combine_images_980.jpg

Катедра Интерна медицина и здравствена нега

Штампа

 

 Шеф Катедре:  Проф. др Марина Дељанин Илић

 

Ужа научна област:   ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
     
Шеф УНО:    
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Интeрнa мeдицинa
 • Интeрнa пропедевтика
 • Гeриjaтриja
 • Пoрoдичнa мeдицинa
 • Увoд у клиничку прaксу
 • Клиникa aкутнoг трoвaњa
 • Увoд у клиничку мeдицину
 • Фaрмaкoтeрaпиja кaрдиoвaскулaрних бoлeсти
 • Основи интерне медицине са негом
 • Интерна медицина са негом
 • Геријатрија са негом
ОГЛАСНА ТАБЛА УНО nastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 

Наставна база Клиника за кардиологију – УКЦ НИШ
Павловић С. Милан редовни прoфeсoр научна и стручна компетентност
Апостоловић Р. Светлана редовни професор научна и стручна компетентност
Кораћевић П. Горан редовни прoфeсoр научна и стручна компетентност
Перишић Д. Зоран редовни професор научна и стручна компетентност
Шалингер М. Соња ванредни професор научна и стручна компетентност
Костић Л. Томислав ванредни професор научна и стручна компетентност
Ћирић-Здравковић В. Снежана доцент научна и стручна компетентност
Ђорђевић Радојковић С. Данијела асистент са докторатом научна и стручна компетентност
Божиновић Ж. Ненад асистент научна и стручна компетентност
Дакић С. Соња асистент научна и стручна компетентност
Наставна база Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ НИШ, Клиника за кардиоваскуларне болести
Дељанин-Илић Ж. Марина рeдoвни прoфeсoр научна и стручна компетентност
Тасић Ц. Иван редовни прoфeсoр научна и стручна компетентност
Ђорђевић Б. Драган ванредни професор научна и стручна компетентност
Стоичков Б. Виктор ванредни професор научна и стручна компетентност
Петровић Б. Дејан доцент научна и стручна компетентност
Ловић Б. Милан асистент са докторатом научна и стручна компетентност
Симоновић М. Дејан асистент научна и стручна компетентност
Стојановић М. Милован асистент научна и стручна компетентност
Наставна база Клиника за гастроентерологију и хепатологију УКЦ Ниш
Бјелаковић Б. Горан редовни професор научна и стручна компетентност
Радовановић-Динић С. Биљана редовни професор научна и стручна компетентност
Бенедето-Стојанов А. Даниела ванредни професор научна и стручна компетентност
Брзачки М. Весна ванредни професор научна и стручна компетентност
Младеновић И. Бојан доцент научна и стручна компетентност
Петровић Д. Гордана асистент са докторатом научна и стручна компетентност
Наставна база Клиника за плућне болести УКЦ НИШ
Пејчић А. Татјана редовни професор научна и стручна компетентност
Станковић Ј. Ивана редовни професор научна и стручна компетентност
Ристић М. Лидија редовни професор научна и стручна компетентност
Ранчић Х. Милан редовни професор научна и стручна компетентност
Радовић  М. Милан ванредни професор научна и стручна компетентност
Настасијевић Боровац Б. Деса асистент са докторатом научна и стручна компетентност
Наставна база Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ НИШ, Клиника за реуматологију
Стаменковић Н. Бојана ванредни професор научна и стручна компетентност
Стојановић К. Соња ванредни професор научна и стручна компетентност
Живковић Г. Валентина доцент научна и стручна компетентност
Наставна база Клиника за нефрологију УКЦ НИШ
Митић П. Бранка ванредни професор научна и стручна компетентност
Зорица М. Димитријевић доцент научна и стручна компетентност
Емина Н. Костић клинички асистент научна и стручна компетентност
Пауновић М. Каролина клинички асистент научна и стручна компетентност
Наставна база Клиника за хематологију и клиничку имунологију УКЦ НИШ
Маријановић Т. Горан редовни професор научна и стручна компетентност
Вучић Д. Миодраг ванредни професор научна и стручна компетентност
Говедаровић Н. Ненад доцент научна и стручна компетентност 
Тијанић Р. Иван доцент научна и стручна компетентност
Ћојбашић В. Ирена доцент научна и стручна компетентност
Наставна база Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма УКЦ НИШ
Коцић Д. Радивој редовни професор научна и стручна компетентност
Пешић М. Милица редовни професор научна и стручна компетентност
Димић Н. Драган ванредни професор научна и стручна компетентност
Радојковић Б. Данијела ванредни професoр научна и стручна компетентност
Велојић-Голубовић Д. Милена доцент научна и стручна компетентност
Раденковић П. Саша доцент научна и стручна компетентност

  

 

Ужа научна област:   ЗДРАВСТВЕНА НЕГА
     
Шеф УНО:   Проф. др Биљана Радовановић-Динић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Основи неурологије са негом
 • Основи педијатрије са негом
 • Основи интерне медицине са негом
 • Геријатрија са негом
 • Основи хирургије са негом
 • Основи инфективних болести са негом
 • Основи гинекологије и акушерства с негом
 • Интерна медицина са негом
 • Хирургија са негом
 • Педијатрија са негом
 • Инфективне болести са негом
 • Здравствена нега и дијететика
 • Палијативна нега и терапија
ОГЛАСНА ТАБЛА УНО nastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 

Радовановић Динић С. Биљана

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Бјелаковић Б. Бојко

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Јовановић В. Маја

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Кутлешић М. Ранко

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Ђорђевић М. Гордана

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Радојковић Б. Данијела ванредни професор научна и стручна компетентност

Ћирић Здравковић В. Снежана

доцент

научна и стручна компетентност

Стевановић Р. Горан

доцент

научна и стручна компетентност

Живковић Г. Валентина

доцент

научна и стручна компетентност

Маринковић Т. Мирјана виши предавач научна и стручна компетентност
Миљковић Р.  Снежана виши предавач научна и стручна компетентност

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42