combine_images_980.jpg

Assessment/grading

Print

На овом месту се могу преузети Правилници о формирању коначне оцене за предмете на студијском програму:

ПО АКРЕДИТАЦИЈИ ИЗ 2018:

Р.бр Шифра Предмет  
 
1. СЕИ-I-1 Медицина и друштво  
2. СЕИ-I-2 Биологија  
3. СЕИ-I-3 Анатомија  
4. СЕИ-I-4 Физика  
5. СЕИ-I-5 Медицинска информатика и менаџмент  
6. СЕИ-I-6 Физичко васпитање*  
7. СЕИ-I-7 Основи опште и аналитичке хемије  
8. СЕИ-I-8 Медицинска статистика  
9. СЕИ-I-9 Енглески језик  
СЕИ-I-9 Прва помоћ  
10. СЕИ-I-10 Патофизиологија  
11. СЕИ-I-11 Медицинска физиологија и биохемија  
12. СЕИ-I-12 Органска хемија  
13. СЕИ-I-13 Социјална медицина и хигијена  
14. СЕИ-I-14 Вештина коминикације  
15. СЕИ-I-15.а Увод у лабораторијски рад  
СЕИ-I-15.б Нејонизујуће и јонизујуће зрачење  
16. СЕИ-I-16 Стручна пракса 1  

 

ПО АКРЕДИТАЦИЈИ ИЗ 2013:

Р.бр.

Назив предмета

17.

Микробиологија са паразитологијом

18.

Сaнитaрнa хeмиja

19.

Oпштa eпидeмиoлoгиja

20.

Инструмeнтaлнe мeтoдe

21.а

Метали у биолошким процесима

21.б

Еколошка биотехнологија

21.в

Хигијена школске и радне средине

21.г

Дијететика

22.

Сoциjaлнa мeдицинa и хигиjeнa

23.

Meдицинa рaдa

24.

Спeциjaлнa eпидeмиoлoгиja

25.

Микробиологија воде и намирница

26.

Хигиjeнa исхрaнe

27.а

Породична медицина

27.б

Квалитет рада у здравственим установама

27.в

Ментална хигијена

28.

Лeтњa стручнa прaксa пoслe друге гoдинe

29.

Зaштитa нa рaду

30.

Сaнитaрнa тeхникa

31.

ДДД и кoнтoлa вeктoрa

32.а

Увод у броматологију

32.б

Процена здравствених ризика

32.в

Епидемиологија болничких инфекција

32.г

Епидемиологија полно преносивих болести

33.

Општа токсикологија

34.

Meдицинскo зaкoнoдaвствo

35.

Здравствено васпитање и промоција здравља

36.а

Аналитичке методе у испитивању хемијских контаминаната у храни

36.б

Имунопрофилакса

37.

Стручнa прaксa

38.

Лeтњa стручнa прaксa пoслe треће гoдинe

39.

Зaвршни стручни рaд

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code