combine_images_980.jpg

Међународни пројекти

Штампа

Међународна сарадња - COST акција (2022-2026)

БРOJ ПРOJEКTA РУКOВOДИЛAЦ ПРOJEКTA НAЗИВ ПРOJEКTA ИME И ПРEЗИME ИСTРAЖИВAЧA ЗВAЊE

CA21147

2022-2026

Доц. др. Никола Стефановић,
представник Србије у Menagement Committee акције CA21147
European Network on Optimising Treatment with Therapeutic Antibodies in chronic inflammatory diseases (ENOTTA) Радмила Величковић-Радовановић Редовни професор
Татјана Цветковић Редовни професор
Татјана Јевтовић-Стоименов Редовни професор
Александра Цатић-Ђорђевић Ванредни професор
Ивана Дамњановић Доцент

 

 

 Еурека пројекат  (01.07.2022-30.06.2023.)

Број пројекта Руководилац пројекта Назив пројекта Име и презиме истраживача Звање
Еурека пројекат 17236

др Лидија Шенеровић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду

„Природне супстанце у еколошки прихватљивим производима – Natural products as a base for ecological sustainable preparations“ – NatBioPrep Ивана Нешић, Медицински факултет, Ниш Редовни професор
Марија Тасић Костов, Медицински факултет, Ниш Ванредни професор
Јелена В. Живковић, Медицински факултет, Ниш Ванредни професор

 

Еурека пројекат  (1.10.2021. - 30.9.2023.)

Број пројекта Руководилац пројекта Назив пројекта Име и презиме истраживача Звање
Еурека пројекат Е!13632   Вања Тадић, научни саветник Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, Београд Active substances from supercritical plant extracts for high value added products“ -GREENTECH Ивана Нешић, Медицински факултет, Ниш Редовни професор
Сања Стојановић, Медицински факултет, Ниш Доцент
Милица Мартиновић, Медицински факултет, Ниш Асистент

 

Међународни Пројекат земаља које су чланови COST групе (2020-2024.)

Број пројекта Руководилац пројекта Назив пројекта Име и презиме истраживача Звање
COST Action CA 19115 Empar Lubre HyperChildNET - Network for blood pressure research in children and adolescents

Бојко Бјелаковић

Медицински факултет, Ниш

Ванредни професор
Драган Радовановић
Факултет спорта
и физичког васпитања, Ниш
Редовни професор

 

Међународна сарадња - COST акција (2019-2023)

БРOJ ПРOJEКTA РУКOВOДИЛAЦ ПРOJEКTA НAЗИВ ПРOJEКTA ИME И ПРEЗИME ИСTРAЖИВAЧA ЗВAЊE

CA 18233

2019-2023

Доц. Александра Цатић-Ђорђевић,
представник Србије у Menagement Committee
European Network for Innovative Diadnosis and Treatment of Chronic Neuropenias Радмила Величковић-Радовановић Редовнипрoфeсoр
Татјана Цветковић Редовнипрoфeсoр
Никола Стефановић Доцент
Ивана Дамњановић Доцент

 

EUREKA пројакат (2019-2021)

БРOJ ПРOJEКTA РУКOВOДИЛAЦ ПРOJEКTA НAЗИВ ПРOJEКTA ИME И ПРEЗИME ИСTРAЖИВAЧA ЗВAЊE

Еурека пројекат

Е!12689

2019-2021

Prof. dr Edward Roy,

Порф. др Ивана Нешић, руководилац пројектног тима из Србије

SCIMPLANT

Phytopreparations - natural materials with supercritical extracts for controlled release of active components

Ивана Нешић Вaнрeдни прoфeсoр
Весна Савић Дoцeнт
Милица Станковић Асистент

 

Пројекат билатералне сарадње Републике Србије и Савезне Републике Немачке (2019-2020)

 
БРOJ ПРOJEКTA РУКOВOДИЛAЦ ПРOJEКTA НAЗИВ ПРOJEКTA СРПСКА ИСТРАЖИВАЧКА ГРУПА
ИME И ПРEЗИME ИСTРAЖИВAЧA ЗВAЊE

451-03-01971/

2018-09/18

Проф. др Стево НАЈМАН
Медицински факултет,
Универзитет у Нишу

Prof. Thomas GROTH
Martin-Luther University of Halle

Развој анти-инфективних и биоактивних филмова за примену у зарастању рана.

Development of anti-infective and bioactive films for wound healing applications.

Стево Најман Редовни професор
Сања Стојановић Асистент
Жарко Митић Ванредни професор
Јелена М. Живковић Дoцeнт
Милена Раденковић Истраживач приправник, докторанд

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42