combine_images_980.jpg

Катедра Интерна медицина и здравствена нега

Штампа

 

 Шеф Катедре:  Проф. др Марина Дељанин Илић

 

Ужа научна област:   ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
     
Шеф УНО:    
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Интeрнa мeдицинa
 • Интeрнa пропедевтика
 • Гeриjaтриja
 • Пoрoдичнa мeдицинa
 • Увoд у клиничку прaксу
 • Клиникa aкутнoг трoвaњa
 • Увoд у клиничку мeдицину
 • Фaрмaкoтeрaпиja кaрдиoвaскулaрних бoлeсти
 • Основи интерне медицине са негом
 • Интерна медицина са негом
 • Геријатрија са негом
ОГЛАСНА ТАБЛА УНО nastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 

УНО - КАРДИОЛОГИЈА

Дељанин-Илић Ж. Марина

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Павловић С. Милан

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Тасић Ц. Иван

вaнрeдни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Кораћевић П. Горан

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Апостоловић Р. Светлана

редовни професор

научна и стручна компетентност

Перишић Д. Зоран

редовни професор

научна и стручна компетентност

Лазовић В. Марко

доцент

научна и стручна компетентност

Ђорђевић Б. Драган

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Ћирић-Здравковић В. Снежана

доцент

научна и стручна компетентност

Стоичков Б. Виктор

доцент

научна и стручна компетентност

Шалингер-Мартиновић М. Соња доцент научна и стручна компетентност
Костић Л. Томислав доцент научна и стручна компетентност

Петровић Б. Дејан

доцент

научна и стручна компетентност

Стојановић М. Милован сарадник у настави научна и стручна компетентност
УНО - ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА

Нагорни В. Александар

редовни професор

научна и стручна компетентност

Бјелаковић Б. Горан

редовни професор

научна и стручна компетентност

Радовановић-Динић С. Биљана

редовни професор

научна и стручна компетентност

Бенедето-Стојанов А. Даниела

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Брзачки М. Весна

ванредни професор

научна и стручна компетентност
Младеновић И. Бојан доцент научна и стручна компетентност
Тешић Рајковић К. Снежана
асистент научна и стручна компетентност
УНО - ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈА
Пејчић А. Татјана редовни професор
научна и стручна компетентност
Станковић Ј. Ивана
редовни професор
научна и стручна компетентност
Ристић М. Лидија
редовни професор
научна и стручна компетентност
Ранчић Х. Милан редовни професор научна и стручна компетентност
Радовић  М. Милан доцент научна и стручна компетентност
Ћирић М. Зорица доцент научна и стручна компетентност
УНО - РЕУМАТОЛОГИЈА
Стојановић С. Соња  доцент научна и стручна компетентност
Живковић Г. Валентина  доцент научна и стручна компетентност
УНО - НЕФРОЛОГИЈА
Митић П. Бранка доцент научна и стручна компетентност
Зорица М. Димитријевић доцент научна и стручна компетентност
Емина Н. Костић клинички асистент научна и стручна компетентност
УНО - АЛЕРГОЛОГИЈА
Маријановић Т. Горан редовни професор научна и стручна компетентност
УНО - ХЕМАТОЛОГИЈА
Вучић Д. Миодраг ванредни професор
научна и стручна компетентност
Говедаровић Н. Ненад доцент научна и стручна компетентност
Тијанић Р. Иван
доцент научна и стручна компетентност
Ћојбашић В. Ирена доцент научна и стручна компетентност
УНО - БАЛНЕОКЛИМАТОЛОГИЈА
Стаменковић Н. Бојана доцнет научна и стручна компетентност
УНО - ЕНДОКРИНОЛОГИЈА
Антић С. Слободан редовни професор научна и стручна компетентност
Коцић Д. Радивој редовни професор научна и стручна компетентност
Димић Н. Драган ванредни професор научна и стручна компетентност
Пешић М. Милица редовни професор научна и стручна компетентност
Велојић-Голубовић Д. Милена доцент научна и стручна компетентност
Радојковић Б. Данијела ванредни профеоср
научна и стручна компетентност
Раденковић П. Саша доцент научна и стручна компетентност
Ћирић М. Војислав
асистент научна и стручна компетентност
 
 

 

Ужа научна област:   ЗДРАВСТВЕНА НЕГА
     
Шеф УНО:   Проф. др Биљана Радовановић-Динић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Основи неурологије са негом
 • Основи педијатрије са негом
 • Основи интерне медицине са негом
 • Геријатрија са негом
 • Основи хирургије са негом
 • Основи инфективних болести са негом
 • Основи гинекологије и акушерства с негом
 • Интерна медицина са негом
 • Хирургија са негом
 • Педијатрија са негом
 • Инфективне болести са негом
 • Здравствена нега и дијететика
 • Палијативна нега и терапија
ОГЛАСНА ТАБЛА УНО nastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 

Радовановић Динић С. Биљана

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Бјелаковић Б. Бојко

доцент

научна и стручна компетентност

Јовановић В. Маја

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Кутлешић М. Ранко

доцент

научна и стручна компетентност

Ђорђевић М. Гордана

доцент

научна и стручна компетентност

Ћирић Здравковић В. Снежана

доцент

научна и стручна компетентност

Радојковић Б. Данијела

доцент

научна и стручна компетентност

Стевановић Р. Горан

доцент

научна и стручна компетентност

Живковић Г. Валентина

доцент

научна и стручна компетентност

Маринковић Т. Мирјана предавач научна и стручна компетентност
Миљковић Р.  Снежана виши предавач научна и стручна компетентност

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42