combine_images_980.jpgСТРУЧНИ САСТАНЦИ КАО ВИД КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ


 

Студентска стручна пракса и интерпрофесионална сарадња у савременом образовању фармацеута

Штампа

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj 153-02-301/2020-01 од 02.03.2020. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 30.03.2020.године, и 11.05.2020.године. Медицински факултет у Нишу, Сала 164, III спрат, са почетком у 13 часова

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 3 бода; Регистровани слушалац - 2 бода

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Ивана Нешић

Опширније...

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42