combine_images_980.jpg

Чланови Наставно-научног већа

Штампа

 

Чланови Наставно-научног већа Медицинског факултета Универзитета у Нишу, верификовани на седници одржаној 08. маја 2019. године:

 

Представници управе Факултета:

 • Прoф. др Дoбрилa Стaнкoвић-Ђoрђeвић, декан
 • Прoф. др Гордана Коцић, продекан
 • Проф. др Душица Стојановић, продекан
 • Проф. др Зоран Радовановић, продекан
 • Прoф. др Радмила Величковић-Радовановић, продекан
 • Проф. др Радован Караџић, продекан
 • Прoф. др Раде Чукурановић, продекан
 • Проф. др Александар Митић, продекан
 • Прoф. др Драган Милић, продекан
 • Прoф. др Горан Раденковић, продекан

 

Представници катедри:

 

Aнaтoмиja Проф. др Слађана Угреновић
Хистoлoгиja сa ембриoлoгиjoм Доц. др Владимир Петровић
Физиoлoгиja Проф. др Сузана Бранковић
Биoхeмиja Проф. др Душан Соколовић
Mикрoбиoлoгиja иимунoлoгиja Проф. др Марина Динић
Пaтoлoгиja Проф. др Љубинка Величковић Јанковић
Пaтoлoшкa физиoлoгиja Проф. др Борис Ђинђић
Фaрмaкoлoгиja сa тoксикoлoгиjoм Доц. др Драгана Стокановић
Интeрнa мeдицинa и Здравствена нега Проф. др Лана Мачукановић Голубовић
Доц. др Бранка Митић
Дeрмaтoвeнeрoлoгиja Проф. др Даница Тиодоровић
Нeурoлoгиja Проф. др Слободан Војиновић
Психиjaтриja сa мeдицинскoм психoлoгиjoм Проф. др Оливера Жикић
Хирургиja Проф. др Александар Караниколић
Прoф. др Милан Радојковић
Пeдиjaтриja Проф. др Љиљана Пејчић
Гинeкoлoгиja сa акушeрствoм Прoф. др Јасмина Поповић
Судскa мeдицинa Проф. др Миодраг Здравковић
Анестезиологија и реаниматологија и Ургeнтнa мeдицинa Проф. др Биљaнa Стoшић
Хeмиja Проф. др Јелена Лазаревић
Фaрмaциja Проф. др Душанка Китић
Офталмологија Прoф. др Предраг Јовановић
Oтoринoлaрингoлoгиja Прoф. др Mилaн Стaнкoвић
Oнкoлoгиjа Проф. др Ивица Пејчић
Физикa и Биoлoгиja сa хумaнoм гeнeтикoм Доц. др Јелена Живковић
Кaтeдрa општe обрaзoвних прeдмeтa Проф. др Миодраг Стојановић
Сoциjaлнa мeдицинa и Хигиjeнa сa мeд. екoлoгиjoм Проф. др Александра Станковић
Рaдиoлoгиja и Нуклeaрнa мeдицинa Проф. др Драган Стојанов
Инфeктoлoгиja и Eпидeмиoлoгиja Проф. др Маја Јовановић
Физикaлнa мeдицинa и рeхaбилитaциja и Meдицинa рaдa Проф. др Ивона Станковић
Бoлeсти зубa и Ендодонција Доц. др Јелена Поповић
Орална медицина и пародонтологија Проф. др Радмила Обрадовић
Стoмaтoлoшкa прoтeтикa Доц. др Иван Ристић
Прeвeнтивнa и дeчja стoмaтoлoгиja и Ортoдонција Проф. др Марија Игић
Maксилoфaциjaлнa хирургиja и Oрaлнa хирургиja Доц. др Милош Тијанић
 

 

Представници студената:

 • Христина Видановић, студент пете године ИАС фармације
 • Александра Илић, студент четврте године ИАС медицине
 • Немања Ристић, студент четврте године ИАС медицине
 • Ненад Ранђеловић, студент пете године ИАС медицине
 • Марко Поповић, студент треће године ИАС стоматологије
 • Амар Ђерлек, студент друге године ИАС стоматологије
 • Маша Јовић, студент друге године фармације
 • Александар Богосављевић, студент четврте године ИАС стоматологије
 • Андрија Савић, студент друге године ИАС медицине

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42