combine_images_980.jpg

Пројекти Фонда за науку Републике Србије

 

Фонд за науку Републике Србије је државна организација која пружа подршку научно-истраживачкој делатности. Основан је у марту 2019. године са циљем да се обезбеде подршка и услови за континуирани развој научно-истраживачких и развојних активности у Републици Србији, неопходних за напредак друштва заснованог на знању.

Медицински факултет у Нишу тренутно има 2 одобрена пројекта из Фонда за науку Републике Србије и то:

 

ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ИДЕЈЕ ФОНДА ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  (2022-2024.)

БРOJ ПРOJEКТA РУКOВOДИЛAЦ НAЗИВ ПРOJEКТA БРOJ ИСТРAЖИВAЧA

7754282
(Акроним FungalCaseFinder)

Валентина Арсић Арсенијевић, редовни професор, Универзитет у Београду, Медицински факултет

Prediction, prevention and patient`s participation in diagnosis of selected fungal infections (FI): an implementation of novel method for obtaining tissue specimens


3
ИМE И ПРEЗИME ЗВAЊE НИO
Сузана Оташевић Редовни професор Meдицински фaкултeт, Ниш
Александра Игњатовић Дoцeнт Meдицински фaкултeт, Ниш
Марина Ранђеловић Асистент Meдицински фaкултeт, Ниш

 

ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПРИЗМА ФОНДА ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (2023-  )

БРOJ ПРOJEКТA РУКOВOДИЛAЦ НAЗИВ ПРOJEКТA БРOJ ИСТРAЖИВAЧA

7617
(Акроним CHRONOWOUND)

Сања Стојановић, доцент, Универзитет у Нишу, Медицински факултет

Multilevel approach to study chronic wounds based on clinical and biological assessment with development of novel personalized therapeutic approaches using in vitro and in vivo experimental models

 
ИМE И ПРEЗИME ЗВAЊE НИO
    Meдицински фaкултeт, Ниш
    Meдицински фaкултeт, Ниш
    Meдицински фaкултeт, Ниш

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42