combine_images_980.jpg

Наставно-образовна организациона јединица

Штампа

 

Наставно-образовну организациону јединицу чине наставници, сарадници и остали запослени који учествују у обављању послова који су непосредно повезани са наставно-образовним радом.  Наставно-образовна организациона јединица своје послове обавља преко катедри, Већа катедри и Већа ужих научних области.

 

Наставно-образовна организациона јединица обавља следеће послове:

  • организује све облике наставе на свим нивоима студија;
  • обезбеђује услове и пружа помоћ у изради завршних радова на свим нивоима студија;
  • прати, обезбеђује и развија квалитет студијских програма, наставе и услова рада;
  • обезбеђује услове за развој наставног и научног подмлатка на Факултету;
  • реализује образовањe током читавог живота кроз иновацију знања и континуирану едукацију.

Центри наставно-образовне jединице су:

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42