combine_images_980.jpg

Јавне набавке у 2018. години

Јавна набавка радова 35/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – РАДОВИ НА КРОВУ - ЗАМЕНА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА

Рок за подношење понуда: 14.01.2019. године до 10.30 часова

Опширније: Јавна набавка радова 35/18

Јавна набавка услуга 34/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Рок за подношење понуда: 31.12.2018. године до 09.30 часова

Опширније: Јавна набавка услуга 34/18

Јавна набавка добaра 33/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – ГОВОРНИЦЕ ОД ПЛЕКСИГЛАСА / КЛИРИТА

Рок за подношење понуда: 28.12.2018. године до 10.00 часова

Опширније: Јавна набавка добaра 33/18

Јавна набавка добaра 32/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – БРАВАРСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И АЛАТИ

Рок за подношење понуда: 24.12.2018. године до 12.00 часова

Опширније: Јавна набавка добaра 32/18

Јавна набавка добaра 31/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – КЛИМА УРЕЂАЈИ

Рок за подношење понуда: 21.12.2018. године до 09.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добaра 31/18

Јавна набавка добaра 30/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ

Рок за подношење понуда: 21.12.2018. године до 08.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добaра 30/18

Јавна набавка услуга 29/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГАЗАКУП САЛА ЗА ФИЗИЧКО

Рок за подношење понуда: 26.11.2018. године до 09.00 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 29/18

Јавна набавка добaра 25/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА –ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

Рок за подношење понуда: 15.11.2018. године до 12.00 часова.

Опширније: Јавна набавка добaра 25/18

Јавна набавка услуга 28/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГАОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ СТУДЕНАТА

Рок за подношење понуда: 13.11.2018. године до 09.30 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 28/18

Јавна набавка услуга 27/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГАОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Рок за подношење понуда: 14.11.2018. године до 10.00 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 27/18

Јавна набавка добaра 26/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ НАУЧНИХ ПРОЈЕКАТА – ОПРЕМА ЗА МИКРОСКОПЕ

Рок за подношење понуда: 29.11.2018. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добaра 26/18

Јавна набавка услуга 24/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГАГРУПНИ ПРЕВОЗ СТУДЕНАТА

Рок за подношење понуда: 27.11.2018. године до 12.00 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 24/18

Јавна набавка услуга 23/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА –УСЛУГЕ КЕТЕРИНГА И РЕСТОРАНА

Рок за подношење понуда: 18.10.2018. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 23/18

Јавна набавка услуга 22/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

Рок за подношење понуда: 16.10.2018. године до 09.00 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 22/18

Јавна набавка добaра 21/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА –ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ НАУКЕ

Рок за подношење понуда: 18.10.2018. године до 09.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добaра 21/18

Јавна набавка добaра 20/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАУЧНИХ ПРОЈЕКАТА

Рок за подношење понуда: 11.10.2018. године до 09.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добaра 20/18

Јавна набавка добaра 19/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ

Рок за подношење понуда: 03.09.2018. године до 12.00 часова.

Опширније: Јавна набавка добaра 19/18

Јавна набавка добaра 18/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – УГАЉ

Рок за подношење понуда: 13.09.2018. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добaра 18/18

Јавна набавка услуга 15/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ПОСРЕДОВАЊE ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА, АУТОБУСКИХ И ДРУГИХ  ПУТНИХ КАРАТА И ОРГАНИЗОВАЊE ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА И ГРУПНОГ ПРЕВОЗА

Рок за подношење понуда: 10.09.2018. године до 12.00 часова.

Опширније: Јавна набавка услуга 15/18

Јавна набавка добaра 17/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Рок за подношење понуда: 06.08.2018. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добaра 17/18

Јавна набавка добара 16/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПИЋА И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ

Рок за подношење понуда: 02.07.2018. године до 10.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 16/18

Јавна набавка услуга 14/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ОДРЖАВАЊE АПЛИКАТИВНОГ СОФТВЕРА ЗА ФИНАНСИЈСКО КЊИГОВОДСТВО И ЛИКВИДАТУРУ

Рок за подношење понуда: 20.06.2018. године до 10.00 часова

Опширније: Јавна набавка услуга 14/18

Јавна набавка услуга 13/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ОДРЖАВАЊE СОФТВЕРA ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Рок за подношење понуда: 19.06.2018. године до 12.00 часова

Опширније: Јавна набавка услуга 13/18

Јавна набавка услуга 12/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ И НАДОГРАДЊА СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА ЗА ОБРАЧУН ЛИЧНИХ ДОХОДАКА (ЗАРАДА) ЗАПОСЛЕНИХ И КАДРОВСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Рок за подношење понуда: 25.06.2018. године до 10.00 часова

Опширније: Јавна набавка услуга 12/18

Јавна набавка добара 11/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ИНТЕРНИХ ПРОЈЕКАТА

Рок за подношење понуда: 11.06.2018. године до 12.00 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 11/18

Јавна набавка добара 08/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИНТЕРНИХ ПРОЈЕКАТА

Рок за подношење понуда: 08.06.2018. године до 12.00 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 08/18

Јавна набавка добара 09/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ЗА ИНТЕРНЕ ПРОЈЕКТЕ

Рок за подношење понуда: 08.06.2018. године до 10.00 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 09/18

Јавна набавка добара 10/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ (поновљени поступак за Партију 2, ЈН 07/18 – остали канцеларијски материјал)

Рок за подношење понуда: 15.05.2018. године до 12.00 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 10/18

Јавна набавка добaра 07/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Рок за подношење понуда: 20.04.2018. године до 12.00 часова.

Опширније: Јавна набавка добaра 07/18

Јавна набавка добaра 06/18

Штампа

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИШЋЕЊЕ

Рок за подношење понуда: 02.04.2018. године до 12.00 часова.

Опширније: Јавна набавка добaра 06/18

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42