combine_images_980.jpg

Катедра Фармација

Штампа

 

Ужа научна област:   ФАРМАЦИЈА
Ужа научна област:   ФАРМАКОГНОЗИЈА
Ужа научна област:   БРОМАТОЛОГИЈА
Ужа научна област:   ФАРМАЦЕУТСКА ХЕМИЈА, АНАЛИТИКА ЛЕКОВА И ТОКСИКОЛОГИЈА
Ужа научна област:   ФАРМАКОКИНЕТИКА И КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА
Ужа научна област:   ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА
Ужа научна област:   СОЦИЈАЛНА ФАРМАЦИЈА

 

     
Шеф Катедре:   Проф. др Ивана Нешић
     
Ужа научна област:   ФАРМАЦИЈА
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Фармакогнозија 1
 • Фармакогнозија 2
 • Фитотерапија
 • Фитотерапија 1
 • Фитотерапија 2
 • Интеракција лековитог биља и животне средине
 • Лековити природни производи
 • Самонега и самолечење
 • Броматологија
 • Увод у броматологију
 • Основи фармацеутске хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења
 • Фармацеутска хемија органских једињења 1
 • Фармацеутска хемија органских једињења 2
 • Аналитика лекова
 • Токсикологија
 • Фармакокинетика
 • Клиничка фармација
 • Фармакотерапија
 • Фармакоепидемиологија
 • Спортска фармација
 • Фармацеутска пракса
 • Фармацеутска технологија 1
 • Фармацеутска технологија 2
 • Биофармација
 • Основи фармацеутске биотехнологије
 • Основи индустријске фармације
 • Козметологија
 • Увод у фармацију
 • Фармацеутско законодавство и етика
 • Основи фармацеутског менаџмента
 • Маркетинг у фармацији
 • Одабрана поглавља фитотерапије
 • Интерпрофесионално образовање
     
Ужа научна област:   ФАРМАКОГНОЗИЈА
     
Шеф УНО:   Проф. др Душанка Китић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Фармакогнозија 1
 • Фармакогнозија 2
 • Фитотерапија
 • Фитотерапија 1
 • Фитотерапија 2
 • Интеракција лековитог биља и животне средине
 • Лековити природни производи
 • Самонега и самолечење
 • Одабрана поглавља фитотерапије
     
Ужа научна област:   БРОМАТОЛОГИЈА
     
Шеф УНО:   Проф. др Бојана Миладиновић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Броматологија
 • Увод у броматологију
 • Дијететика
     
Ужа научна област:   ФАРМАЦЕУТСКА ХЕМИЈА, АНАЛИТИКА ЛЕКОВА И ТОКСИКОЛОГИЈА
     
 Шеф УНО:    Проф. др Маја Вујовић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Основи фармацеутске хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења
 • Фармацеутска хемија органских једињења 1
 • Фармацеутска хемија органских једињења 2
 • Аналитика лекова
 • Токсикологија
 • Општа токсикологија
     
Ужа научна област:   ФАРМАКОКИНЕТИКА И КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА
     
Шеф УНО:   Проф. др Александра Цатић Ђорђевић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Фармакокинетика
 • Клиничка фармација
 • Фармакотерапија
 • Фармакоепидемиологија
 • Спортска фармација
 • Фармацеутска пракса
 • Интерпрофесионално обрљазовање
     
Ужа научна област:   ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА
     
Шеф УНО:   Проф. др Ивана Нешић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Фармацеутска технологија 1
 • Фармацеутска технологија 2
 • Биофармација
 • Основи фармацеутске биотехнологије
 • Основи индустријске фармације
 • Козметологија
     
Ужа научна област:   СОЦИЈАЛНА ФАРМАЦИЈА
     
Шеф УНО:    Проф. др Предраг Џодић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Увод у фармацију
 • Фармацеутско законодавство и етика
 • Основи фармацеутског менаџмента
 • Маркетинг у фармацији
     

 

ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ nastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 

Китић В. Душанка

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Нешић А. Ивана

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Џодић М. Предраг

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Павловић Р. Драгана

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Миладиновић М. Бојана

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Тасић-Костов Ж. Марија

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Цатић-Ђорђевић К. Александра

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Вујовић М. Маја

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Савић Љ. Весна ванредни професор научна и стручна компетентност
Дамњановић Д. Ивана ванредни професор научна и стручна компетентност
Стефановић З. Никола ванредни професор научна и стручна компетентност

Ранђеловић Н.  Милица

доцент

научна и стручна компетентност

Станковић И. Милица

доцент

научна и стручна компетентност

Милутиновић С. Милица доцент научна и стручна компетентност
Марковић Н. Ана
доцент научна и стручна компетентност
Томовић-Павловић Т. Катарина доцент научна и стручна компетентност
Мартиновић Д. Милица асистент
научна и стручна компетентност
Костић Ј. Емилија асистент научна и стручна компетентност
Кундалић А. Ана асистент научна и стручна компетентност
Јовановић М. Александар асистент научна и стручна компетентност
Јовановић С. Милош сарадник у настави научна и стручна компетентност
 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42