combine_images_980.jpg

Апсолвентски испитни рок

Штампа

МАЈ: 13-24.05.2024.

Распоред тестова и писемних делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак изреде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.
    А0 Свечани амфитеатар у анексу

ВС

Велика сала

А1

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМФ

Амфитеатар факултета

А2

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМП

Амфитеатар Института за патологију

С1

Слушаоница у анексу на 1. спрату

АМС

Амфитеатар Стоматолошке клинике

С2

Слушаоница у анексу на 2. спрату

АИЈЗ

Амфитеатар Института за јавно здравље

С3

Слушаоница у анексу на 2. спрату

Сала 58

Сала на 1. спрату код фармакологије

ПОТ. СУД.

Сала у поткровљу судске медицине

Сала 68

Сала на 1. спрату код патофизиологије

ССМ

Сала судске медицине

ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ.СУД.МУ. Мала учионица на судској медицини

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
13.05.2024. Болести зуба претклиника ОП С 3 17,00-18,00 АМС
13.05.2024. Клиничка ендодонција ОП С 5 17,00-18,00 АМС
13.05.2024. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 18.00-21.00 АМФ
13.05.2024. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 18.00-21.00 АМФ
13.05.2024. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 18.00-21.00 АМФ
13.05.2024. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 18.00-21.00 АМФ
13.05.2024. Козметологија ОП Ф 4 13,00-15,00 ПОТ. СУД.
13.05.2024. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 13,00-15,00 ПОТ. СУД.
13.05.2024. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 14.00-16.30 ВС
13.05.2024. Организација стоматолошке службе ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.05.2024. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 14.00-16.30 ВС
13.05.2024. Општа епидемиологија ОП ОСС-СЕИ 2 09.00-10.00 С2
13.05.2024. Санитарна техника ОП ОСС-СЕИ 3 10.00-11.30 С2
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
14.05.2024. Социјална медицина ОП М 5 14.00-15.30 С2
14.05.2024. Микробиологија и имунологија ОП С 2 11.00-12.00 АИЈЗ
14.05.2024. Анестезија у стоматологији ОП С 3 15,00-16,00 АМС
14.05.2024. Орална хирургија ОП С 4 15,00-16,00 АМС
14.05.2024. Болести ризика у стоматолошкој пракси ОП С 5 15,00-16,00 АМС
14.05.2024. Имплантологија ОП С 6 15,00-16,00 АМС
14.05.2024. Фармацеутска хемија 3 - стари програм ОП Ф 3 16.00-19.00 С2
14.05.2024. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 16.00-19.00 С2
14.05.2024. Анализа фен. једињења у прир. производима ИП Ф 4 16.00-19.00 С2
14.05.2024. Фармакокинетика ОП Ф 4 13.00-14.30 С1
14.05.2024. Клиничка фармација ОП Ф 5 13.00-14.30 С1
14.05.2024. Микробиологија и имунологија ОП ОСС-СМСТ 1 11.00-12.00 АИЈЗ
14.05.2024. Медицина рада ИП ОСС-СМСТ 2 15,00-16,30 А2
14.05.2024. Медицина рада ОП ОСС-СЕИ 2 15,00-16,30 А2
14.05.2024. Микробиологија са паразитологијом ОП ОСС-СЕИ 2 11.00-12.00 АИЈЗ
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
15.05.2024. Хемија у медицини 1 ИП М 1 10.00-12.00 С2
15.05.2024. Основи хистолошких техника у биомедицини ИП М 4 12.00-14.00 С2
15.05.2024. Стоматолошки материјали ИП С 3 14.00-15.00 АМС
15.05.2024. Рестауративна одонтологија ОП С 4 08,00-09,00 С3
15.05.2024. Пародонтологија ОП С 5 14.00-15.00 С2
15.05.2024. Фармакогнозија 1 ОП Ф 2 16.30-20.30 А1
15.05.2024. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 16.30-20.30 А1
15.05.2024. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 16.00-18.30 С3
15.05.2024. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 17.30-21.30 С1
15.05.2024. Дијететика ОП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
15.05.2024. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 17.30-21.30 С1
15.05.2024. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 17.30-21.30 С1
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
16.05.2024. Медицина и друштво ОП М 1 12.00-14.00 С2
16.05.2024. Хемија у медицини 2 ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
16.05.2024. Патофиз. исхране и психоф. спрем. спортиста ИП М 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
16.05.2024. Медицина и друштво ОП С 1 12.00-14.00 С2
16.05.2024. Штетни ефекти лекова ИП С 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
16.05.2024. Гнатологија ОП С 4 13.00-14.00 АМС
16.05.2024. Ласеротерапија у стоматологији ИП С 5 14.00-15.00 АМС
16.05.2024. Органска хемија 1 ОП Ф 1 14.00-17.00 С2, С3
16.05.2024. Органска хемија 2 ОП Ф 2 14.00-17.00 С2, С3
16.05.2024. Информатика ИП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
16.05.2024. Штетни ефекти лекова ИП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
16.05.2024. Лекови и трудноћа ИП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
16.05.2024. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СМСТ 1 11.00-13.00 ВС
16.05.2024. Гнатологија ОП ОСС-ЗП 1 13.00-14.00 АМС
16.05.2024. Социјална медицина и хигијена ИП ОСС-ЗП 2 11.00-13.00 ВС
16.05.2024. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 14.00-17.00 С2, С3
16.05.2024. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 14.00-17.00 С2, С3
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
17.05.2024. Енглески језик ИП М 1 12.00-13.30 С2
17.05.2024. Енглески језик у медицини ОП М 2 12.00-13.30 С2
17.05.2024. Клиничка микробиологија ОП М 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
17.05.2024. Енглески језик у стоматологији ОП С 2 12.00-13.30 С2
17.05.2024. Орална медицина ОП С 4 09.00-10.00 АМС
17.05.2024. Орална хигијена ОП С 5 10.00-11.00 АМС
17.05.2024. Енглески језик ОП Ф 1 12.00-13.30 С2
17.05.2024. Фармакотерапија ОП Ф 4 09.00-10.30 С1
17.05.2024. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 09.00-10.30 С1
17.05.2024. Медицина и друштво ОП ОСС-СМСТ 1 12.00-14.00 А1
17.05.2024. Медицина и друштво ОП ОСС-ЗП 1 12.00-14.00 А1
17.05.2024. Медицина и друштво ОП ОСС-СЕИ 1 12.00-14.00 А1
17.05.2024. Општа токсикологија ОП ОСС-СЕИ 3 11.00-12.00 ПОТ. СУД.
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
20.05.2024. Биологија ћелије ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.05.2024. Физиологија напора ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.05.2024. Клиничка фармакологија ОП М 5 09.00-11.00 А0
20.05.2024. Максилофацијална хирургија ОП М 6 14.00-15.00 ВС
20.05.2024. Претклиничка ендодонција ОП С 4 17,00-18,00 АМС
20.05.2024. Неорганска хемија ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.05.2024. Микробиологија и основи имунологије ОП Ф 2 08,00-09,00 АИЈЗ
20.05.2024. Аналитика лекова ОП Ф 4 10.00-13.00 Учионица 49
20.05.2024. Фармацеутска пракса ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.05.2024. Геријатрија са негом ОП ОСС-СМСТ 2 13,00-16,00 ПОТ. СУД.
20.05.2024. Здравствено васпитање ОП ОСС-ЗП 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.05.2024. Биологија ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.05.2024. Микробиологија воде и намирница ОП ОСС-СЕИ 2 08,00-09,00 АИЈЗ
20.05.2024. Заштита на раду ОП ОСС-СЕИ 3 10.00-12.00 С2
20.05.2024. Здравствено васпитање и промоција здравља ОП ОСС-СЕИ 3 12.00-14.00 С2
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
21.05.2024. Увод у клиничку праксу ОП М 1 14.00-15.00 С2
21.05.2024. Хомеостаза воде и електролита ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.05.2024. Неуронауке ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.05.2024. Судска медицина ОП М 6 10.00-11.00 ВС
21.05.2024. Страх од стоматолога ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.05.2024. Физичка хемија ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.05.2024. Токсикологија ОП Ф 5 15.00-18.00 С2
21.05.2024. Болести зуба ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.05.2024. Орална медицина ОП ОСС-ЗП 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.05.2024. Медицинско законодавство ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
22.05.2024. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 08.00-10.00 А0
22.05.2024. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 10.00-11.30 ВС
22.05.2024. Клиничка биохемија ОП М 4 10.00-11.30 ВС
22.05.2024. Породична медицина ОП М 6 18.30-20.00 АМФ
22.05.2024. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 12.00-14.00 ПОТ. СУД.
22.05.2024. Принципи и етика НИР-а ИП С 2 10.00-11.30 ВС
22.05.2024. Геростоматологија ИП С 4 14.00-15.00 АМС
22.05.2024. Епидемиологија обољења парадонцијума ИП С 5 16.30-17.30 АМС
22.05.2024. Статистика у фармацији ОП Ф 3 08.00-10.00 А0
22.05.2024. Фитотерапија ОП Ф 4 10.00-12.00 С2
22.05.2024. Фармацеутско законодавство и етика ОП Ф 5 13.00-15.00 А2
22.05.2024. Основи фармацеутског менаџмента ИП Ф 5 13.00-15.00 А2
22.05.2024. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СМСТ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.05.2024. Здравствена статистика ИП ОСС-СМСТ 3 08.00-10.00 А0
22.05.2024. Зуботехнички апарати и инструменти ОП ОСС-ЗП 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.05.2024. Медицинска статистика ОП ОСС-СЕИ 1 08.00-10.00 А0
22.05.2024. ДДД и контрола вектора ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
23.05.2024. Анесатезиологија са реаниматологијом ИП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
23.05.2024. Морфологија зуба ОП С 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
23.05.2024. Дијететика ИП С 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
23.05.2024. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 17.00-20.00 С1
23.05.2024. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 17.00-20.00 С1
23.05.2024. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 18.00-21.00 АМФ
23.05.2024. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 18.00-21.00 АМФ
23.05.2024. Биофармација ОП Ф 5 18.00-21.00 АМФ
23.05.2024. Енглески језик ИП ОСС-СМСТ 1 12.00-13.30 С2
23.05.2024. Организација здравствене заштите ОП ОСС-СМСТ 2 13.30-15.00 С2
23.05.2024. Енглески језик ИП ОСС-ЗП 1 12.00-13.30 С2
23.05.2024. Болести ризика у стоматолошкој пракси ИП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
23.05.2024. Имплантологија ИП ОСС-ЗП 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
23.05.2024. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 17.00-20.00 С1
23.05.2024. Енглески језик ИП ОСС-СЕИ 1 12.00-13.30 С2
23.05.2024. Ментална хигијена ИП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
24.05.2024. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
24.05.2024. Медицинска генетика ИП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
24.05.2024. Вештина комуникација ИП М 3 13.00-14.00 АМФ
24.05.2024. Физичке методе у стоматологији ИП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
24.05.2024. Ургентна стоматологија ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
24.05.2024. Одабрана поглавља фитотерапије ИМ С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
24.05.2024. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 12.00-15.00 С2
24.05.2024. Радиофармација ИП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
24.05.2024. Вештина комуникација ИП Ф 3 13.00-14.00 АМФ
24.05.2024. Савремене инструменталне методе у фармацији ИП Ф 4 12.00-15.00 С2
24.05.2024. Маркетинг у фармацији ИП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
24.05.2024. Вештина комуникација ИП ОСС-СМСТ 2 13.00-14.00 АМФ
24.05.2024. Ургентна стоматологија ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
24.05.2024. Вештина комуникација ИП ОСС-ЗП 2 13.00-14.00 АМФ
24.05.2024. Физика ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
24.05.2024. Вештина комуникација ОП ОСС-СЕИ 1 13.00-14.00 АМФ
24.05.2024. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 12.00-15.00 С2

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42