combine_images_980.jpg

Оцењивање

Штампа

На овом месту се могу преузети Правилници о формирању коначне оцене за предмете на студијском програму:

 

1. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
1. СЕИ-I-1 Медицина и друштво  
2. СЕИ-I-2 Биологија  
3. СЕИ-I-3 Анатомија  
4. СЕИ-I-4 Физика  
5. СЕИ-I-5 Медицинска информатика и менаџмент  
6. СЕИ-I-6 Физичко васпитање*  
7. СЕИ-I-7 Основи опште и аналитичке хемије  
8. СЕИ-I-8 Медицинска статистика  
9. СЕИ-I-9 Енглески језик  
СЕИ-I-9 Прва помоћ  
10. СЕИ-I-10 Патофизиологија  
11. СЕИ-I-11 Медицинска физиологија и биохемија  
12. СЕИ-I-12 Органска хемија  
13. СЕИ-I-13 Социјална медицина и хигијена  
14. СЕИ-I-14 Вештина коминикације  
15. СЕИ-I-15.а Увод у лабораторијски рад  
СЕИ-I-15.б Нејонизујуће и јонизујуће зрачење  
16. СЕИ-I-16 Стручна пракса 1  

 

2. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
17. СЕИ-II-17 Микробиологија са паразитологијом  
18. СЕИ-II-18 Санитарна хемија  
19. СЕИ-II-19 Општа епидемиологија  
20. СЕИ-II-20 Инструменталне методе  
21. СЕИ-II-21.а Метали у биолошким процесима  
СЕИ-II-21.б Еколошка биотехнологија  
СЕИ-II-21.в Хигијена школске и радне средине  
22. СЕИ-II-22 Медицинска екологија  
23. СЕИ-II-23 Медицина рада  
24. СЕИ-II-24 Специјална епидемиологија  
25. СЕИ-II-25 Микробиологија воде и намирница  
26. СЕИ-II-26 Хигијена исхране  
27. СЕИ-II-27.а Породична медицина  
СЕИ-II-27.б Квалитет рада у здравственим установама  
СЕИ-II-27.в Ментална хигијена  
28. СЕИ-II-28 Стручна пракса 2  

 

3. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
29. СЕИ-III-29 Заштита на раду  
30. СЕИ-III-30 Санитарна техника  
31. СЕИ-III-31 ДДД и контрола вектора  
32. СЕИ-III-32 Увод у броматологију  
СЕИ-III-32 Болничке инфекције  
СЕИ-III-32 Епидемиологија полно преносивих болести  
33. СЕИ-III-33 Општа токсикологија  
34. СЕИ-III-34 Медицинско законодавство  
35. СЕИ-III-35 Здравствено васпитање и промоција здравља  
36. СЕИ-III-36.а Аналитичке методе у испитивању хемијских контаминаната у храни  
СЕИ-III-36.б Имунопрофилакса  
37. СЕИ-III-37 Стручна пракса 3  
38. СЕИ-III-38 Стручна пракса 4  
39. СЕИ-III-39 Завршни стручни рад  

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42