combine_images_980.jpg

План наставе 2018.

Штампа
 

1. година

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
1. СМС-I-1 Анатомија и хистологија I С О 60 60 30 8
2. СМС-I-2 Изборни предмет I АО И 30 0 0 2
3. СМС-I-3 Медицина и друштво I АО О 30 0 15 2
4. СМС-I-4 Медицинска информатика и менаџмент I АО О 30 45 15 5
5. СМС-I-5 Епидемиологија I С О 15 30 15 3
6. СМС-I-6 Социјална медицина и хигијена I АО О 30 30 15 4
7. СМС-I-7 Фармакологија са токсикологијом II С О 30 30 30 4
8. СМС-I-8 Медицинска физиологија и биохемија II С О 45 45 30 7
9. СМС-I-9 Микробиологија и имунологија II С О 30 30 30 5
10. СМС-I-10 Патофизиологија и патологија II С О 60 45 15 7
11. СМС-I-11 Здравствена нега II СА О 45 60 65 8
12. СМС-I-12 Физичко васпитање* I, II АО Ф 0 0 60 0
13. СМС-I-13 Стручна пракса 1 II СA О 0 0 180 5
Укупно часова активне наставе на години 405 375    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 1220 60

* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава, број часова није приказан у укупном збиру

 

2. година

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
14. СМС-II-14 Прва помоћ III С О 30 30 0 4
15. СМС-II-15 Основи неурологије са негом III СА О 30 60 15 5
16. СМС-II-16 Основи педијатрије са негом III СА О 30 60 15 6
17. СМС-II-17 Основи физикалне медицине и рехабилитације III С О 15 30 15 3
18. СМС-II-18 Основи интерне медицине са негом III СА О 60 75 45 8
19. СМС-II-19 Дијететика IV АО О 15 30 15 3
20. СМС-II-20 Основи радиологије и онкологије IV С О 30 30 30 4
21. СМС-II-21 Геријатрија са негом IV С О 30 30 45 4
22. СМС-II-22 Основи хирургије са негом IV СА О 45 75 45 8
23. СМС-II-23 Основи инфективних болести са негом IV СА О 30 45 30 6
24. СМС-II-24 Организација здравствене заштите IV АО О 15 30 15 2
25. СМС-II-25 Изборни предмет IV АО И 15 30 30 2
26. СМС-II-26 Стручна пракса 2 IV СА И 0 0 180 5
Укупно часова активне наставе на години 345 525    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 1350 60

 

3. година

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
27. СМС-III-27 Општа анестезиологија и реаниматологија V С О 15 45 15 6
28. СМС-III-28 Основи психијатрије са медицинском психологијом V С О 30 60 30 5
29. СМС-III-29 Основи гинекологије и акушерства са негом V СА О 30 60 30 5
30. СМС-III-30 Изборни модул V С И 45 90 0 10
31. СМС-III-31 Изборни предмет VI СА И 30 195 30 13
32. СМС-III-32 Стручна пракса 3 VI СА И 0 0 485 10
33. СМС-III-33 Стручна пракса 4 VI СА И 0 0 180 5
34. СМС-III-34 Завршни стручни рад VI СА И 0 0 120 6
Укупно часова активне наставе на години 150 450    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 1490 60

 

УКУПНО

УКУПНО Часова ЕСПБ
Укупно часова активне наставе на студијском програму 2250 180
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на студијском програму 4060

 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

Ред.бр. Шифра Предмет Семестар ЕСПБ
1. СМС-I-2.а Енглески језик I 2
2. СМС-I-2.б Медицинско законодавство I
3. СМС-II-25 Вештина комуникације IV 2
4. СМС-II-25 Медицина рада IV
5. СМС-II-26.а Стручна пракса 2 - Основи педијатрије са негом IV 5
6. СМС-II-26.б Стручна пракса 2 - Основи неурологије са негом IV
7. СМС-II-26.в Стручна пракса 2 - Основи интерне медицине са негом IV
8. СМС-II-26.г Стручна пракса 2 - Основи хирургије са негом IV
9. СМС-II-26.д Стручна пракса 2 - Основи инфективних болести са негом IV
10. СМС-III-30.1 Изборни модул 1 V 10
11. СМС-III-30.2 Изборни модул 2 V
12. СМС-III-31.а Интерна медицина са негом VI 13
13. СМС-III-31.б Хирургија са негом VI
14. СМС-III-31.в Педијатрија са негом VI
15. СМС-III-31.г Инфективне болести са негом VI
16. СМС-III-32.а Стручна пракса 3 - Интерна медицина са негом VI 10
17. СМС-III-32.б Стручна пракса 3 - Хирургија са негом VI
18. СМС-III-32.в Стручна пракса 3 - Педијатрија са негом VI
19. СМС-III-32.г Стручна пракса 3 - Инфективне болести са негом VI
20. СМС-III-33.а Стручна пракса 4 - Педијатрија са негом VI 5
21. СМС-III-33 Стручна пракса 4 - Интерна медицина са негом VI
22. СМС-III-33.в Стручна пракса 4 - Хирургија са негом VI
23. СМС-III-33.г Стручна пракса 4 - Инфективне болести са негом VI
24. СМС-III-34 Завршни стручни рад VI 6
Укупно ЕСПБ бодова свих изборних предмета 53

 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ МОДУЛА

 ИЗБОРНИ МОДУЛ 1:

Ред.бр. Шифра Предмет Семестар ЕСПБ
1. СМС-III-30.1.а Дерматовенерологија V 4
2. СМС-III-30.1.б Палијативна нега и терапија V 3
3. СМС-III-30.1.в Неонатологија V 3
4. СМС-III-30.1.г Породична медицина V 3
5. СМС-III-30.1.д Интерпрофесионално образовање V 3
Укупно ЕСПБ бодова свих предмета у изборном модулу 1 10

 

ИЗБОРНИ МОДУЛ 2:

Ред.бр. Шифра Предмет Семестар ЕСПБ
1. СМС-III-30.2 Ургентна медицина V 4
2. СМС-III-30.2 Офталмологија V 3
3. СМС-III-30.2 Оториноларингологија V 3
4. СМС-III-30.2 Клиника акутног тровања V 3
Укупно ЕСПБ бодова свих предмета у изборном модулу 2 10
 

Студент бира један од понуђених модула (30.1 или 30.2) у оквиру којих полаже обавезни предмет (онај који носи ЕСПБ=4) и два предмета по избору (са ЕСПБ= 3), тако да број ЕСПБ изабраног модула износи 10 ЕСПБ. 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42