combine_images_980.jpg

Апсолвентски испитни рок

Штампа

ДЕЦЕМБАР: 11-22.12.2023.

Распоред тестова и писемних делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак изреде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.
    А0 Свечани амфитеатар у анексу

ВС

Велика сала

А1

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМФ

Амфитеатар факултета

А2

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМП

Амфитеатар Института за патологију

С1

Слушаоница у анексу на 1. спрату

АМС

Амфитеатар Стоматолошке клинике

С2

Слушаоница у анексу на 2. спрату

АИЈЗ

Амфитеатар Института за јавно здравље

С3

Слушаоница у анексу на 2. спрату

Сала 58

Сала на 1. спрату код фармакологије

ПОТ. СУД.

Сала у поткровљу судске медицине

Сала 68

Сала на 1. спрату код патофизиологије

ССМ

Сала судске медицине

ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ.СУД.МУ. Мала учионица на судској медицини

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
11.12.2023. Клиничка ендодонција ОП С 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.12.2023. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 13.00-16.00 С2
11.12.2023. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 13.00-16.00 С2
11.12.2023. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 13.00-16.00 С2
11.12.2023. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 13.00-16.00 С2
11.12.2023. Козметологија ОП Ф 4 16.00-18.00 С2
11.12.2023. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 18.00-20.00 С2
11.12.2023. Анатомија и хистологија ОП ОСС-СМСТ 1 08.00-10.00 Сала 18
11.12.2023. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 08.00-10.00 Сала 18
11.12.2023. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 08.00-10.00 Сала 18
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
12.12.2023. Социјална медицина ОП М 5 12.00-13.30 С2
12.12.2023. Орална хирургија ОП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.12.2023. Болести ризика у стоматолошкој пракси ОП С 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.12.2023. Фармацеутска хемија 3 ОП Ф 3 09.00-12.00 С3
12.12.2023. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 09.00-12.00 С3
12.12.2023. Фармакокинетика ОП Ф 4 13.00-14.30 А1
12.12.2023. Анализа фен. једињења у прир. производима ИП Ф 4 09.00-12.00 С3
12.12.2023. Клиничка фармација ОП Ф 5 13.00-14.30 А1
12.12.2023. Микробиологија и имунологија ОП ОСС-СМСТ 1 13.00-14.00 АМФ ИЗЈЗ
12.12.2023. Микробиологија са паразитологијом ОП ОСС-СЕИ 2 13.00-14.00 АМФ ИЗЈЗ
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
13.12.2023. Хемија у медицини 1 ИП М 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.12.2023. Основи хистолошких техника у биомедицини ИП М 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.12.2023. Пародонтологија ОП С 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.12.2023. Фармакогнозија 1 ОП Ф 2 17.30-21.30 А1
13.12.2023. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 17.30-21.30 А1
13.12.2023. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 11.00-13.30 С3
13.12.2023. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 17.00-21.00 С1, А2
13.12.2023. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 17.00-21.00 С1, А2
13.12.2023. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 17.00-21.00 С1, А2
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
14.12.2023. Хемија у медицини 2 ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.12.2023. Гнатологија ОП С 4 14.00-15.00 АМС
14.12.2023. Ласеротерапија у стоматологији ИП С 5 18.00-20.00 АМС
14.12.2023. Органска хемија 1 ОП Ф 1 17.00-20.00 С3
14.12.2023. Органска хемија 2 ОП Ф 2 17.00-20.00 С3
14.12.2023. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 17.00-20.00 С3
14.12.2023. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 17.00-20.00 С3
14.12.2023. Штетни ефекти лекова ИП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
15.12.2023. Клиничка микробиологија ОП М 4 08.30-09.30 АМФ АИЈЗ
15.12.2023. Орална хигијена ОП С 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
15.12.2023. Фармакотерапија ОП Ф 4 10.00-11.30 А1
15.12.2023. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 10.00-11.30 А1
15.12.2023. Општа токсикологија ОП ОСС-СЕИ ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
18.12.2023. Клиничка фармакологија ОП М 5 13.00-15.00 ВС
18.12.2023. Претклиничка ендодонција ОП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.12.2023. Микробиологија и основи имунологије ОП Ф 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.12.2023. Аналитика лекова ОП Ф 4 13.00-16.00 С2
18.12.2023. Фармацеутска пракса ОП Ф 5 12.00-14.00 С3
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
19.12.2023. Увод у клиничку праксу ОП М 1 11.00-12.00 С3
19.12.2023. Хомеостаза воде и електролита ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.12.2023. Неуронауке ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.12.2023. Токсикологија ОП Ф 5 12.00-15.00 С3
19.12.2023. Патофизиологија и патологија ОП ОСС-СМСТ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.12.2023. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.12.2023. Медицинско законодавство ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
20.12.2023. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 18.00-20.00 ВС
20.12.2023. Клиничка биохемија ОП М 4 17.00-19.00 С1
20.12.2023. Породична медицина ОП М 6 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.12.2023. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 18.00-20.00 ВС
20.12.2023. Епидемиологија обољења парадонцијума ИП С 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.12.2023. Статистика у фармацији ОП Ф 3 18.00-20.00 ВС
20.12.2023. Фармацеутско законодавство и етика ОП Ф 5 13.00-15.30 С2
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
21.12.2023. Анесатезиологија са реаниматологијом ИП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.12.2023. Болести ризика у стоматолошкој пракси ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.12.2023. Имплантологија ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.12.2023. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 08.00-11.00 С2
21.12.2023. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 08.00-11.00 С2
21.12.2023. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 11.00-14.00 С3
21.12.2023. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 11.00-14.00 С3
21.12.2023. Биофармација ОП Ф 5 17.00-20.00 С3
21.12.2023. Имплантологија ИП ОСС-ЗП 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.12.2023. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 08.00-11.00 С2
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
22.12.2023. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 09.00-10.30 С2
22.12.2023. Радиофармација ИП Ф 3 09.00-10.30 С2
22.12.2023. Савремене инструменталне методе у фармацији ИП Ф 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.12.2023. Вештина комуникација ИП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42