combine_images_980.jpg

Апсолвентски испитни рок

Штампа

 

МАРТ : 11-22.03.2019.

Распоред тестова и писемних делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак изреде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.
    А0 Свечани амфитеатар у анексу

ВС

Велика сала

А1

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМФ

Амфитеатар факултета

А2

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМП

Амфитеатар Института за патологију

С1

Слушаоница у анексу на 1. спрату

АМС

Амфитеатар Стоматолошке клинике

С2

Слушаоница у анексу на 2. спрату

АИЈЗ

Амфитеатар Института за јавно здравље

С3

Слушаоница у анексу на 2. спрату

Сала 58

Сала на 1. спрату код фармакологије

ПОТ. СУД.

Сала у поткровљу судске медицине

Сала 68

Сала на 1. спрату код патофизиологије

ССМ

Сала судске медицине

ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ.СУД.МУ. Мала учионица на судској медицини

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
11.03.2019. Психијатрија са мед. психологијом ОП М 4 12.00-14.00 С1
11.03.2019. Неурологија ОП М 5 11.00-12.00 ВС, А0
11.03.2019. Анатомија ОП С 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.03.2019. Болести зуба клиника 2 ОП С 5 09.00-10.30
11.03.2019. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.03.2019. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.03.2019. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.03.2019. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.03.2019. Козметологија ОП Ф 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.03.2019. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 09.00-11.00 ССМ
11.03.2019. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
12.03.2019. Микробиологија ОП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.03.2019. Социјална медицина ОП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.03.2019. Орална хирургија ОП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.03.2019. Фиксна протетика ИП С 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.03.2019. Фармацеутска хемија 3 ОП Ф 3 11.30-14.30 С3
12.03.2019. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 11.30-14.30 С3
12.03.2019. Анализа фен. једињења у прир. производима ИП Ф 4 11.30-14.30 С3
12.03.2019. Основи фармацеутског менаџмента ОП Ф 5 13.30-14.30 С2
12.03.2019. Фиксна протетика 2 ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.03.2019. Медицина рада ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.03.2019. Основи педагогије ОП ССС-СМСТ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
13.03.2019. Педијатрија ОП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.03.2019. Болести зуба клиника 1 ОП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.03.2019. Пародонтологија ОП С 5 17.00-18.30 АМС
13.03.2019. Фармакогнозија 1 ОП Ф 2 09.00-12.00 Сала 68
13.03.2019. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 09.00-12.00 Сала 68
13.03.2019. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 11.30-14.00 С3
13.03.2019. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 09.00-13.00 ПОТ.СУД.
13.03.2019. Скелетирана парцијалана протеза 1 ОП ОСС-ЗП 3      ДОГОВОР ДОГОВОР
13.03.2019. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-13.00 ПОТ.СУД.
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
14.03.2019. Гнатологија ОП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.03.2019. Ласеротерапија у стоматологији ИП С 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.03.2019. Органска хемија 2 ОП Ф 2 09.00-12.00 Сала 68
14.03.2019. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-12.00 Сала 68
14.03.2019. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 09.00-11.00 Сала 68
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
15.03.2019. Хирургија 2 ОП М 6 10.00-11.00 ВС
15.03.2019. Физиологија ОП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
15.03.2019. Орална медицина ОП С 4 09.00-10.30 А0
15.03.2019. Патофизиологија ОП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
15.03.2019. Фармакотерапија ОП Ф 4 10.30-12.00 А0
15.03.2019. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 10.30-12.00 А0
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
18.03.2019. Биологија ћелије ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.03.2019. Фармакологија са токсикологијом ОП М 3 09.00-11.00 А0
18.03.2019. Клиничка фармакологија ОП М 5 09.00-11.00 А0
18.03.2019. Максилофацијална хирургија ОП М 6 11.00-12.30 ВС, А0
18.03.2019. Фармакологија са токсикологијом ОП С 3 09.00-11.00 А0
18.03.2019. Максилофацијална хирургија ОП С 5 11.00-12.30 ВС, А0
18.03.2019. Микробиологија и основи имунологије ОП Ф 2 09.00-10.00 АМС
18.03.2019. Фармакологија ОП Ф 3 09.00-11.00 А0
18.03.2019. Аналитика лекова ОП Ф 4 09.00-12.00 Сала 68
18.03.2019. Фармацеутска пракса ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
19.03.2019. Хомеостаза воде и електролита ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.03.2019. Гинекологија ОП М 5 10.00-11.00 ВС
19.03.2019. Судска медицина ОП М 6 10.00-11.00 А0
19.03.2019. Биохемија и орална биохемија ОП С 1 09.00-11.00 Сала 68
19.03.2019. Судска медицина ОП С 5 10.00-11.00 А0
19.03.2019. Медицинска биохемија ОП Ф 4 09.00-11.00 Сала 68
19.03.2019. Орална медицина ОП ОСС-ЗП 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
20.03.2019. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 09.00-11.00 А0
20.03.2019. Основи имунологије ОП М 2 10.00-11.30 ВС
20.03.2019. Клиничка биохемија ОП М 4 11.30-13.30 С3
20.03.2019. Породична медицина ОП М 6 09.00-10.00 ПОТ.СУД.
20.03.2019. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 09.00-11.00 А0
20.03.2019. Принципи и етика НИР-а ИП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.03.2019. Основи имунологије ИП С 3 10.00-11.30 ВС
20.03.2019. Фармацеутска имунологија ОП Ф 2 10.00-11.30 ВС
20.03.2019. Статистика у фармацији ОП Ф 3 09.00-11.00 А0
20.03.2019. Фитотерапија ОП Ф 4 09.00-12.00 ССМ
20.03.2019. Организација здравствене делатности-стари прог. ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.03.2019. Фармацеутско законодавство и етика ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.03.2019. Медицинска статистика ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-11.00 А0
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
21.03.2019. Енглески језик у медицини ОП М 2 09.30-11.00 Сала 68
21.03.2019. Анесатезиологија са реаниматологијом ИП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.03.2019. Енглески језик у стоматологији ОП С 2 09.30-11.00 Сала 68
21.03.2019. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 09.00-12.00 ССМ
21.03.2019. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 09.00-12.00 ССМ
21.03.2019. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.03.2019. Биофармација ОП Ф 5 12.00-15.00 ССМ
21.03.2019. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-12.00 ССМ
21.03.2019. Енглески језик ИП ОСС-СЕИ 1 09.30-11.00 Сала 68
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
22.03.2019. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.03.2019. Фармакокинетика ОП Ф 4 11.30-13.00 АМФ
22.03.2019. Клиничка фармација ОП Ф 5 11.30-13.00 АМФ
22.03.2019. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42