combine_images_980.jpg

Међународни пројекти

Штампа

 

Међународни Пројекат земаља које су чланови COST групе (2020-2024.)

Број пројекта Руководилац пројекта Назив пројекта Име и презиме истраживача Звање
COST Action CA 19115 Empar Lubre HyperChildNET - Network for blood pressure research in children and adolescents

Бојко Бјелаковић

Медицински факултет, Ниш

Ванредни професор
Драган Радовановић
Факултет спорта
и физичког васпитања, Ниш
Редовни професор

 

Међународна сарадња - COST акција (2019-2023)

БРOJ ПРOJEКTA РУКOВOДИЛAЦ ПРOJEКTA НAЗИВ ПРOJEКTA ИME И ПРEЗИME ИСTРAЖИВAЧA ЗВAЊE

CA 18233

2019-2023

Доц. Александра Цатић-Ђорђевић,
представник Србије у Menagement Committee
European Network for Innovative Diadnosis and Treatment of Chronic Neuropenias Радмила Величковић-Радовановић Редовнипрoфeсoр
Татјана Цветковић Редовнипрoфeсoр
Никола Стефановић Доцент
Ивана Дамњановић Доцент

 

EUREKA пројакат (2019-2021)

БРOJ ПРOJEКTA РУКOВOДИЛAЦ ПРOJEКTA НAЗИВ ПРOJEКTA ИME И ПРEЗИME ИСTРAЖИВAЧA ЗВAЊE

Еурека пројекат

Е!12689

2019-2021

Prof. dr Edward Roy,

Порф. др Ивана Нешић, руководилац пројектног тима из Србије

SCIMPLANT

Phytopreparations - natural materials with supercritical extracts for controlled release of active components

Ивана Нешић Вaнрeдни прoфeсoр
Весна Савић Дoцeнт
Милица Станковић Асистент

 

Пројекат билатералне сарадње Републике Србије и Савезне Републике Немачке (2019-2020)

 
БРOJ ПРOJEКTA РУКOВOДИЛAЦ ПРOJEКTA НAЗИВ ПРOJEКTA СРПСКА ИСТРАЖИВАЧКА ГРУПА
ИME И ПРEЗИME ИСTРAЖИВAЧA ЗВAЊE

451-03-01971/

2018-09/18

Проф. др Стево НАЈМАН
Медицински факултет,
Универзитет у Нишу

Prof. Thomas GROTH
Martin-Luther University of Halle

Развој анти-инфективних и биоактивних филмова за примену у зарастању рана.

Development of anti-infective and bioactive films for wound healing applications.

Стево Најман Редовни професор
Сања Стојановић Асистент
Жарко Митић Ванредни професор
Јелена М. Живковић Дoцeнт
Милена Раденковић Истраживач приправник, докторанд

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42