combine_images_980.jpg

Јавне набавке у 2020. години

Јавна набавка добара 16/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Рачунари и рачунарска опрема

Рок за подношење понуда: 29.07.2020. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 16/20

Јавна набавка добара 15/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Електрична енергија са потпуним снабдевањем

Рок за подношење понуда: 03.08.2020. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 15/20

Јавна набавка услуга 14/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Одржавање и надоградња софтвера за финансијско рачуноводство и ликвидатуру

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Опширније: Јавна набавка услуга 14/20

Јавна набавка услуга 11/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Организација превоза и смештаја приликом путовања

Рок за подношење понуда: 31.07.2020. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 11/20

Јавна набавка услуга 09/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Одржавање и надоградња софтверског пакета за обрачун зарада и кадровску евиденцију

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Опширније: Јавна набавка услуга 09/20

Јавна набавка добара 10/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Срeдствa зa oдржaвaњe хигиjeнe и чишћeњe

Рок за подношење понуда: 30.06.2020. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 10/20

Јавна набавка добара 08/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Гориво за моторна возила

Рок за подношење понуда: 09.06.2020. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 08/20

Јавна набавка добара 12/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Хемикалије за потребе екстерних пројеката

Рок за подношење понуда: 28.07.2020. године до 08.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 12/20

Јавна набавка добара 13/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Лабораторијски потрошни материјал за потребе екстерних пројеката

Рок за подношење понуда: 23.07.2020. године до 08.00 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 13/20

Јавна набавка добара 07/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Средства за одржавање хигијене и чишћење

Рок за подношење понуда: 29.05.2020. године до 11.00 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 07/20

Јавна набавка услуга 06/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Осигурање студената

Рок за подношење понуда: 16.04.2020. године до 09.30 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 06/20

Јавна набавка добара 04/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Лабораторијска опрема, медицинска опрема, апарати и делови за потребе Лабораторије за имунохистохемију

Рок за подношење понуда: 20.05.2020. године до 10.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 04/20

Јавна набавка добара 05/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Канцеларијски намештај за седење

Рок за подношење понуда: 28.04.2020. године до 10.00 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 05/20

Јавна набавка добара 02/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Угаљ за потребе факултета

Рок за подношење понуда: 24.02.2020. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 02/20

Јавна набавка услуга 03/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Осигурање службених возила

Рок за подношење понуда: 25.02.2020. године до 10.30 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 03/20

Јавна набавка радова 01/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – Адаптација простора у салу за симулацију и лабораторију

Рок за подношење понуда: 20.03.2020. године до 09.30 часова.

Опширније: Јавна набавка радова 01/20

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42