combine_images_980.jpg

Акта

Штампа

 

СТАТУТ

 

 pdf   Статут Универзитета у Нишу, Гласник Универзитета у Нишу, број 8/2017. 
 1pdf  

Статутарна Одлука о изменама и допунама Статута Медицинског факултета Универзитета у Нишу, новембар 2018.

1pdf   Статут Медицинског факултета Универзитета у Нишу, април 2018.
1pdf   Одлука о ужим научним, уметничким и стручним областима, јун 2018. („Гласник Универзитета у Нишу“ бр. 4/2018)
1pdf   Одлука о подели ужих научних области по категоријама и припадности предмета УНО сеп. 2018.

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ

pdfИнформатор о раду Медицинског факултета Универзитета у Нишу

 

ОПШТА И ПОДЗАКОНСКА АКТА

Правилници

 

ЗАКОНИ

pdf  Закон о високом образовању  - (" Сл. гласник РС", бр. 88/2017) - ступио на снагу 07.10.2017.

pdfЗакон о раду

pdfЗакон о научноистраживачкој делатности

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42