 Модул2-Оториноларингологија  
СМС-III-30.2 Модул2-Клиника акутног тровања  
31. СМС-III-31.а Интерна медицина са негом  
СМС-III-31.б Хирургија са негом  
СМС-III-31.в Педијатрија са негом  
СМС-III-31.г Инфективне болести са негом  
32. СМС-III-32.а Стручна пракса 3 - Интерна медицина са негом  
СМС-III-32.б Стручна пракса 3 - Хирургија са негом  
СМС-III-32.в Стручна пракса 3 - Педијатрија са негом  
СМС-III-32.г Стручна пракса 3 - Инфективне болести са негом  
33. СМС-III-33.а Стручна пракса 4 - Педијатрија са негом  
СМС-III-33 Стручна пракса 4 - Интерна медицина са негом  
СМС-III-33.в Стручна пракса 4 - Хирургија са негом  
СМС-III-33.г Стручна пракса 4 - Инфективне болести са негом  
34. СМС-III-34 Завршни стручни рад  

 

 

 

ПО АКРЕДИТАЦИЈИ ИЗ 2013:

Р.бр.

Назив предмета

14.

Прва помоћ

15.

Основи неурологије са негом

16.

Основи педијатрије са негом

17.

Основи физикалне медицине и рехабилитације

18.

Основи интерне медицине са негом

19.

Здравствено васпитање

20.

Основи радиологије и онкологије

21.

Геријатрија са негом

22.

Основи хирургије са негом

23.

Основи инфективних болести са негом

24.

Организација здравствене заштите

25.а

Вештина комуникације

25.б

Медицина рада

26.

Летња стручна пракса друге године

26.а

Основи педијатрије са негом

26.б

Основи неурологије са негом

26.в

Основи интерне медицине са негом

26.г

Основи хирургије са негом

26.д

Основи инфективних болести са негом

27.

Општа анестезиологија и реаниматологија

28.

Основи психијатрије са медицинском психологијом

29.

Основи гинекологије и акушерства са негом

30.

Изборни модул 1:

30.1.а

Промоција здравља

30.1.б

Здравствена статистика

30.1.в

Ментална хигијена

30.1.г

Медицинска екологија

Изборни модул 2:

30.2.а

Дерматовенерологија

30.2.б

Палијативна нега и терапија

30.2.в

Неонатологија

30.2.г

Породична медицина

Изборни модул 3:

30.3.а

Ургентна медицина

30.3.б

Офталмологија

30.3.в

Оториноларингологија

30.3.г

Клиника акутног тровања

31.а

Интерна медицина са негом

31.б

Хирургија са негом

31.в

Педијатрија са негом

31.г

Инфективне болести са негом

32.

Стручна пракса

32.а

Интерна медицина са негом

32.б

Хирургија са негом

32.в

Педијатрија са негом

32.г

Инфективне болести са негом

33.

Летња стручна пракса изборног блока, треће године

33.а

Основи педијатрије са негом

33.б

Основи интерне медицине са негом

33.в

Основи хирургије са негом

33.г

Основи инфективних болести са негом

34.

Завршни стручни рад

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42