combine_images_980.jpg

Апсолвентски испитни рок

Штампа

 

МАРТ : 09-20.03.2020.

Распоред тестова и писемних делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак изреде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.
    А0 Свечани амфитеатар у анексу

ВС

Велика сала

А1

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМФ

Амфитеатар факултета

А2

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМП

Амфитеатар Института за патологију

С1

Слушаоница у анексу на 1. спрату

АМС

Амфитеатар Стоматолошке клинике

С2

Слушаоница у анексу на 2. спрату

АИЈЗ

Амфитеатар Института за јавно здравље

С3

Слушаоница у анексу на 2. спрату

Сала 58

Сала на 1. спрату код фармакологије

ПОТ. СУД.

Сала у поткровљу судске медицине

Сала 68

Сала на 1. спрату код патофизиологије

ССМ

Сала судске медицине

ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ.СУД.МУ. Мала учионица на судској медицини

 

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
09.03.2020. Психијатрија са мед. психологијом ОП М 4 09.00-11.00 Сала 68
09.03.2020. Неурологија ОП М 5 11.00-12.00 ВС
09.03.2020. Патологија и орална патологија ОП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.03.2020. Болести зуба клиника 2 ОП С 5 17.00-18.30 АМС
09.03.2020. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.03.2020. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.03.2020. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.03.2020. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.03.2020. Козметологија ОП Ф 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.03.2020. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 09.00-11.00 ССМ
09.03.2020. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.03.2020. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
10.03.2020. Микробиологија ОП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.03.2020. Социјална медицина ОП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.03.2020. Орална хирургија ОП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.03.2020. Фиксна протетика ИП С 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.03.2020. Фармацеутска хемија 3 ОП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.03.2020. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.03.2020. Анализа фен. једињења у прир. производима ИП Ф 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.03.2020. Основи фармацеутског менаџмента ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.03.2020. Медицина рада ИП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
11.03.2020. Педијатрија ОП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.03.2020. Болести зуба клиника 1 ОП С 4 09.00-11.00 Сала 68
11.03.2020. Пародонтологија ОП С 5 09.00-10.30 Сала 68
11.03.2020. Фармакогнозија 1 ОП Ф 2 11.00-14.00 ССМ
11.03.2020. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 11.00-14.00 ССМ
11.03.2020. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.03.2020. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 11.00-15.00 ПОТ.СУД.
11.03.2020. Скелетирана парцијалана протеза 1 ОП ОСС-ЗП 3      ДОГОВОР ДОГОВОР
11.03.2020. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 11.00-15.00 ПОТ.СУД.
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
12.03.2020. Хемија у медицини 2 ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.03.2020. Гнатологија ОП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.03.2020. Ласеротерапија у стоматологији ИП С 5 11.00-13.00 ПОТ.СУД.
12.03.2020. Органска хемија 2 ОП Ф 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.03.2020. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 13.00-15.00 ПОТ.СУД.
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
13.03.2020. Хирургија 2 ОП М 6 11.00-12.00 ВС
13.03.2020. Орална медицина ОП С 4 13.30-15.00 АМС
13.03.2020. Фармакотерапија ОП Ф 4 09.00-10.30 Сала 68
13.03.2020. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 09.00-10.30 Сала 68
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
16.03.2020. Биологија ћелије ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
16.03.2020. Физиологија напора ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
16.03.2020. Фармакологија са токсикологијом ОП М 3 20.00-22.00 ВС
16.03.2020. Клиничка фармакологија ОП М 5 20.00-22.00 ВС
16.03.2020. Максилофацијална хирургија ОП М 6 11.00-12.30 ВС, А0
16.03.2020. Хистологија и ембриологија ОП С 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
16.03.2020. Фармакологија са токсикологијом ОП С 3 20.00-22.00 ВС
16.03.2020. Максилофацијална хирургија ОП С 5 11.00-12.30 ВС, А0
16.03.2020. Микробиологија и основи имунологије ОП Ф 2 09.00-10.00 АИЈЗ
16.03.2020. Фармакологија ОП Ф 3 20.00-22.00 ВС
16.03.2020. Аналитика лекова ОП Ф 4 09.00-12.00 Сала 68
16.03.2020. Фармацеутска пракса ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
16.03.2020. Геријатрија са негом ОП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
17.03.2020. Хомеостаза воде и електролита ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
17.03.2020. Гинекологија ОП М 5 10.00-11.00 ВС
17.03.2020. Судска медицина ОП М 6 11.00-12.00 ВС
17.03.2020. Биохемија и орална биохемија ОП С 1 09.00-11.00 Сала 68
17.03.2020. Судска медицина ОП С 5 11.00-12.00 ВС
17.03.2020. Медицинска биохемија ОП Ф 4 09.00-11.00 Сала 68
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
18.03.2020. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 10.00-12.00 ВС
18.03.2020. Основи имунологије ОП М 2 09.30-11.00 А0
18.03.2020. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 09.00-11.00 Сала 68
18.03.2020. Клиничка биохемија ОП М 4 09.00-11.00 Сала 68
18.03.2020. Породична медицина ОП М 6 09.00-10.00 ПОТ.СУД.
18.03.2020. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 10.00-12.00 ВС
18.03.2020. Принципи и етика НИР-а ИП С 2 09.00-11.00 Сала 68
18.03.2020. Основи имунологије ИП С 3 09.30-11.00 А0
18.03.2020. Фармацеутска имунологија ОП Ф 2 09.30-11.00 А0
18.03.2020. Статистика у фармацији ОП Ф 3 10.00-12.00 ВС
18.03.2020. Фитотерапија ОП Ф 4 11.00-14.00 Сала 68
18.03.2020. Фармацеутско законодавство и етика ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.03.2020. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
19.03.2020. Енглески језик ИП М 1 11.00-12.30 ССМ
19.03.2020. Енглески језик у медицини ОП М 2 11.00-12.30 ССМ
19.03.2020. Енглески језик ИП С 1 11.00-12.30 ССМ
19.03.2020. Енглески језик у стоматологији ОП С 2 11.00-12.30 ССМ
19.03.2020. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 09.00-12.00 Сала 68
19.03.2020. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 09.00-12.00 Сала 68
19.03.2020. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.03.2020. Биофармација ОП Ф 5 13.00-16.00 ССМ
19.03.2020. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-12.00 Сала 68
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
20.03.2020. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.03.2020. Фармакокинетика ОП Ф 4 17.00-18.30 АМФ
20.03.2020. Клиничка фармација ОП Ф 5 17.00-18.30 АМФ

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42