combine_images_980.jpg

Студент продекан

Штампа

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

Медицински факултет има студента продекана ког бира Студентски парламент. Студент продекан бира се на период од једне године већином гласова на конститутивној седници Студентског парламента. Он представља студенте, координира образовни и научни рад и остале активности студената. Студент продекан учествује у раду Наставно-научног већа и Савета и заступа интересе студената у тим органима. Студент продекан сарађује са продеканима и учествује у раду Колегијума, а за свој рад он одговара Студентском парламенту.

Кандидат за студента продекана мора бити одличан студент, истакнут у ваннаставним активностима са жељом за обликовањем факултета према студентским потребама и који представља студенте у организацији наставног процеса.

 

 Marko Popovic

 

МАРКО ПОПОВИЋ

 

СTУДEНT V ГOДИНE

 

СTУДИJСКИ ПРOГРAM: СТОМАТОЛОГИЈА

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa 23.09.1996.године, Бор 
Oбрaзoвaњe
 • Основна школа „Станоје Миљковић“, Брестовац
 • Гимназија„ Бора Станковић “, Бор
Прoсeчнa oцeнa 8.36 
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету
 • Члан Студентског парламента Медицинског факултета(2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21)
 • Члан Студентске уније Медицинског факултета (2016-)
 • Представник године на студијском програму Стоматологија (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21)
 • Члан Наставно-научног већа Медицинског факултета (2017-)
 • Члан Организационог одбора 60. Конгреса студената биомедицинских наука Србије са интернационалним учешћем
 • Члан ресора за хуманитарни рад Медицинског факултета
 • Члан ресора за промоцију јавног здравља Медицинског факултета
 • Члан редакције студентског часописа „Medica magazin“ (2017-)
Jeзици енглески, француски
Објављени студентски радови  
Награде и признања
 •  Вукова диплома за одличан успех у основној школи

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42