combine_images_980.jpg

Студентска стручна пракса и интерпрофесионална сарадња у савременом образовању фармацеута

Штампа

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj 153-02-301/2020-01 од 02.03.2020. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 30.03.2020.године, и 11.05.2020.године. Медицински факултет у Нишу, Сала 164, III спрат, са почетком у 13 часова

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 3 бода; Регистровани слушалац - 2 бода

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Ивана Нешић

ПРEДAВAЧИ: Проф. др Радмила Величковић Радовановић, проф.др Ивана Нешић, Доц. др Александра Цатић - Ђорђевић, Доц. др Никола Стефановић, Доц. др Ивана Дамњановић

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: фармацеути, биохемичари

СAЖEТAК ПРOГРAМA:

Савремено образовање здравствених професионалаца треба да буде усклађено са здравственим потребама друштва. Кроз процес образовања здравствени професионалци треба да буду припремљени за реализацију студентске стручне праксе у реалном радном окружењу као и оспособљени да је остврарују кроз интерпрофесионалну сарадњу са другим здравственим професионалцима, чиме се побољшава ниво њихових професионалних компетенција.

Појам „учење засновано на практичном искуству у реалном радном окружењу“ подразумева јасно дефинисане наставне активности које се и реализују у реалном радном окружењу, кроз контакт са пацијентима, уз интерпрофесионалну сарадњу са другим здравственим професионалцима. Овакав вид образовања представља начин за повећање радне обучености, што олакшава интеграцију у радне процесе након запошљавања. Стратегијом образовања у Србији до 2020. године промовише се стицање практичних искустава студената, примена нових метода учења, побољшање сарадње образовних институција и послодаваца што говори о значају образовања и стручних пракси у реалном радном окружењу.

Процес савременог образовања и стручног оспособљавања афирмише ментора као саветника током студија, током праксе, као саветника у каријери, консултанта за вештине и као узора у професионалном смислу. Од ментора се очекује да покаже своју способност као инструктор, модератор, тренер и помагач. Поред тога мора да буде оспособљен за процену знања и вештина које стичу студенти/стажери током праксе.

Увођење интерпрофесионалног образовања, развој интерпрофесионалне сарадње здравствених професионалаца, развијање вештине тимског рада и колаборативне праксе – тимског рада здравствених радника у циљу постизања највишег нивоа здравствене заштите јесте један од начина успостављања ефикасног здравственог система.

Кроз дефинисање научно заснованих курикулума, организацију студентске стручне праксе у реалном радном окружењу, упознавање са принципима и начинима реализације интерпрофесионалне сарадње и кроз афирмацију менторства, данас се у развијеним земљама оспособљавају фармацеути за ефикасан рад фокусиран на пацијента и задовољавање његових потреба.

 

КOТИЗAЦИJA: 1000,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 193/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE: Преузети ПРИJAВУ ЗА КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на е-mail ( Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42