combine_images_980.jpg

Центар за континуирану медицинску едукацију

Штампа

 

Центар за кckmeонтинуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Нишу је стручни орган Факултета, основан децембра 2004. године, који у име и за рачун Факултета, као организатора континуиране едукације, спроводи континуирану едукацију као програм перманентног образовања и усавршавања у здравству.

 

Континуирана едукација у здравству подразумева стручно и научно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника кроз учешће на научним и стручним скуповима, семинарима, курсевима и другим програмима континуиране едукације.


У оквиру Центра формиран је Програмски савет који има седам чланова кога чинеугледни наставници Факултета. Радом Центра руководи наставник Факултета у сарадњи са продеканом за последипломску наставу. Руководиоца и чланове Програмског савета именује декан Факултета.

 

ПРОГРАМСКИ САВЕТ ЦЕНТРА ЧИНЕ: 

  • Проф. др Маја Јовичић Милентијевић, руководилац и председавајући
  • Проф. др Марина Дељанин-Илић – заменик
  • Проф. др Иван Николић – члан
  • Проф. др Радмила Величковић Радовановић – члан
  • Проф. др Предраг Ковачевић – члан
  • Проф. др Зоран Радовановић – члан
  • Проф. др Александар Митић – члан

 

ПРАВИЛНИК о раду Центра за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета Универзитета у Нишу, 2014.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42