combine_images_980.jpg

Студент продекан

Штампа

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

Медицински факултет има студента продекана ког бира Студентски парламент. Студент продекан бира се на период од једне године већином гласова на конститутивној седници Студентског парламента. Он представља студенте, координира образовни и научни рад и остале активности студената. Студент продекан учествује у раду Наставно-научног већа и Савета и заступа интересе студената у тим органима. Студент продекан сарађује са продеканима и учествује у раду Колегијума, а за свој рад он одговара Студентском парламенту.

Кандидат за студента продекана мора бити одличан студент, истакнут у ваннаставним активностима са жељом за обликовањем факултета према студентским потребама и који представља студенте у организацији наставног процеса.

 

 Hristina Vidanovic

 

 

ХРИСТИНА ВИДАНОВИЋ

СTУДEНT V ГOДИНE

СTУДИJСКИ ПРOГРAM: ФАРМАЦИЈА

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa 24.07.1994. Пирот
Oбрaзoвaњe
  • Основна школа Иво Андрић''
  • Медицинска школа ''Др Миленко Хаџић''
Прoсeчнa oцeнa 8.00
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету
  • Члан Студентског парламента (2013/14, 2014/15, 2017/18, 2018/19)
  • Потпредседник Студентског парламента (2017/18)
  • Представник године на студијском програму Фармација (2013/14, 2014/15, 2017/18, 2018/19)
  • Члан Наставно-научног већа Медицинског факултета (2017/18, 2018/19)
  • Члан Одбора за основну наставу (2017/18)
  • Члан Одбора за НИР (2014/15)
  • Члан Асоцијације студената фармације у Нишу и локални координатор за Compoundig event (Вештина израде магистралних препарата)
Jeзици енглески
Награде и признања
  • Вукова диплома за одличан успех у основној школи

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42