combine_images_980.jpg

План наставе 2018.

Штампа

 

1. година

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
1. СЕИ-I-1 Медицина и друштво I АО О 30 0 0 2
2. СЕИ-I-2 Биологија I АО О 30 30 30 4
3. СЕИ-I-3 Анатомија I АО О 30 30 30 4
4. СЕИ-I-4 Физика I АО О 30 30 30 4
5. СЕИ-I-5 Медицинска информатика и менаџмент I АО О 30 45 30 5
6. СЕИ-I-6 Физичко васпитање* I, II АО Ф 0 0 60 0
7. СЕИ-I-7 Основи опште и аналитичке хемије I С О 45 45 30 6
8. СЕИ-I-8 Медицинска статистика I АО О 15 30 30 3
9. СЕИ-I-9 Изборни предмет 1 I АО И 30 0 30 2
10. СЕИ-I-10 Патофизиологија II С О 30 30 15 4
11. СЕИ-I-11 Медицинска физиологија и биохемија II С О 45 45 30 6
12. СЕИ-I-12 Органска хемија II С О 30 30 30 4
13. СЕИ-I-13 Социјална медицина и хигијена II АО О 30 30 0 4
14. СЕИ-I-14 Вештина комуникације II АО О 15 30 0 2
15. СЕИ-I-15 Изборни предмет 2 II С И 30 45 30 5
16. СЕИ-I-16 Стручна пракса 1 II СА О 0 0 180 5
Укупно часова активне наставе на години 420 420    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 1395 60

* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава, број часова није приказан у укупном збиру

 

2. година

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
17. СЕИ-II-17 Микробиологија са паразитологијом III С О 45 45 45 7
18. СЕИ-II-18 Санитарна хемија III СА О 45 45 45 8
19. СЕИ-II-19 Општа епидемиологија III С О 30 30 30 4
20. СЕИ-II-20 Инструменталне методе III С О 30 45 30 6
21. СЕИ-II-21 Изборни предмет 3 III С И 30 45 30 5
22. СЕИ-II-22 Медицинска екологија IV СА О 30 30 45 4
23. СЕИ-II-23 Медицина рада IV С О 15 30 30 3
24. СЕИ-II-24 Специјална епидемиологија IV СА О 30 30 60 4
25. СЕИ-II-25 Микробиологија воде и намирница IV СА О 30 45 45 5
26. СЕИ-II-26 Хигијена исхране IV СА О 30 30 30 4
27. СЕИ-II-27 Изборни предмет 4 IV С И 30 45 30 5
28. СЕИ-II-28 Стручна пракса 2 IV СА О 0 0 180 5
Укупно часова активне наставе на години 345 420    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 1365 60

 

3. година

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
29. СЕИ-III-29 Заштита на раду V СА О 30 45 30 6
30. СЕИ-III-30 Санитарна техника V СА О 60 45 75 8
31. СЕИ-III-31 ДДД и контрола вектора V СА О 45 45 60 6
32. СЕИ-III-32 Изборни предмет 5 V С И 30 45 45 6
33. СЕИ-III-33 Општа токсикологија V СА О 30 15 30 4
34. СЕИ-III-34 Медицинско законодавство V С О 30 0 15 3
35. СЕИ-III-35 Здравствено васпитање и промоција здравља VI С О 45 60 45 5
36. СЕИ-III-36 Изборни предмет 6 VI С И 30 45 45 4
37. СЕИ-III-37 Стручна пракса 3 VI СА О 0 0 225 8
38. СЕИ-III-38 Стручна пракса 4 VI СА О 0 0 180 5
39. СЕИ-III-39 Завршни стручни рад VI СА И 0 0 60 5
Укупно часова активне наставе на години 300 300    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 1410 60

 

УКУПНО

УКУПНО Часова ЕСПБ
Укупно часова активне наставе на студијском програму 2205 180
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на студијском програму 4170

 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

Ред.бр. Шифра Предмет Семестар ЕСПБ
1. СЕИ-I-9.а Енглески језик I 2
2. СЕИ-I-9.б Прва помоћ I
3. СЕИ-I-15 Увод у лабораторијски рад II 5
4. СЕИ-I-15 Нејонизујуће и јонизујуће зрачење II
5. СЕИ-II-21.а Метали у биолошким процесима III 5
6. СЕИ-II-21.б Еколошка биотехнологија III
7. СЕИ-II-21.в Хигијена школске и радне средине III
8. СЕИ-II-27.а Породична медицина IV 5
9. СЕИ-II-27.б Квалитет рада у здравственим установама IV
10. СЕИ-II-27.в Ментална хигијена IV
11. СЕИ-III-32.а Увод у броматологију V 6
12. СЕИ-III-32.б Болничке инфекције V
13. СЕИ-III-32.в Епидемиологија полно преносивих болести V
14. СЕИ-III-36.а Аналитичке методе у испитивању хемијских контаминаната у храни VI 4
15. СЕИ-III-36.б Имунопрофилакса VI
16. СЕИ-III-39 Завршни стручни рад VI 5
Укупно ЕСПБ бодова свих изборних предмета 32

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42