combine_images_980.jpg

Међународни пројекти

Штампа

 

Међународна сарадња - COST акција (10.12.2023-10.11.2027.)

БРOJ ПРOJEКTA РУКOВOДИЛAЦ ПРOJEКTA НAЗИВ ПРOJEКTA ИME И ПРEЗИME ИСTРAЖИВAЧA ЗВAЊE

CA22109

2023-2027

Dr Theresa SCHLITTENLACHER (Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Switzerland) Medicinal plants for animal health care: Translating tradition into modern veterinary medicine (MedPlants4Vet) Јелене Матејић Ванредни професор
Драгане Павловић Ванредни професор

 

Међународна сарадња - COST акција (2022-2026)

БРOJ ПРOJEКTA РУКOВOДИЛAЦ ПРOJEКTA НAЗИВ ПРOJEКTA ИME И ПРEЗИME ИСTРAЖИВAЧA ЗВAЊE

CA21147

2022-2026

Доц. др. Никола Стефановић,
представник Србије у Menagement Committee акције CA21147
European Network on Optimising Treatment with Therapeutic Antibodies in chronic inflammatory diseases (ENOTTA) Радмила Величковић-Радовановић Редовни професор
Татјана Цветковић Редовни професор
Татјана Јевтовић-Стоименов Редовни професор
Александра Цатић-Ђорђевић Ванредни професор
Ивана Дамњановић Доцент

 

 Еурека пројекат  (01.07.2022-30.06.2024.)

Број пројекта Руководилац пројекта Назив пројекта Име и презиме истраживача Звање
Еурека пројекат 17236

др Лидија Шенеровић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду

„Природне супстанце у еколошки прихватљивим производима – Natural products as a base for ecological sustainable preparations“ – NatBioPrep Ивана Нешић, Медицински факултет, Ниш Редовни професор
Марија Тасић Костов, Медицински факултет, Ниш Ванредни професор
Јелена В. Живковић, Медицински факултет, Ниш Ванредни професор

 

Међународни Пројекат земаља које су чланови COST групе (2020-2024.)

Број пројекта Руководилац пројекта Назив пројекта Име и презиме истраживача Звање
COST Action CA 19115 Empar Lubre HyperChildNET - Network for blood pressure research in children and adolescents

Бојко Бјелаковић

Медицински факултет, Ниш

Ванредни професор
Драган Радовановић
Факултет спорта
и физичког васпитања, Ниш
Редовни професор

 

Међународна сарадња - COST акција (2019-2024)

БРOJ ПРOJEКTA РУКOВOДИЛAЦ ПРOJEКTA НAЗИВ ПРOJEКTA ИME И ПРEЗИME ИСTРAЖИВAЧA ЗВAЊE

CA 18233

2019-2023

Доц. Александра Цатић-Ђорђевић,
представник Србије у Menagement Committee
European Network for Innovative Diadnosis and Treatment of Chronic Neuropenias Радмила Величковић-Радовановић Редовни прoфeсoр
Татјана Цветковић Редовни прoфeсoр
Никола Стефановић Доцент
Ивана Дамњановић Доцент

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42